Giáo Dục Thể Chất Đề thi Bài tập

Đh Bách Khoa Hn- Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

0-bia.jpg
0-muc-luc.jpg
t1-mo-dau.jpg
t2-c1.jpg
t3-c1.jpg
t4-c1.jpg
t5-c1.jpg
t6-c1.jpg
t7-c1.jpg
t8-c1.jpg
t9-c1.jpg
tt10-c1.jpg
tt11-c1.jpg
tt12-c1.jpg
tt13-c1.jpg
tt14-c2.jpg
tt15-c2.jpg
tt16-c3.jpg
tt17-c3.jpg
tt18-ket-luan.jpg
17903706_798864873613631_8680231855933172847_n.jpg
18010306_798864876946964_5909411566852180858_n.jpg
18010590_798864866946965_5791909222884138195_n.jpg
18010790_798864870280298_4165258168273754660_n.jpg
gdtc.pdf