Hình Học Họa Hình Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết
Đh Bách Khoa Hn - Ts Phạm Văn Sơn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn - Ths Nguyễn Thị Thu Nga - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bai_giang_ch1_phương pháp hình chiếu thẳng góc.pdf
bai_giang_ch2-các bài toán cơ bản bài toán lượng.pdf
bai_giang_ch2-các bài toán cơ bản các bài toán vị trí.pdf
bai_giang_ch3_các phép biến đổi hình chiếu.pdf
bai_giang_ch4-đa diện.pdf
bai_giang_ch5-đường cong và mặt cong.pdf
bai_giang_ch6-mặt phẳng tiếp xúc với mặt cong.pdf
bai_giang_ch7-giao với mặt cong.pdf
bai_giang_ch0_bài mở đầu.pdf
hinhhoavp-ch0-3_phương pháp hình chiếu thẳng góc.pdf
hinhhoavp-ch4_giao đường thẳng và mặt phẳng với đa diện.pdf
hinhhoavp-ch5-6_đường cong và mặt cong.pdf
hinhhoavp-ch7_giao với mặt cong.pdf
bài giảng hình họa.pdf
giáo trình hình học họa hình.pdf
bai_giảng_hinh_họa_-_dhbk.pdf
boxung.pdf
bài giảng hình học họa hình.pdf
giao của mặt phẳng với đa diện, mặt cong.pdf
giao tuyến.pdf
hinhhoacuoiki.pdf
thay mặt phẳng hình chiếu.pdf
truc do.pdf
truc do chep.pdf
vẽ kỹ thuật cơ bản.pdf
vẽ kỹ thuật cơ khí.pdf
đồ họa kỹ thuật 2.pdf
33_cach ve hinh chieu truc do cua vat the.jpg
bai 5 hinh chieu truc do.pdf
chuong 1 điểm.pdf
chuong 2 đường thẳng.pdf
chuong 3 mặt phẳng.pdf
chuong 4 các phép biến đổi.pdf
chuong 5 đa diện.pdf
chuong 5 đa diện tt.pdf
chuong 6.pdf
chuong 7.pdf
chuong 8.pdf
chuong 0 mở đầu.pdf
dethivkta1 model (1).pdf
vkt1-phan1-vat lieu dung cu.pdf
vkt1-phan2-quy cach.pdf
vkt1-phan3-ve hinh hoc.pdf
vkt1-phan4-phuong phap hinh chieu vuong goc.pdf
vkt1-phan5-cac loai hinh bieu dien.pdf
vkt1-phan6-hinh cat mat cat.pdf
bài tập hình họa định kỳ.pdf
chuong 1 điểm.pdf
chuong 2 đường thẳng.pdf
chuong 3-mặt phẳng.pdf
chuong 4 các phép biến đổi.pdf
chuong 5 vẽ giao tuyến hai đa diện .pdf
chuong 5 đa diện.pdf
chuong 6 vẽ hình chiếu bằng của một đương tròn.pdf
chuong 7.pdf
chuong 8.pdf
chuong 0 mở đầu.pdf
giai de thi ve ky thuat cua dh bk hcm.pdf
on_tap_cuoiky_hinh hoa+ve ki thuat.pdf
de1.pdf
de2.pdf
de3.pdf
de4.pdf
de5.pdf
de6.pdf
de7.pdf
de8.pdf
de9.pdf
de10.pdf
de11.pdf
de12.pdf
de13.pdf
de14.pdf
de15.pdf
de16.pdf
de17.pdf

Bài viết liên quan

Bài Giảng Hình Học Họa Hình Ts. Phạm Văn Sơn Trường Đhbk Hà Nội