Hóa Học Polyme Silicon Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

1-nhựa silicon.pdf
2-cao su silicon.pdf
3-chất lỏng silicon.pdf
4-chất liên kết silicon.pdf
bài giảng polyme silicon.pdf
nhóm 1-nhựa silicon 20172.pdf
nhóm 2_cao su silicon.pdf
nhóm 3-chất liên kết silicon 5_13_2018.pdf
nhóm 4-chất lỏng silicon.pdf
đề 1.jpg
đề 2.png