Hệ Thống Thiết Bị Di Động Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Ts Trần Ngọc Minh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chapter00-week01.pdf
chapter01-week01_introduction.pdf
chapter02-week02_mobile systems in general.pdf
chapter02-week03_sim cards.pdf
chapter03-week05_mobile os and mobile service architectures.pdf
chapter03-week06_what is special about mobile operating systems.pdf
chapter04-week09-10-11_develop for android.pdf
lab+5+read+write+file+and+sqlite.pdf
lab 1.pdf
lab 2.pdf
lab3.pdf
lab 4 switch activity.pdf
lab 6 su dung framework.pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Co3051_Hethongthietbididong.Pdf