Hệ Thống Điều Khiển Số Bài giảng

Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

1.1mô hình không gian trạng thái của động cơ một chiều.pdf
1.2các đặc tính vòng hở trong miền thời gian.pdf
1.3các đặc tính vòng hở trong miền tần số.pdf
1.4mô phỏng động cơ một chiều.pdf
2.1các mạch vòng điều chỉnh.pdf
2.2xây dựng hệ thống kín.pdf
3.1bộ điều khiển pid tương tự.pdf
3.2phân tích chất lượng.pdf
3.3mô phỏng bộ điều khiển pid tương tự.pdf
3.4điều chỉnh tốc độ.pdf
3.5mô phỏng hệ điều khiển với hai mạch vòng.pdf
3. bai 1-dong co mot chieu.pdf
4.1sơ đồ điều khiển.pdf
4.2thiết kế bộ điều khiển pid số(chu0ng 4).pdf
4.3các vấn đề nảy sinh khi thực hiện trên hệ thống thực(chuong 4.2).pdf
5,3thiết kế bộ điều khiển dòng theo phương pháp đặt cực trong miền rời rạc.pdf
5.1.1thiết kế theo phương pháp đặt cực.pdf
5.2thiết kế bộ điều khiển dòng theo phương pháp đặt cực trong miền liên tục.pdf
ac.zip
bai_giang_dk_so.pdf
bai giang htdks.pdf
bai tap dai dks.pdf
btl robot-cnc.pdf
cacbuocmophong.txt
cac buoc mo phong dong co xoay chieu.pdf
các bước mô phỏng đông cơ một chiều.pdf
dc.zip
dcmotor.pdf
deatbet cho dong co 1 chieu.pdf
digital control example(dieu khien trang thai roi rac).pdf
hai mach vong dieu chinh.pdf
hai mach vong dieu chinh.rar
hai trang can cho bai tap lon nay.pdf
mo phong dong co 1 chieu(phong).zip
mophongdongco1chieu.rar
thong so cua dong co khong dong bo rotor long soc.pdf