Hóa Đại Cương Đề thi Bài giảng Bài tập

Dhvanlang - Lê Thị Xuân Hương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Khtn Hà Nội- Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Nguyễn Sơn Bạch - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hcm - Nguyễn Thị Bạch Tuyết - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Ths Nguyễn Minh Kha - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Pgs.Ts Huỳnh Kỳ Phương Hạ - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Sư Phạm Kỹ Thuật Hồ Chí Minh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

15 hoa dai cuong_d-01.pdf
ly thuyet_chuong 2 cấu tạo nguyên tử - định luật tuần hoàn.pdf
ly thuyet_chuong 3 liên kết hóa học.pdf
ly thuyet_chuong 4 trạng thái tập hợp các chất.pdf
ly thuyet_chuong 5 nhiệt động lực học.pdf
ly thuyet_chuong 6 động hóa học.pdf
ly thuyet_chuong 7 dung dịch.pdf
ly thuyet_chuong 8 điện hóa học.pdf
chuong 2-cấu tạo nguyên tử.docx
chuong 2-cấu tạo nguyên tử.pdf
chuong 3-hệ thống tuần hoàn.doc
chuong 3-hệ thống tuần hoàn.pdf
chuong 4-liên kết hóa học.doc
chuong 4-liên kết hóa học.pdf
chuong 6-nhiệt hóa học.docx
chuong 6-nhiệt hóa học.pdf
chuong 7.thế đẳng áp.docx
chuong 7.thế đẳng áp.pdf
chuong 8-cân bằng hóa học.docx
chuong 8-cân bằng hóa học.pdf
chuong 10-động hóa học.doc
chuong 10-động hóa học.pdf
chuong 11-dung dich phân tử.doc
chuong 11-dung dich phân tử.pdf
chuong 12-dung dich điện ly.doc
chuong 12-dung dich điện ly.pdf
chuong 14-chất điện ly khó tan.doc
chuong 14-chất điện ly khó tan.pdf
chuong 16-điện hóa học.docx
chuong 16-điện hóa học.pdf
de cuong-hdc-ch1003 (26-01-2021)_chot.pdf
hình ảnh hóa đại cương.zip
chương 1 cấu tạo nguyên tử.pdf
chương 1 cấu tạo nguyên tử atomic structure.pdf
chương 2 hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.pdf
chương 2 hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học và cấu tạo nguyên tử.pdf
chương 3.1 liên kết hóa học và cấu tạo phân tử.pdf
chương 3.2 liên kết hóa học và cấu tạo phân tử.pdf
chương 3.3 liên kết hóa học và cấu tạo phân tử.pdf
chương 3 liên kết hóa học và cấu tạo phân tử.pdf
chương 4 nhiệt hoá học thermochemistry.pdf
chương 4 nhiệt động hóa học.pdf
chương 5 thế đẳng áp, chiều của các quá trình hoá học.pdf
chương 6 cân bằng hoá học.pdf
chương 6 cân bằng hóa học và mức độ diễn ra của các quá trình hóa học.pdf
cân bằng hóa học.pdf
cân bằng hóa học và mức độ diễn ra của các quá trình hóa học.pdf
cân bằng trong dung dịch lỏng.pdf
dung dịch lỏng.pdf
entropy và thế đẳng áp.pdf
điện hóa.pdf
điện hóa học.pdf
động hóa.pdf
động hóa học.pdf
bai_tap_hoa_dai_cuong.doc
bai_tap_hoa_dai_cuong.pdf
chuong8-can_bang_hoa_hoc.doc
chuong8-can_bang_hoa_hoc.pdf
chuong11-_dien_hoa.pdf
chuong11-dungdichphantu.doc
chuong11-dungdichphantu.pdf
chuong12-dungdichdien_ly.doc
chuong12-dungdichdien_ly.pdf
chuong14-chatdienlykhotan.doc
chuong14-chatdienlykhotan.pdf
chuong15-thuyphanmuoi.doc
chuong15-thuyphanmuoi.pdf
chuong16-dienhoahoc.doc
chuong16-dienhoahoc.pdf
chuong_1_-_nguyen_tu.pdf
chuong_2_-_htth.pdf
chuong_2_-_nguyen_tu.pdf
chuong_3.1_-_lien_ket_hoa_hoc_-_thuyet_vb.pdf
chuong_3.2_-_lien_ket_hoa_hoc_-_thuyet_mo.pdf
chuong_3.3_-_cac_lk_khac.pdf
chuong_3_-_htth.pdf
chuong_4-5_-_nhiet_dong.pdf
chuong_4-_cac_lk_khac.pdf
chuong_4_-_lien_ket_hoa_hoc_-_thuyet_mo.pdf
chuong_4_-_lien_ket_hoa_hoc_-_thuyet_vb.pdf
chuong_6-7_nhiet_dong.pdf
chuong_6_-_can_bang_hoa_hoc.pdf
chuong_8-9-10-11-12_-_dung_dich.pdf
chuong_9_-_can_bang_hoa_hoc.pdf
chuong_10_-_dung_dich.pdf
chuong_13_-_dien_hoa.pdf
decuonghdc_b.doc
decuonghdc_b.pdf
hdcb-_chuong_2.ppt
tổng hợp bài giảng hóa học.pdf
bài giảng hóa đại cương.pdf
chuong1_những khái niệm và định luật cơ sở của hóa học.pdf
chuong2_nguyên tử và quang phổ nguyên tử.pdf
chuong3_định luật tuần hoàn, hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.pdf
chuong4_liên kết hóa học và cấu tạo phân tử.pdf
chuong5_cấu tạo chất khí lỏng rắn.pdf
chuong6_nhiệt hóa học và hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học.pdf
chuong7_thế đẳng áp và chiều của các quá trình phản ứng hóa học.pdf
chuong8_tốc độ và cơ chế phản ứng.pdf
chuong9_cân bằng hóa học.pdf
chuong11_dung dịch lỏng.pdf
chuong12_dung dịch điện ly.pdf
chuong13_cân bằng ion của nước.pdf
chuong14_cân bằng trong dung dịch chất điện ly khó tan.pdf
chuong15_phản ứng trao đổi ion và cân bằng, phản ứng trung hòa.pdf
chuong16_điện hóa học.pdf
1. cau tao nguyen tu.pdf
2. lien ket hoa hoc.pdf
3. nhiet dong luc hoc cua cac qua trinh hoa hoc.pdf
4. dong hoa hoc.pdf
5. can bang hoa hoc.pdf
6. dung dich.pdf
7. dung dich dien ly.pdf
8. dien hoa hoc.pdf
1-cấu tạo nguyên tử.pdf
2_bang htth.pdf
3_lien ket hoa hoc revised.pdf
4_hieu ung nhiet.pdf
5_the dang ap.pdf
6_toc do phan ung.pdf
7_can bang hoa hoc.pdf
8_dung dich long.ppt.pdf
9_dung dich dien ly.pdf
10_cb chat dien ly kho tan.pdf
11_dien hoa hoc.ppt.pdf
bai_giang_can_bang_hoa_hoc-_dd_long_phan_tu_-_gv_ntbtuyet.pdf
bai_giang_can_bang_hoa_hoc-dd_dien_ly-_axit_baz-_pu_trung_hoa_thuy_phan_-_gv_ntbtuyet_ppt.pdf
bai giang can bang hoa hoc.pdf
bai giang dien hoa hoc.pdf
bai giang dong hoa hoc.pdf
baigiang entropy thedangap.pdf
can bang hoa hoc- dung dich long- pu trung hoa -thuy phan.pdf
chapter 1.zip
chapter 01_cấu tạo nguyên tử.pdf
chapter 2.zip
chapter 02_định luật tuần hòan, hệ thống tuần hòan các nguyên tố hóa học và cấu tạo nguyên tử.pdf
chapter 3.zip
chapter 03_liên kết hóa học và cấu tạo phân tử.pdf
chapter 4.zip
chapter 04_hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học.pdf
chapter 5.zip
chapter 05_thế đẳng áp và chiều của các quá trình hóa học.pdf
chapter 6.zip
chapter 06_cân bằng hóa học và mức độ diễn ra của các quá trình hóa học.pdf
chapter 7.zip
chapter 07_phản ứng trao đổi ion và cân bằng thủy phân, cân bằng trung hòa.pdf
chapter 08_chiều của các phản ứng thay đổi trạng thái oxy hóa và các quá trình điện hóa.pdf
chapter 09_tốc độ và cơ chế phản ứng hóa học.pdf
chuong 1 - cau tao nguyen tu.pdf
chuong 2-cấu tạo nguyên tử.pdf
chuong 2 - he thong tuan hoan.pdf
chuong 3-hệ thống tuần hoàn.pdf
chuong 3 - lk hoa hoc (lk khac).pdf
chuong 3 - lk hoa hoc (pp mo).pdf
chuong 3 - lk hoa hoc (pp vb).pdf
chuong 4-liên kết hóa học.pdf
chuong 6-nhiệt hóa học.pdf
chuong 7.thế đẳng áp.pdf
chuong 8-cân bằng hóa học.pdf
chuong 10-động hóa học.pdf
chuong 11-dung dich phân tử.pdf
chuong11_ dung dịch loãng.pdf
chuong 12-dung dich điện ly.pdf
chuong12_dung dịch điện ly.pdf
chuong 14-chất điện ly khó tan.pdf
chuong 16-điện hóa học.pdf
decuong2008.pdf
dien hoa hoc .pdf
giới thiệu môn học-general chemistry_cdio_noi bo (12-2015).pdf
he thong tuan hoan.pdf
lien ket cong hoa tri vb.pp.pdf
lien ket hoa hoc.pdf
lk ion .pp.pdf
mo.pdf
nhiet dong hoa hoc.pdf
on_tap giua ky.pdf
15672645_731610716994247_6485703919685417505_n.jpg
15697349_731610686994250_4718016017485031610_n.jpg
15697907_731610710327581_3520160359136836456_n.jpg
15698339_731610736994245_9124059814061208708_n.jpg
15740849_731610696994249_8587855618104352851_n.jpg
15780737_731610733660912_991242975942992691_n.jpg
acid-base-i.pdf
acid-base-ii.pdf
bt - số lượng tử + viết cấu hình electron.pdf
bt chương 2.pdf
bt sóng - hạt của vật chất.pdf
cau truc vo electron-04.pdf
ch1-nhiệt động hoá học.pdf
ch2-nguyên lý ii của nhiệt động học chiều và giới hạn tự diễn biến của quá trình.pdf
ch3-cân bằng hoá học.pdf
ch4 cân bằng pha.pdf
ch5_6 dung dịch.pdf
ch7 động hóa học.pdf
ch8 các quá trình điện hóa.pdf
ch1017 - chuong 2.pdf
ch1017 chuong 3.pdf
chuong 2 b (oct 2011).pdf
chuong 4 lkhh (b).pdf
chuong 4 lkhh-mo.pdf
chuong 6 nhiet dong hoa hoc .pdf
chuong7 the dang ap.pdf
chuong 8 can bang hoa hoc.pdf
chuong 11 dung dich.pdf
chuong 12 dung dich dien ly.pdf
chuong 13 can bang ion cua acid base.pdf
chương 2.pdf
chương 3.pdf
ctc-cấu tạo chất.pdf
công thức hóa học.pdf
equilibrium.pdf
gases-04.pdf
he thong tuan hoan-04.pdf
kinetics-vienamese.pdf
lienkethoahoc-a-04.pdf
lienkethoahoc-b-04.pdf
luclienphantu-05.pdf
lý thuyết liên kết hóa học.pdf
phan 1-chuong 1. cấu tạo chất.pdf
phan 1-chuong 1. cấu tạo nguyên tử.pdf
phan 1-chuong 2. bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.pdf
phan 1-chuong 2. htth bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.pdf
phan 1-chuong liên kết hoá học và cấu tạo phân tử.pdf
phan 1-liên kết hoá học và cấu tạo phân tử.pdf
phương pháp mo.pdf
quy luận phân bố electron.pdf
slide ch 1017, chương 1.pdf
solution.pdf
số lượng tử.pdf
thermo-dynamic2.pdf
thuyết vb..pdf
tính chất sóng - hạt của vật chất.pdf
vở ghi chép hoác đại cương.pdf
đề cương hóa.pdf
chuong2-cấu tạo nguyên tử.pdf
chuong3-định luật tuần hoàn hệ thống tuần hoàn.pdf
chuong4-liên kết hóa học cấu tạo phân tử.pdf
chuong6- nhiệt hóa học.pdf
chuong7-thế đẳng áp và chiều diễn ra của các quá trình hóa học.pdf
chuong8-cân bằng hóa học, mức độ diễn ra của các quá trình hóa học.pdf
chuong11-dung dịch phân tử.pdf
chuong12-dung dịch điện li.pdf
chuong13-cân bằng ion của axit-­‐baz.pdf
chuong14-cân bằng ion của chất điện li khó tan.pdf
chuong16-điện hóa học.pdf
Hoahoc.pdf
hoahoc.pdf
bai tap_chuong 1.pdf
bai tap_chuong 2.pdf
bai tap_chuong 3.pdf
bai tap_chuong 4.pdf
bai tap_chuong 5.pdf
bai tap _chuong 6.pdf
bai tap_chuong 7.pdf
bai tap_chuong 8.pdf
bttn hđc.doc
bttn hđc.pdf
bài giải chương 16 – điện hóa học.docx
bài giải chương 16 – điện hóa học.pdf
cách dùng đơn vị của hằng số khí lý tưởng r.docx
cách dùng đơn vị của hằng số khí lý tưởng r.pdf
giải đáp bttn hđc chương 02 – cấu tạo nguyên tử.docx
giải đáp bttn hđc chương 02 – cấu tạo nguyên tử.pdf
giải đáp bttn hđc chương 03 – bảng htth.docx
giải đáp bttn hđc chương 03 – bảng htth.pdf
giải đáp bttn hđc chương 04 - lkhh.docx
giải đáp bttn hđc chương 04 - lkhh.pdf
giải đáp bttn hđc chương 06 – nhiệt hóa học.docx
giải đáp bttn hđc chương 06 – nhiệt hóa học.pdf
giải đáp bttn hđc chương 07 – thế đẳng áp đẳng nhiệt.docx
giải đáp bttn hđc chương 07 – thế đẳng áp đẳng nhiệt.pdf
giải đáp bttn hđc chương 08 - cân bằng hóa học.docx
giải đáp bttn hđc chương 08 - cân bằng hóa học.pdf
giải đáp bttn hđc chương 10 – động hóa học.docx
giải đáp bttn hđc chương 10 – động hóa học.pdf
giải đáp bttn hđc chương 11 – dung dịch phân tử.docx
giải đáp bttn hđc chương 11 – dung dịch phân tử.pdf
giải đáp bttn hđc chương 12 – dung dịch điện ly.docx
giải đáp bttn hđc chương 12 – dung dịch điện ly.pdf
giải đáp bttn hđc chương 14 - cân bằng trong dung dịch chất điện ly khó tan.docx
giải đáp bttn hđc chương 14 - cân bằng trong dung dịch chất điện ly khó tan.pdf
giải đáp bttn hđc chương 16 – điện hóa học.docx
giải đáp bttn hđc chương 16 – điện hóa học.pdf
nội dung thi môn hdc 202.docx
nội dung thi môn hdc 202.pdf
bt chương 1.pdf
bt chương 2.pdf
bt chương 3.1.pdf
bt chương 3.2.pdf
bt chương 3 p1.pdf
bt chương 3 p2.pdf
bt chương 4.1.pdf
bt chương 4.pdf
bt chương 5.pdf
bt cân bằng hóa học.pdf
bt dung dịch lỏng.pdf
bt entropy và thế đẳng áp.pdf
btt cân bằng hóa học.pdf
btt dung dịch lỏng.pdf
btt entropy và thế đẳng áp.pdf
btt nhiệt hóa học.pdf
btt điện hóa học.pdf
btt động hóa học.pdf
bt điện hóa học.pdf
giải sách bài tập hóa đại cương cô tuyết - c 2.pdf
giải sách bài tập hóa đại cương cô tuyết - c 3.pdf
giải sách bài tập hóa đại cương cô tuyết - c 4-1.pdf
giải sách bài tập hóa đại cương cô tuyết - c 4-2.pdf
giải sách bài tập hóa đại cương cô tuyết - c 6.pdf
giải sách bài tập hóa đại cương cô tuyết - c 7.pdf
giải sách bài tập hóa đại cương cô tuyết - c 8.pdf
giải sách bài tập hóa đại cương cô tuyết - c 10.pdf
giải sách bài tập hóa đại cương cô tuyết - c 11.pdf
giải sách bài tập hóa đại cương cô tuyết - c 12.pdf
giải sách bài tập hóa đại cương cô tuyết - c 14.pdf
giải sách bài tập hóa đại cương cô tuyết - c 16.pdf
hd bt chương 4.pdf
hd bt cân bằng hóa học.pdf
hd bt dung dịch lỏng phân tử.pdf
hd bt dung dịch lỏng điện ly.pdf
hd bt entropy và thế đẳng áp.pdf
hd bt điện hóa học.pdf
hd bt động hóa học.pdf
th nhiệt động học.pdf
ôn giữa kì c1.pdf
ôn giữa kì c2.pdf
ôn giữa kì c3.pdf
ôn tập gk.pdf
đa chương 1.pdf
đa chương 2.pdf
đa chương 3 p1.pdf
đa chương 3 p2.pdf
1-bttn_-_hdc_b-_kha-newest.pdf
2-bai_tap_tu_luan_bsung_cho_cuoi_ky.pdf
bai_tap_hdc_b_phan_3.doc
bai_tap_hdc_b_phan_3.pdf
bai_tap_hdc_phan_1b.doc
bai_tap_hdc_phan_1b.pdf
bai_tap_hdc_phan_1b_dapan.doc
bai_tap_hdc_phan_1b_dapan.pdf
bt_tn_hdc.pdf
bài tập hđc nguyễn minh kha.pdf
bt-tn-hdc-full.pdf
bài tập hóa đại cương - chương 1.pdf
bài tập hóa đại cương - chương 2.pdf
bài tập hóa đại cương - chương 3.pdf
bài tập hóa đại cương - chương 4.pdf
bài tập hóa đại cương - chương 5.pdf
bài tập hóa đại cương - chương 6.pdf
bài tập hóa đại cương - chương 7.pdf
bài tập hóa đại cương - chương 8.pdf
bài tập hóa đại cương - tự luận.pdf
16.18 (giải đáp) (1).pdf
16.18 (giải đáp).pdf
bai_tap_chuong_dung_dich_va_dien_hoa.pdf
bai_tap_hdc_b_chuong_6_1_.pdf
bai_tap_hoa_dai_cuong_b_-_chuong_4va_5.pdf
bai_tap_trac_nghiem_hdc_phan_1b.pdf
bai giang can bang hoa hoc 2019 [autosaved].pdf
bai giang can bang hoa hoc 2019 [autosaved].pptx.pdf
bai giang dong hoa hoc 2019.pdf
bai giang dong hoa hoc 2019.pptx.pdf
baigiang entropy thedangap.pdf
bai tap.pdf
bai tap hdc phan 2.pdf
bai tap hdc phan 3.pdf
bai tap trac nghiem dien hoa hoc trong sach bai tap.pdf
bai tap trac nghiem dien hoa hoc trong sach bai tap.pptx
bai tap trac nghiem dien hoa hoc trong sach bai tap.pptx.pdf
baitap~1.pdf
baitap~2.pdf
baitap~3.pdf
baitpc~1.pdf
bia tn hóa đại cương.pdf
bt hdc.pdf
bttn-hdc.pdf
bttn hdc.pdf
bài giải bttn hóa đại cương chương 10-16.pdf
bài giải bttn hđc.pdf
bài giải chương cấu tạo nguyên tử 2019.pdf
bài giải liên kết hóa học phần 2.pdf
bài giảng dung dịch lỏng 2020.pdf
bài giảng dung dịch lỏng 2020.pptx.pdf
bài giảng dung dịch lỏng khoa điện 2020.pdf
bài giảng dung dịch lỏng khoa điện 2020.pptx.pdf
bài tập bổ sung.pdf
bài tập bổ sung.pptx.pdf
bài tập chương cấu tạo nguyên tử 2018.pdf
bài tập chương hệ thống tuần hoàn 2018.pdf
bài tập chương liên kết hóa học 2018.pdf
bài tập cuối học kì chương 6-16.pdf
bài tập cân bằng hóa học .pdf
bài tập cấutạo nguyên tử.pdf
bài tập cấutạo nguyên tử.pptx.pdf
bài tập dung dịch lỏng.pdf
bài tập entropi và thế đẳng áp.pdf
bài tập hóa (1).jpg
bài tập hóa (2).jpg
bài tập hóa (3).jpg
bài tập hóa (4).jpg
bài tập hóa (5).jpg
bài tập hóa (6).jpg
bài tập hóa (7).jpg
bài tập hóa (8).jpg
bài tập hóa (9).jpg
bài tập hóa (10).jpg
bài tập hệ thống tuần hoàn 2.pdf
bài tập hệ thống tuần hoàn 2.pptx.pdf
bài tập nhiệt hóa học.pdf
bài tập trắc nghiệm hóa đại cương.pdf
bài tập điện hóa học.pdf
bài tập động hóa học.pdf
báo cáo thí nghiệm hóa đại cương.pdf
bảng tính chưa có tiêu đề.xlsx
bản nhạc khoa học gởi lên drives.pdf
bổ sung lý thuyết hóa.đại cương cuối kỳ pptx.pdf
bổ sung lý thuyết hóa.đại cương cuối kỳ pptx.pptx.pdf
ch1d89~1.pdf
ch4f55~1.pdf
ch5d8e~1.pdf
ch7f5e~1.pdf
ch725e~1.pdf
ch874a~1.pdf
ch3567~1.pdf
chc889~1.pdf
chcd35~1.pdf
ch00de~1.pdf
chuong 1- cau tao nguyen tu 2015.pdf
chuong 2 - he thong tuan hoan 2015.pdf
chuongdien hoa 2015.pdf
chuong~1.pdf
chuong~2.pdf
chuong~3.pdf
chuong~4.pdf
chương 3 - liên kết hóa học 2015.pdf
chương 4- nhiệt hóa học 2015.pdf
chương 5 - entropi và thế đẳng áp 2015.pdf
chương 6- cân bằng hóa học 2015 lần 2 .pdf
chương 7- động hóa học 2015.pdf
chương 8 - dung dịch lỏng 2015.pdf
câu hỏi hóa đc.pdf
cấu tao nguyen tu 2020 [autosaved].pdf
deca7hoadaicuong.pdf
dien hoa hoc 2019.pdf
dien hoa hoc 2019.pptx.pdf
dự đoán khả năng tạo lk pi không định chỗ trong phân tử abn.pdf
file sách bài tập mới_có giải.zip
giải bài tập hóa (1).jpg
giải bài tập hóa (2).jpg
giải bài tập hóa (3).jpg
giải bài tập hóa (4).jpg
giải bài tập hóa (5).jpg
giải bài tập hóa (6).jpg
giải bài tập hóa (7).jpg
giải bài tập hóa (8).jpg
giải bài tập hóa (9).jpg
giải bài tập hóa (10).jpg
giải bài tập hóa (11).jpg
giải bài tập hóa (12).jpg
giải bài tập hóa (13).jpg
giải bài tập hóa (14).jpg
giải bài tập hóa (15).jpg
giải bài tập hóa (16).jpg
giải bài tập hóa (17).jpg
giải bài tập hóa (18).jpg
giải bài tập hóa (19).jpg
giải bài tập hóa (20).jpg
giải bài tập hóa (21).jpg
giải bài tập hóa (22).jpg
giải bài tập hóa (23).jpg
giải bài tập hóa (24).jpg
giải bài tập hóa (25).jpg
giải bài tập hóa (26).jpg
giải bài tập hóa (27).jpg
giải bài tập hóa (28).jpg
giải bài tập hóa (29).jpg
giải bài tập hệ thống tuần hoàn 2019.pdf
giải bài tập liên kết cộng hóa trị phần 1.pdf
giải đáp.pdf
giải đáp bthdc.pdf
giải đáp bt hđc.pdf
giải đáp bthđc.pdf
giải đáp bttn hđc.pdf
giải đáp bài tập hđc.pdf
giải đáp câu hỏi hdc.pdf
giải đáp câu hỏi hđc.pdf
giải đáp hdc chương 10-13.pdf
hdg bt cuối học kì chương 6-16.pdf
hdg bt cuối học kì chương 10-16.pdf
hóa liên kết ion 2019 pp.pdf
hóa mo 2019.pdf
hđc ctct- giải bt chương 6-7-8.pdf
hương dẫn giải bài tập thêm chương dung dịch lỏng.pdf
hướng dẫn giải bài tập chương 6 - nhiệt hóa học.pdf
hướng dẫn giải bài tập chương cân bằng.pdf
hướng dẫn giải bài tập chương cấu tạo nguyên tử.pdf
hướng dẫn giải bài tập chương dung dịch chất điện ly khó tan.pdf
hướng dẫn giải bài tập chương dung dịch lỏng phân tử (autosaved).pdf
hướng dẫn giải bài tập chương dung dịch điện ly.pdf
hướng dẫn giải bài tập chương entropi và thế đẳng áp .pdf
hướng dẫn giải bài tập chương hệ thống tuần hoàn.pdf
hướng dẫn giải bài tập chương liên kết hóa học phần 1.pdf
hướng dẫn giải bài tập chương liên kết hóa học phần 2.pdf
hướng dẫn giải bài tập chương điện hóa học.pdf
hướng dẫn giải bài tập chương động hóa học.pdf
hướng dẫn giải bài tập nhiệt hóa học ( bt bổ sung) (.pdf
hướng dẫn giải bài tập thêm chương cân bằng hóa học .pdf
hướng dẫn giải bài tập thêm chương điện hóa học.pdf
hướng dẫn giải bài tậpthêm chương động hóa học.pdf
hướng dẫn giải bài tập thêm entropi và thế đẳng áp.pdf
hướng dẫn giải đề 5 trong sách bài tập.pdf
hướng dẫn giải đề 6 trong sách bài tập.pdf
hướng dẫn giải đề 7 trong sách bài tập.pdf
hướng dẫn giải đề 8 trong sách bài tập.pdf
hướng dẫn so sánh góc hóa trị.pdf
hệ thống tuần hoàn 2019.pdf
hỏi bài thầy.pdf
liên kết cht pp vb .pp.pdf
lớp hóa - liên kết cộng hóa trị pp vb .pdf
lớp hóa - nhiệt hóa học 2019.pdf
lớp hóa - nhiệt hóa học 2019.pptx.pdf
lớp hóa - thế đẳng áp và chiều qthh.pdf
lớp hóa - thế đẳng áp và chiều qthh.pptx.pdf
lớp hóa thực hành lk cộng hóa trị 2019 .pdf
lớp hóa thực hành lk cộng hóa trị 2019 .pptx.pdf
nhiet dong hoa hoc.pdf
ontap.pdf
ontap.pptx.pdf
on tap cuối kì sv 2017 .docx - google tài liệu.pdf
phân biệt sự phân cực liên kết và sự phân cực ion.pdf
quy tắc tính hiệu ứng chắn slater.pdf
test.pdf
thực hành chương cấutạo nguyên tử.pdf
thực hành chương cấutạo nguyên tử.pptx.pdf
thực hành chương hệ thống tuần hoàn .pdf
thực hành chương hệ thống tuần hoàn .pptx.pdf
thực hành các loại liên kết khác.pdf
thực hành các loại liên kết khác.pptx.pdf
thực hành nhiệt động hóa học.pdf
thực hành nhiệt động hóa học.pptx.pdf
thực hành động hóa học.pdf
thực hành động hóa học.pptx.pdf
tóm tăt lý thuyết phần cuối kì - ptl.pdf
ôn tập câu tạo chất tháng 11 2019.pdf
ôn tập câu tạo chất tháng 11 2019.pptx.pdf
đề thi cuối kỳ trong sách bài tập.pdf
đề thi giữa kì trong sách bài tập .pdf
bai_tap_hóa_hoc_-ch1017.__1.pdf
baitaphhdc-cấu tạo nguyên tử và bảng hệ thống tuần hoàn.pdf
bt hhdc-2013.pdf
bt hoa vo co.pdf
bt ví dụ chuong 2.pdf
bài tập chương 2 cấu tạo nguyên tử.pdf
bài tập chương 3 định luật tuần hoàn, hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.pdf
bài tập chương 4 liên kết hoá học và cấu tạo phân tử.pdf
bài tập chương 6 nhiệt động học.pdf
bài tập chương 7 thế đẳng áp và chiều của qthh.pdf
bài tập chương 8 (1).pdf
bài tập chương 8.pdf
bài tập chương 12 dung dịch điện ly.pdf
bài tập hóa.pdf
bài tập hóa đại cương chép tay.pdf
bài tập hóa đại cương i.pdf
bài tập hóa đại cương ii.pdf
công thức hóa học by trần bá hiếu.pdf
giải bài tập cuối kì hóa đại cương ch1017, ch1018.pdf
giải bài tập cuối kì hóa đại cương ch1017, ch1018 by trần bá hiếu.pdf
hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học.pdf
hóa_đại_cương_2018.3.pdf
thí nghiệm hóa.pdf
tóm tắt hóa ch1017.pdf
thi cuoi hoc ki - hoa dai cuong b (khoa 2008).pdf
thi cuoi hoc ki - hoa dai cuong b (khoa 2009).pdf
de hdc k59 2015.pdf
de hdc k60 2016.pdf
de hdc k61 2017.pdf
kỳ 1 2012-2013 trang 1.png
kỳ 1 2012-2013 trang 2.png
kỳ 1 2017-2018.jpg
kỳ 1 2018-2019.jpg
kỳ 2 2014-2015.png
kỳ 2 2015-2016.jpg
kỳ 2 2015-2016 tt hóa.jpg
kỳ 2 2016-2017.jpg
kỳ 2 2017-2018.jpg
kỳ 2 2018-2019.jpg
hd đề cuối kỳ.pdf
đề cuối kỳ.pdf
đề mẫu.pdf
dap_an_-de_1_hdc_b-21.04.2011.pdf
dap_an_de_1_du_thinh-21.05.11_.pdf
dap_an_de_1185.pdf
dap_ap_de_1038.pdf
de_1065.pdf
de_hdc_b-ck1-2010-2011.pdf
de cuong mon hoa dai cuong 2013.pdf
dethi k13 ngày 17-1-2014 - có đáp án.pdf
thi học kỳ 1 - 2013 - 2014 - cao đẳng.pdf
thi học kỳ 1 - 2013 - 2014 - lớp kết thúc sớm.pdf
thi lớp học lại 13-01-2014.pdf
182_test.pdf
182_test_key.pdf
201- de on cuoi ky.pdf
1811.pdf
cuối hk 2011 1038.pdf
cuối hk 2011 1065.pdf
cuối hk 2011 1121.pdf
cuối hk 2011 1165.pdf
cuối hk 2011 1181.pdf
cuối hk 2011 1185.pdf
cuối hk 2013 2131.pdf
cuối hk 2014 3115.pdf
cuối kì.pdf
da hdc dt202.pdf
da hdc dt202 2020-2021.pdf
de_kt_cuoi_ki__11_2_06.pdf
de_kt_cuoi_ki__23_6_06.pdf
hdc ck dt202.pdf
hdc ck dt202 2020-2021.pdf
đáp án. 201- de on cuoi ky.pdf
đáp án. đề ck hđc k202.pdf
đáp án tham khảo hóa đại cương hk2-2016 - ctct.pdf
đề ck hđc k202.pdf
đề thi cuối kỳ hóa đại cương a.pdf
đề thi giữa kỳ 191.pdf
đề thi hóa đại cương (1).jpg
đề thi hóa đại cương (2).jpg
đề thi hóa đại cương (3).jpg
đề thi hóa đại cương (4).jpg
đề thi hóa đại cương (5).jpg
đề thi hóa đại cương (6).jpg
đề thi hóa đại cương (7).jpg
đề thi hóa đại cương (8).jpg
đề thi hóa đại cương (9).jpg
đề thi hóa đại cương (10).jpg
đề thi hóa đại cương (11).jpg
đề thi hóa đại cương (12).jpg
đề thi hóa đại cương (13).jpg
đề thi hóa đại cương (14).jpg
đề thi hóa đại cương (15).jpg
đề thi hóa đại cương (16).jpg
đề thi hóa đại cương (17).jpg
đề thi hóa đại cương (18).jpg
đề thi hóa đại cương (19).jpg
đề thi hóa đại cương (20).jpg
đề thi hóa đại cương.pdf
đề thi hóa đại cương k51 (1).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (2).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (3).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (4).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (5).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (6).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (7).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (8).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (9).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (10).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (11).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (12).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (13).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (14).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (15).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (16).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (17).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (18).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (19).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (20).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (21).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (22).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (23).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (24).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (25).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (26).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (27).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (28).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (29).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (30).jpg
đề thi online hđc - 1 ctct.pdf
đề thi online hđc - 2.pdf
18342369_815588735255780_6324616841282435039_n.jpg
18403650_815588728589114_7669281271877171682_n.jpg
18447094_815588721922448_2319557062718776133_n.jpg
giải 1 số đề.zip
đề + lời giải ch1017.pdf
đề ck hđc.pdf
đề hóa đại cương bkhn_0836.jpg
đề hóa đại cương bkhn_0837.jpg
đề hóa đại cương bkhn_3619.jpg
đề hóa đại cương bkhn_3719.jpg
đề hóa đại cương bkhn_3721.jpg
đề hóa đại cương bkhn_3722.jpg
đề hóa đại cương bkhn_3728.jpg
đề thi cuối kỳ 2018.2.jpg
đề thi cuối kỳ_hdc_20173.jpg
đề thi cuối kỳ_hdc_kip2_de2_20152.jpg
đề thi hóa đại cương 2016 - 2.jpg
đề thi hóa đại cương 2016 đhbk hà nội.jpg
đề thi hóa đại cương 2017 - 1.jpg
đề thi hóa đại cương 2017 - 2.jpg
đề thi hóa đại cương 2017 - 2 ca2.jpg
đề thi hóa đại cương 2018 - 1.jpg
đề thi hóa đại cương 2018 - 2.jpg

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học hóa đại cương có nhiệm vụ trang bị cho sinh viên các ngành kĩ thuật những kiến thức hóa học đại cương phổ thông hiện đại của một cán bộ khoa học kĩ thuật trình độ đại học, nhưng đồng thởi cũng là những kiến thức cơ bản vũng chắc để có thể đi sâu nghiên cứu các bộ môn hóa học khác khi cần thiết. Với yêu cầu mục đính như vậy, nội dung môn hóa học đại cương bao gồm những phần chính sau : Phần 1 - Cấu tạo chất : Cung cấp các kiến thức hiện đại về cấu tạo nguyên tử, phân tử, các chất dựa trên cơ học lượng tử, để có thể hiểu được cấu trúc, tính chất, khả năng phản ứng của các chất. Các chương 2 đến 5 [1]. Phần 2- Lí thuyết diễn ra phản ứng hóa học : Cung cấp các kiến thức về những quy luật diễn ra phản ứng hóa học như động lực, chiều, mức độ, tốc độ, cơ chế, các yếu tố thúc đẩy phản ứng diễn ra…dựa trên cơ sở nhiệt động học, động học , điện hóa học. Từ đây có thể hiểu được điều kiện và biện pháp tiến hành phản ứng hóa học theo chiều, tốc độ và hiệu suất mong muốn. Các chương 6 đến 10 [1]. Phần 3- Lí thuyết về dung dịch : Cung cấp những kiến thức cơ bản về lí thuyết phản ứng hóa học xảy ra trong đối tượng phổ biến nhưng phức tạp là dung dịch dựa trên áp dụng cấu tạo chất và lí thuyết diễn ra phản ứng hóa học. Các chương 11 đến 16 [1].

Tài liệu tham khảo

[1] Hóa đại cương. Nguyễn Đình Soa, Trường Đại học Bách Khoa tp. Hồ Chí Minh, 2000 . [2] Cơ sở lí thuyết hóa học. Nguyễn Đình Chi và Phạm Thúc Côn, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1984. [3] Hóa đại cương, tập 1 , N.L. Glinka, ND: Lê Mậu Quyền, NXB Mir, Maxcơva,1988.

Bài viết liên quan

Ai Khám Phá Ra Helium?
Louis De Broglie: Người Đưa Ra Khái Niệm "sóng Vật Chất"
Mô Hình Đám Mây Electron
Bản Chất Của Electron(Phần 2)
Bản Chất Của Electron(Phần 1)
Hệ Thống Tuần Hoàn
Cấu Tạo Nguyên Tử
Hóa Đại Cương - Cân Bằng Trong Dung Dịch
Hóa Đại Cương - Điện Hóa
Hóa Đại Cương - Cân Bằng Hóa Học Đồng Thể
Hóa Đại Cương - Hiệu Ứng Nhiệt Của Các Quá Trình Hóa Học
Bài Giảng Hóa Đại Cương Đh Bách Khoa Hcm - Chương Iii. Liên Kết Ion
Bài Giảng Hóa Đại Cương Đh Bách Khoa Hcm - Chương Iii. Liên Kết Hóa Học Và Cấu Tạo Phân Tử
Bài Giảng Hóa Đại Cương Đh Bách Khoa Hcm - Chương Ii. Hệ Thống Tuần Hoàn
Bài Giảng Hóa Đại Cương Đh Bách Khoa Hcm - Chương I. Cấu Tạo Nguyên Tử
Trắc Nghiệm Hóa Đại Cương Chương Liên Kết Cộng Hóa Trị
Trắc Nghiệm Hóa Đại Cương Chương Hệ Thống Tuần Hoàn
Trắc Nghiệm Hóa Đại Cương Chương Cấu Tạo Nguyên Tử
Đề Thi Mẫu Hóa Đại Cương Có Đáp Án - Đại Học Bách Khoa Tphcm

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Bài Tập Hóa Đại Cương.Pdf
Cơ Sở Lý Thuyết Hóa Học - Đào Hùng Cường.Pdf
General_Chemistry_9th-Ebbing.Gammon.Pdf
Giáo Trình Hóa Đại Cương Đh Khtn.Pdf
Giáo Trình Cơ Sở Lý Thuyết Hóa Học - Phần 1.Pdf
Giáo Trình Cơ Sở Lý Thuyết Hóa Học - Phần 2.Pdf
Hóa Học Việt - Pháp Năm 1.Pdf
Hóa Học Việt - Pháp Năm 2.Pdf
Hóa Đại Cương - Cơ Sở Lý Thuyết Hóa Học.Pdf
Hóa Đại Cương - Vô Cơ. Tập 2 - Lê Thành Phước.Pdf
Hóa Đại Cương B - Đh Đà Lạt.Pdf
Lý Thuyết Hóa Học Ts Lê Minh Đức Đh Bách Khoa Đà Nẵng.Pdf
Perry's Chemical Engineers' Handbook__8th Edition.Pdf
Principles Of General Chemistry__Martin Silberberg__Mcgraw-Hill Education (2012).Pdf
Raymond Chang, Jason Scott Overby-General Chemistry_ The Essential Concepts, 6th Edition -Mcgraw-Hill Companies, The (2011).Pdf
Sbt Cơ Sở Lí Thuyết Hóa Học - Lê Mậu Quyền.Pdf
Tài Liệu Hóa Đại Cương (Tiếng Anh).Pdf