Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Dhcongnghiephcm - Lý thuyết

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chương 2.pdf
dạng bài tập bảng tuần hoàn.pdf
dạng en và in.pdf
lt + bt độ âm điện + bán kính.pdf
lý thuyết chương 2 (tiếp) năng lượng ion hóa, năng lượng lk hạt nhân.pdf
quy luận phân bố electron.pdf
số lượng tử.pdf
tính chất sóng - hạt của vật chất.pdf
c_1_de_cuong_mon_hoc.pdf
c_2_cau_tao_nguyen_tu.pdf
c_3_dinh_luat_tuan_hoan.pdf
c_4_lien_ket_hoa_hoc_va_cau_tao_phan_tu.pdf
c_5_lien_ket_hoa_hoc_va_cau_tao_phan_tu_tt.pdf
c_5_trang_thai_tap_hop.pdf
c_6_nhiet_dong_hoa_hoc.pdf
c_7_dong_hoa_hoc_1.pdf
c_7_dong_hoa_hoc_2.pdf
c_8_can_bang_hoa_hoc.pdf
c_9_can_bang_trong_dung_dich_long.pdf
c_10_can_bang_tronbg_dung_dich_chat_dien_li.pdf
c_11_dien_hoa_hoc_1.pdf
c_11_dien_hoa_hoc_2.pdf
c_11_mot_so_nguon_dien_hoa_thong_dung.pdf
bt - số lượng tử.pdf
bt sóng - hạt của vật chất.pdf
tổng hợp trắc nghiệm ch1012.pdf
đề thi cuối kỳ_ch1012_201x.jpg
đề thi cuối kỳ_ch1012_de1_20182.jpg
đề thi cuối kỳ_ch1012_de2_20182.jpg
đề thi cuối kỳ_ch1018_de2_20191.jpg
đề thi cuối kỳ_ch3230_201x.jpg
đề thi giữa kỳ_ch1012_20182_1.jpg
đề thi giữa kỳ_ch1012_20182_2.jpg
đề thi giữa kỳ_ch3316.jpg