Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Trương Tuấn Anh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

dbms-algebra.pdf
dbms-erd.pdf
dbms-foudation.pdf
dbms-info.pdf
dbms-recovery.pdf
dbms-relationalmodel.pdf
dbms-revision.pdf
dbms-sql.pdf
dbms-storage.pdf
dbms-transaction.pdf
dbms-lab1-sol.pdf
dbms-lab4.pdf
dbms-lab5.pdf
dbms-lab6_1.pdf
dbms-lab6_2.pdf
dbms-lab_1.pdf
dbms-lab_2.pdf