Hoá Công 2 Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

lý thuyết hóa công 2.zip
bài tập hc2 20181.zip
bài tập hóa công 2.zip