E-Learning Bài giảng

Hv Công Nghệ Bcvt - Lý thuyết

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 1 tổng quan về e-learning.pdf
chuong 2 vấn đề chuẩn trong e-learning.pdf
chuong 3 soạn bài giảng e-learning.pdf