Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh Bài tập

Dhnganhang- Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

học phần 1 (dl) - buher.pdf
học phần 2 (ct) - buher .pdf
học phần 3 (qs) - buher.pdf
học phần 4 (kc) - buher.pdf