Hóa Đại Cương Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Khtn Hà Nội- Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Nguyễn Thị Bạch Tuyết - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Ths Nguyễn Minh Kha - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Pgs.Ts Huỳnh Kỳ Phương Hạ - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Sư Phạm Kỹ Thuật Hồ Chí Minh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn- Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chương 1 cấu tạo nguyên tử.pdf
chương 1 cấu tạo nguyên tử atomic structure.pdf
chương 2 hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.pdf
chương 2 hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học và cấu tạo nguyên tử.pdf
chương 3.1 liên kết hóa học và cấu tạo phân tử.pdf
chương 3.2 liên kết hóa học và cấu tạo phân tử.pdf
chương 3.3 liên kết hóa học và cấu tạo phân tử.pdf
chương 3 liên kết hóa học và cấu tạo phân tử.pdf
chương 4 nhiệt hoá học thermochemistry.pdf
chương 4 nhiệt động hóa học.pdf
chương 5 thế đẳng áp, chiều của các quá trình hoá học.pdf
chương 6 cân bằng hoá học.pdf
chương 6 cân bằng hóa học và mức độ diễn ra của các quá trình hóa học.pdf
cân bằng hóa học.pdf
cân bằng hóa học và mức độ diễn ra của các quá trình hóa học.pdf
cân bằng trong dung dịch lỏng.pdf
dung dịch lỏng.pdf
entropy và thế đẳng áp.pdf
điện hóa.pdf
điện hóa học.pdf
động hóa.pdf
động hóa học.pdf
chuong11-_dien_hoa.pdf
chuong_1_-_nguyen_tu.pdf
chuong_2_-_htth.pdf
chuong_2_-_nguyen_tu.pdf
chuong_3.1_-_lien_ket_hoa_hoc_-_thuyet_vb.pdf
chuong_3.2_-_lien_ket_hoa_hoc_-_thuyet_mo.pdf
chuong_3.3_-_cac_lk_khac.pdf
chuong_3_-_htth.pdf
chuong_4-5_-_nhiet_dong.pdf
chuong_4-_cac_lk_khac.pdf
chuong_4_-_lien_ket_hoa_hoc_-_thuyet_mo.pdf
chuong_4_-_lien_ket_hoa_hoc_-_thuyet_vb.pdf
chuong_6-7_nhiet_dong.pdf
chuong_6_-_can_bang_hoa_hoc.pdf
chuong_8-9-10-11-12_-_dung_dich.pdf
chuong_9_-_can_bang_hoa_hoc.pdf
chuong_10_-_dung_dich.pdf
chuong_13_-_dien_hoa.pdf
bài giảng hóa đại cương.pdf
chuong1_những khái niệm và định luật cơ sở của hóa học.pdf
chuong2_nguyên tử và quang phổ nguyên tử.pdf
chuong3_định luật tuần hoàn, hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.pdf
chuong4_liên kết hóa học và cấu tạo phân tử.pdf
chuong5_cấu tạo chất khí lỏng rắn.pdf
chuong6_nhiệt hóa học và hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học.pdf
chuong7_thế đẳng áp và chiều của các quá trình phản ứng hóa học.pdf
chuong8_tốc độ và cơ chế phản ứng.pdf
chuong9_cân bằng hóa học.pdf
chuong11_dung dịch lỏng.pdf
chuong12_dung dịch điện ly.pdf
chuong13_cân bằng ion của nước.pdf
chuong14_cân bằng trong dung dịch chất điện ly khó tan.pdf
chuong15_phản ứng trao đổi ion và cân bằng, phản ứng trung hòa.pdf
chuong16_điện hóa học.pdf
1. cau tao nguyen tu.pdf
2. lien ket hoa hoc.pdf
3. nhiet dong luc hoc cua cac qua trinh hoa hoc.pdf
4. dong hoa hoc.pdf
5. can bang hoa hoc.pdf
6. dung dich.pdf
7. dung dich dien ly.pdf
8. dien hoa hoc.pdf
chuong2-cấu tạo nguyên tử.pdf
chuong2-nguyên tử.pdf
chuong3-định luật tuần hoàn-xm-march.pdf
chuong3-định luật tuần hoàn hệ thống tuần hoàn.pdf
chuong4-liên kết hóa học-xm-march.pdf
chuong4-liên kết hóa học cấu tạo phân tử.pdf
chuong6- nhiệt hóa học-xm.pdf
chuong6- nhiệt hóa học.pdf
chuong7-thế đẳng áp-xm-.pdf
chuong7-thế đẳng áp và chiều diễn ra của các quá trình hóa học.pdf
chuong8-cân bằng hóa học, mức độ diễn ra của các quá trình hóa học.pdf
chuong8-cân bằng hóa học-xm.pdf
chuong11-dung dịch phân tử-xm-march.pdf
chuong11-dung dịch phân tử.pdf
chuong12-dung dịch điện li-xm-sv.pdf
chuong12-dung dịch điện li.pdf
chuong13-cân bằng -axitbaz-march.pdf
chuong13-cân bằng ion của axit-­‐baz.pdf
chuong14-cân bằng ion của chất điện li khó tan.pdf
chuong14-cân bằng khó tan-xm-march.pdf
chuong16-điện hóa học-xm.pdf
chuong16-điện hóa học.pdf
bai_giang_can_bang_hoa_hoc-_dd_long_phan_tu_-_gv_ntbtuyet.pdf
bai_giang_can_bang_hoa_hoc-dd_dien_ly-_axit_baz-_pu_trung_hoa_thuy_phan_-_gv_ntbtuyet_ppt.pdf
bai giang can bang hoa hoc.pdf
bai giang dien hoa hoc.pdf
bai giang dong hoa hoc.pdf
baigiang entropy thedangap.pdf
can bang hoa hoc- dung dich long- pu trung hoa -thuy phan.pdf
chapter 01_cấu tạo nguyên tử.pdf
chapter 02_định luật tuần hòan, hệ thống tuần hòan các nguyên tố hóa học và cấu tạo nguyên tử.pdf
chapter 03_liên kết hóa học và cấu tạo phân tử.pdf
chapter 04_hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học.pdf
chapter 05_thế đẳng áp và chiều của các quá trình hóa học.pdf
chapter 06_cân bằng hóa học và mức độ diễn ra của các quá trình hóa học.pdf
chapter 07_phản ứng trao đổi ion và cân bằng thủy phân, cân bằng trung hòa.pdf
chapter 08_chiều của các phản ứng thay đổi trạng thái oxy hóa và các quá trình điện hóa.pdf
chapter 09_tốc độ và cơ chế phản ứng hóa học.pdf
chuong 1 - cau tao nguyen tu.pdf
chuong 2 - he thong tuan hoan.pdf
chuong 3 - lk hoa hoc (lk khac).pdf
chuong 3 - lk hoa hoc (pp mo).pdf
chuong 3 - lk hoa hoc (pp vb).pdf
chuong11_ dung dịch loãng.pdf
chuong12_dung dịch điện ly.pdf
decuong2008.pdf
dien hoa hoc .pdf
he thong tuan hoan.pdf
lien ket cong hoa tri vb.pp.pdf
lien ket hoa hoc.pdf
lk ion .pp.pdf
mo.pdf
nhiet dong hoa hoc.pdf
on_tap giua ky.pdf
Hoahoc.pdf
hoahoc.pdf
bt chương 1.pdf
bt chương 2.pdf
bt chương 3.1.pdf
bt chương 3.2.pdf
bt chương 3 p1.pdf
bt chương 3 p2.pdf
bt chương 4.1.pdf
bt chương 4.pdf
bt chương 5.pdf
bt cân bằng hóa học.pdf
bt dung dịch lỏng.pdf
bt entropy và thế đẳng áp.pdf
btt cân bằng hóa học.pdf
btt dung dịch lỏng.pdf
btt entropy và thế đẳng áp.pdf
btt nhiệt hóa học.pdf
btt điện hóa học.pdf
btt động hóa học.pdf
bt điện hóa học.pdf
hd bt chương 4.pdf
hd bt cân bằng hóa học.pdf
hd bt dung dịch lỏng phân tử.pdf
hd bt dung dịch lỏng điện ly.pdf
hd bt entropy và thế đẳng áp.pdf
hd bt điện hóa học.pdf
hd bt động hóa học.pdf
th nhiệt động học.pdf
ôn giữa kì c1.pdf
ôn giữa kì c2.pdf
ôn giữa kì c3.pdf
ôn tập gk.pdf
đa chương 1.pdf
đa chương 2.pdf
đa chương 3 p1.pdf
đa chương 3 p2.pdf
1-bttn_-_hdc_b-_kha-newest.pdf
2-bai_tap_tu_luan_bsung_cho_cuoi_ky.pdf
bt_tn_hdc.pdf
bài tập hđc nguyễn minh kha.pdf
bt-tn-hdc-full.pdf
bài tập hóa đại cương - chương 1.pdf
bài tập hóa đại cương - chương 2.pdf
bài tập hóa đại cương - chương 3.pdf
bài tập hóa đại cương - chương 4.pdf
bài tập hóa đại cương - chương 5.pdf
bài tập hóa đại cương - chương 6.pdf
bài tập hóa đại cương - chương 7.pdf
bài tập hóa đại cương - chương 8.pdf
bài tập hóa đại cương - tự luận.pdf
bài tập hóa đại cương i.pdf
bai_tap_chuong_dung_dich_va_dien_hoa.pdf
bai_tap_hdc_b_chuong_6_1_.pdf
bai_tap_hoa_dai_cuong_b_-_chuong_4va_5.pdf
bai_tap_trac_nghiem_hdc_phan_1b.pdf
bai tap hdc phan 2.pdf
bai tap hdc phan 3.pdf
baitap~1.pdf
baitap~2.pdf
baitap~3.pdf
baitpc~1.pdf
bài tập cuối học kì chương 6-16.pdf
bài tập hóa (1).jpg
bài tập hóa (2).jpg
bài tập hóa (3).jpg
bài tập hóa (4).jpg
bài tập hóa (5).jpg
bài tập hóa (6).jpg
bài tập hóa (7).jpg
bài tập hóa (8).jpg
bài tập hóa (9).jpg
bài tập hóa (10).jpg
ch1d89~1.pdf
ch4f55~1.pdf
ch5d8e~1.pdf
ch7f5e~1.pdf
ch725e~1.pdf
ch874a~1.pdf
ch3567~1.pdf
chc889~1.pdf
chcd35~1.pdf
ch00de~1.pdf
chuong~1.pdf
chuong~2.pdf
chuong~3.pdf
chuong~4.pdf
giải bài tập hóa (1).jpg
giải bài tập hóa (2).jpg
giải bài tập hóa (3).jpg
giải bài tập hóa (4).jpg
giải bài tập hóa (5).jpg
giải bài tập hóa (6).jpg
giải bài tập hóa (7).jpg
giải bài tập hóa (8).jpg
giải bài tập hóa (9).jpg
giải bài tập hóa (10).jpg
giải bài tập hóa (11).jpg
giải bài tập hóa (12).jpg
giải bài tập hóa (13).jpg
giải bài tập hóa (14).jpg
giải bài tập hóa (15).jpg
giải bài tập hóa (16).jpg
giải bài tập hóa (17).jpg
giải bài tập hóa (18).jpg
giải bài tập hóa (19).jpg
giải bài tập hóa (20).jpg
giải bài tập hóa (21).jpg
giải bài tập hóa (22).jpg
giải bài tập hóa (23).jpg
giải bài tập hóa (24).jpg
giải bài tập hóa (25).jpg
giải bài tập hóa (26).jpg
giải bài tập hóa (27).jpg
giải bài tập hóa (28).jpg
giải bài tập hóa (29).jpg
hdg bt cuối học kì chương 6-16.pdf
hdg bt cuối học kì chương 10-16.pdf
hđc ctct- giải bt chương 6-7-8.pdf
tóm tăt lý thuyết phần cuối kì - ptl.pdf
de hdc k59 2015.pdf
de hdc k60 2016.pdf
de hdc k61 2017.pdf
kỳ 1 2012-2013 trang 1.png
kỳ 1 2012-2013 trang 2.png
kỳ 1 2017-2018.jpg
kỳ 1 2018-2019.jpg
kỳ 2 2014-2015.png
kỳ 2 2015-2016.jpg
kỳ 2 2015-2016 tt hóa.jpg
kỳ 2 2016-2017.jpg
kỳ 2 2017-2018.jpg
kỳ 2 2018-2019.jpg
hd đề cuối kỳ.pdf
đề cuối kỳ.pdf
đề mẫu.pdf
dap_an_-de_1_hdc_b-21.04.2011.pdf
dap_an_de_1_du_thinh-21.05.11_.pdf
dap_an_de_1185.pdf
dap_ap_de_1038.pdf
de_1065.pdf
de_hdc_b-ck1-2010-2011.pdf
de cuong mon hoa dai cuong 2013.pdf
dethi k13 ngày 17-1-2014 - có đáp án.pdf
thi học kỳ 1 - 2013 - 2014 - cao đẳng.pdf
thi học kỳ 1 - 2013 - 2014 - lớp kết thúc sớm.pdf
thi lớp học lại 13-01-2014.pdf
đề thi cuối kỳ 2018.2.jpg
đề thi hóa đại cương 2016 đhbk hà nội.jpg
cuối hk 2011 1038.pdf
cuối hk 2011 1065.pdf
cuối hk 2011 1121.pdf
cuối hk 2011 1165.pdf
cuối hk 2011 1181.pdf
cuối hk 2011 1185.pdf
cuối hk 2013 2131.pdf
cuối hk 2014 3115.pdf
cuối kì.pdf
de_kt_cuoi_ki__11_2_06.pdf
de_kt_cuoi_ki__23_6_06.pdf
đáp án tham khảo hóa đại cương hk2-2016 - ctct.pdf
đề thi cuối kỳ hóa đại cương a.pdf
đề thi giữa kỳ 191.pdf
đề thi hóa đại cương (1).jpg
đề thi hóa đại cương (2).jpg
đề thi hóa đại cương (3).jpg
đề thi hóa đại cương (4).jpg
đề thi hóa đại cương (5).jpg
đề thi hóa đại cương (6).jpg
đề thi hóa đại cương (7).jpg
đề thi hóa đại cương (8).jpg
đề thi hóa đại cương (9).jpg
đề thi hóa đại cương (10).jpg
đề thi hóa đại cương (11).jpg
đề thi hóa đại cương (12).jpg
đề thi hóa đại cương (13).jpg
đề thi hóa đại cương (14).jpg
đề thi hóa đại cương (15).jpg
đề thi hóa đại cương (16).jpg
đề thi hóa đại cương (17).jpg
đề thi hóa đại cương (18).jpg
đề thi hóa đại cương (19).jpg
đề thi hóa đại cương (20).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (1).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (2).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (3).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (4).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (5).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (6).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (7).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (8).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (9).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (10).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (11).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (12).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (13).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (14).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (15).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (16).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (17).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (18).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (19).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (20).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (21).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (22).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (23).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (24).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (25).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (26).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (27).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (28).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (29).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (30).jpg
đề thi online hđc - 1 ctct.pdf
đề thi online hđc - 2.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học hóa đại cương có nhiệm vụ trang bị cho sinh viên các ngành kĩ thuật những kiến thức hóa học đại cương phổ thông hiện đại của một cán bộ khoa học kĩ thuật trình độ đại học, nhưng đồng thởi cũng là những kiến thức cơ bản vũng chắc để có thể đi sâu nghiên cứu các bộ môn hóa học khác khi cần thiết. Với yêu cầu mục đính như vậy, nội dung môn hóa học đại cương bao gồm những phần chính sau : Phần 1 - Cấu tạo chất : Cung cấp các kiến thức hiện đại về cấu tạo nguyên tử, phân tử, các chất dựa trên cơ học lượng tử, để có thể hiểu được cấu trúc, tính chất, khả năng phản ứng của các chất. Các chương 2 đến 5 [1]. Phần 2- Lí thuyết diễn ra phản ứng hóa học : Cung cấp các kiến thức về những quy luật diễn ra phản ứng hóa học như động lực, chiều, mức độ, tốc độ, cơ chế, các yếu tố thúc đẩy phản ứng diễn ra…dựa trên cơ sở nhiệt động học, động học , điện hóa học. Từ đây có thể hiểu được điều kiện và biện pháp tiến hành phản ứng hóa học theo chiều, tốc độ và hiệu suất mong muốn. Các chương 6 đến 10 [1]. Phần 3- Lí thuyết về dung dịch : Cung cấp những kiến thức cơ bản về lí thuyết phản ứng hóa học xảy ra trong đối tượng phổ biến nhưng phức tạp là dung dịch dựa trên áp dụng cấu tạo chất và lí thuyết diễn ra phản ứng hóa học. Các chương 11 đến 16 [1].

Tài liệu tham khảo

[1] Hóa đại cương. Nguyễn Đình Soa, Trường Đại học Bách Khoa tp. Hồ Chí Minh, 2000 . [2] Cơ sở lí thuyết hóa học. Nguyễn Đình Chi và Phạm Thúc Côn, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1984. [3] Hóa đại cương, tập 1 , N.L. Glinka, ND: Lê Mậu Quyền, NXB Mir, Maxcơva,1988.
Cơ Sở Lý Thuyết Hóa Học - Đào Hùng Cường.Pdf
Hóa Học Việt - Pháp Năm 1.Pdf
Hóa Học Việt - Pháp Năm 2.Pdf
Lý Thuyết Hóa Học Ts Lê Minh Đức Đh Bách Khoa Đà Nẵng.Pdf
Tài Liệu Hóa Đại Cương (Tiếng Anh).Pdf