Ghép Nối Máy Tính Bài giảng

- Lý thuyết

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bai_giang_mon_hoc_ky_thuat_ghep_noi_may_tinh_521.pdf
gnmt_kỹ thuật ghép nối máy tính.pdf
tracnghiemctmt.doc
tracnghiemctmt.pdf
tracnghiemktmt.doc
tracnghiemktmt.pdf