Dụng Cụ Bán Dẫn Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm- Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Ths Hồ Trung Mỹ - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

dcbd-ch01-gioi_thieu_29_slides.pdf
dcbd-dap_so_cua_bai_tap_on_thi-ay1213-s1.pdf
dcbd.pdf
dcbd_bt_on_ktghk-ay1213-s1_dap_so.pdf
dung cu ban dan.pdf
đề cương ôn tập thi gk.pdf
đề ôn giữa kì.pdf
dcbd-bai_tap_on_thi-ay1213-s1.pdf
dcbd-ch01-giới thiệu_29_slides.pdf
dcbd-ch02-dai_nang_luong_va_nong_do_hat_dan.pdf
dcbd-ch02-dải năng lượng và_nồng độ hạt dẫn ở cân bằng nhiệt.pdf
dcbd-ch02-dải năng lượng và_nồng độ hạt dẫn ở cân bằng nhiệt_88_slides.pdf
dcbd-ch03-các hiện tượng_vận chuyển hạt dẫn.pdf
dcbd-ch03-các hiện tượng_vận chuyển hạt dẫn_75_slides.pdf
dcbd-ch03-hien_tuong_van_chuyen_hat_dan_refs.pdf
dcbd-ch04-chuyen_tiep_pn_p1.pdf
dcbd-ch04-chuyen_tiep_pn_p2.pdf
dcbd-ch04-chuyen_tiep_pn_p2_53_slide.pdf
dcbd-ch04-chuyen_tiep_pn_p3_73_slides_compatibility_mode_.pdf
dcbd-ch04-chuyen_tiep_pn_p4end_72_slides_compatibility_mode_.pdf
dcbd-ch04-chuyển tiếp pn(pn junction)_p1.pdf
dcbd-ch04-chuyển tiếp pn(pn junction)_p2.pdf
dcbd-ch04-chuyển tiếp pn_(pn junction)_53_slide.pdf
dcbd-ch04-chuyển tiếp pn_(pn junction)_63_slides.pdf
dcbd-ch04-chuyển tiếp pn_(pn junction)_p4end_72_slides.pdf
dcbd-ch05-bai_tap_giai_san_ve_bjt_2011.pdf
dcbd-ch05-bai_tap_ve_bjt_2011.pdf
dcbd-ch05-bjt-p1.pdf
dcbd-ch05-bjt-p1_51_slides.pdf
dcbd-ch05-bjt-p2.pdf
dcbd-ch05-bjt-p2.pdf
dcbd-ch05-bjt-p2_51_slides.pdf
dcbd-ch05-bjt-p3.pdf
dcbd-ch05-bjt-p3.pdf
dcbd-ch05-bjt-p3_91_slides.pdf
dcbd-ch05-bjt-p3_91_slides.pdf
dcbd-ch05-bjt-p4.pdf
dcbd-ch05-bjt-p4_62_slides.pdf
dcbd-ch05-bjt-p5.pdf
dcbd-ch05-bjt-p5.pdf
dcbd-ch05-bjt-p5end.pdf
dcbd-ch06-bai_tap_ve_jfet_2011.pdf
dcbd-ch06-jfet(field effect transistor)_transistor hiệu ứng trường_p1_76_slides.pdf
dcbd-ch06-jfet(field effect transistor)_transistor hiệu ứng trường_p2_77_slides.pdf
dcbd-ch06-jfet_p1_76_slides_read-only_compatibility_mode_.pdf
dcbd-ch06-jfet_p2end_77_slides_compatibility_mode_.pdf
dcbd-ch07-bai_tap_ve_mosfet.pdf
dcbd-ch07-mosfet_mosfet_(metal-oxide semiconductor_field effect transistor)_p1_68_slides.pdf
dcbd-ch07-mosfet_mosfet_(metal-oxide semiconductor_field effect transistor)_p2_77_slides.pdf
dcbd-ch07-mosfet_p1_68_slides_compatibility_mode_.pdf
dcbd-ch07-mosfet_p2end_77_slides_compatibility_mode_.pdf
dcbd-hd_on_thi_lt-ay1213-s1.pdf
dcbd-hướng dẫn ôn thi lt môn dụng cụ bán dẫn_2011-2012.pdf
dcbd-hướng dẫn ôn thi lt môn dụng cụ bán dẫn_2012-2013.pdf
dcbd-hướng dẫn ôn thi lt môn dụng cụ bán dẫn_2014-2015.pdf
dcbd-hướng dẫn ôn thi lt môn vật lý bán dẫn_2015-2016.pdf
dcbd-hướng dẫn ôn tập kiểm tra giữa học kỳ_2012-2013.pdf
dcbd-hướng dẫn ôn tập kiểm tra giữa học kỳ_2014-2015.pdf
dcbd_ay1415-bai_tap_on_thi_cuoi_ky.pdf
dcbd_ay1415-hd_on_thi_lt_cuoi_ky-1.pdf
dcbd_hdot-ktghk_ay1415-s1.pdf
vldb_ay1516-s2 - hd on thi lt.pdf
bai+tap+ktdt-phan+diode.pdf
bai_tap_chuong_2-tieng_anh.pdf
bai tap_v10.pdf
baitapchuong2-dcbd-tltk1-p.pdf
bt ôn chương 2,3,4.pdf
bài tập_chương 1 lý thuyết bán dẫn.pdf
bài tập chương 2-dcbd-tltk1-p.pdf
bài tập chương 2-tieng_anh.pdf
bài tập ôn thi môn dụng cụ bán dẫn – ay1213-s1.pdf
bài tập ôn thi môn dụng cụ bán dẫn – ay1415-s1.pdf
bài tập ôn thi môn dụng cụ bán dẫn – ay1516-s2.pdf
bài tập ôn thi môn vật lý bán dẫn – ay1415-s2.pdf
bài tập ôn thi môn vật lýbán dẫn – ay1516-s2.pdf
cau+hoi+on+tap+ktdt+chuong+1-2.pdf
chương 5_bài tập về bjt.pdf
chương 6_bài tập giải sẵn về jfet–ay1112-s1.pdf
chương 6_bài tập về jfet.pdf
chương 6_bài tập về jfet_đáp số.pdf
chương 7_bài tập về mosfet.pdf
câu hỏi ôn tập kỹ thuật điện tử.pdf
dap so cua dcbd-ch05-bai tap ve bjt.pdf
dap so cua dcbd-ch06-bai tap ve jfet.pdf
dap so cua dcbd-ch07-bai tap ve mosfet.pdf
dcbd-bai_tap_on_thi-ay1213-s1.pdf
dcbd-bài tập ôn thi môn dụng cụ bán dẫn – ay1213-s1.pdf
dcbd-ch05-bai_tap_ve_bjt_2011.pdf
dcbd-ch05-bai tap giai san ve bjt_2011.pdf
dcbd-ch05-bai tap ve bjt.pdf
dcbd-ch05-bai tap ve bjt_2011.pdf
dcbd-ch05-bài tập giải sẵn về bjt–ay1112-s1__2011.pdf
dcbd-ch05-bài tập về bjt (ay1112-s1)_2011.pdf
dcbd-ch06-bai tap giai san ve jfet_2011.pdf
dcbd-ch06-bai tap ve jfet.pdf
dcbd-ch06-bai tap ve jfet_2011.pdf
dcbd-ch06-bài tập về jfet (ay1112-s1)_2011.pdf
dcbd-ch07-bai_tap_ve_mosfet.pdf
dcbd-hd_on_thi_lt-ay1213-s1.pdf
dcbd-đáp số của bài tập ôn thi môn dụng cụ bán dẫn – ay1213-s1.pdf
dcbd_ay1415-bai_tap_on_thi_cuoi_ky.pdf
dcbd_ay1415-hd_on_thi_lt_cuoi_ky.pdf
dcbd_bt_giống của thầy.pdf
dcbd_bài tập ôn tập kiểm tra giữa học kỳ-ay1213-s1.pdf
dcbd_đáp số và bài giải của bài tập ôn ktghk–ay1213-s1.pdf
hướng dẫn ôn thi lt môn dụng cụ bán dẫn 2012-2013.pdf
hướng dẫn ôn thi lt môn dụng cụ bán dẫn_hk 1 – năm học_ 2014-2015.pdf
hướng dẫn ôn thi lt môn vật lý bán dẫn 2014-2015.pdf
on tap- do vui-chuong 4 5 6 7-dclkbd-hoangtrang.pdf
on tap- do vui-chuong 4 5 6 7-dclkbd-hoangtrang.pdf
tóm tắt lý thuyết và bài tập phần diode.pdf
vlbd_ay1415-s2-bai tap on thi.pdf
vlbd_ay1516-s2-bai tap on thi._co ds_160614.pdf
vlbd_ay1516-s2-bai tap on thi_160605.pdf
vldb_ay1415-s2 - hd on thi lt.pdf
ôn tập dụng cụ bán dẫn.pdf
đề thi dụng cụ bán dẫn 2021.pdf
bài tập ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2012-2013.pdf
bài tập ôn tập kiểm tra giữa học kỳ_2014-2015.pdf
dcbd_bt_on_ktghk-ay1213-s1.pdf
dcbd_bt_on_ktghk-ay1213-s1_dap_so.pdf
dcbd_bt_on_ktghk_ay1415-s1.pdf
dcbd_hdot-ktghk-ay1011-s1.pdf
dcbd_hdot-ktghk_ay1415-s1.pdf
final_09.pdf
hdot_bt-ktghk-dclkdt-ay0910-s1.pdf
hdot_ktghk_dcbd_ay1213_s1_3298.pdf
hdot_lt-ktghk-dclkdt-ay0910-s1.pdf
hướng dẫn ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2010-2011.pdf
hướng dẫn ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2012-2013.pdf
hướng dẫn ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2014-2015.pdf
hướng dẫn ôn tập kiểm tra giữa học kỳ_2009-2010.pdf
vlbd_ay1415-s2_ktghk - de so 1_co dap an.pdf
đáp số và bài giải của bài tập ôn ktghk–ay1213-s1.pdf
đề hk3 14-11-2011 đhqg tphcm.docx
đề hk3 14-11-2011 đhqg tphcm.pdf
đề kiểm tra giữa hk_2014.pdf
đề kiểm tra môn dụng cụ bán dẫn_2010.doc
đề kiểm tra môn dụng cụ bán dẫn_2010.pdf
đề kiểm tra môn dụng cụ bán dẫn_2010.doc
đề kiểm tra môn dụng cụ bán dẫn_2010.pdf
đề thi cuối khóa trường điện từ – dd09 (ngay 18-1-2011).pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Mục tiêu của môn học này là giới thiệu vật lý bán dẫn và hoạt động của những dụng cụ bán dẫn cơ bản Chuyển tiếp PN (mối nối), BJT, Thyristor, JFET, MESFET, MOSFET và một số dụng cụ quang điện tử. Giới thiệu một số ứng dụng của dụng cụ bán dẫn. Chương 1–Giới thiệu 1. Dụng cụ bán dẫn 2. Công nghệ bán dẫn Chương 2–Dải năng lượng và nồng độ hạt dẫn ở cân bằng nhiệt 1. Vật liệu bán dẫn 2. Cấu trúc tinh thể cơ bản 3. Liên kết hóa trị 4. Dải năng lượng 5. Nồng độ hạt dẫn nội tại 6. Các chất donor và acceptor. 7. Nồng độ hạt dẫn trong bán dẫn loại N và P. Chương 3–Hiện tượng vận chuyển hạt dẫn 1. Sự trôi hạt dẫn 2. Sự khuếch tán hạt dẫn 3. Các quá trình sinh và tái hợp 4. Phương trình liên tục Chương 4–Chuyển tiếp P-N 1. Các bước chế tạo cơ bản 2. Các điều kiện cân bằng nhiệt 3. Miền nghèo 4. Điện dung miền nghèo 5. Đặc tuyến dòng-áp 6. Các mô hình của diode bán dẫn 7. Điện tích chứa và quá trình quá độ 8. Đánh thủng chuyển tiếp 9. Heterojunction 10. Các loại diode bán dẫn 11. Giới thiệu các ứng dụng của diode bán dẫn Chương 5–Transistor lưỡng cực (BJT) và các dụng cụ liên quan 1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của BJT 2. Đặc tính tĩnh của BJT 3. Đáp ứng tần số và hoạt động chuyển mạch của BJT 4. Các mô hình của BJT 5. Thyristor và các dụng cụ công suất liên quan 6. Giới thiệu các ứng dụng Chương 6–Transistor hiệu ứng trường (FET) 1. Giới thiệu 2. JFET và MESFET: điều khiển điện tích 3. Đặc tuyến dòng-áp 4. Mô hình tín hiệu nhỏ của JFET 5. MODFET 6. Giới thiệu các ứng dụng của JFET Chương 7–MOSFET và các dụng cụ liên quan 1. Diode MOS 2. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của MOSFET 3. Các mô hình của MOSFET 4. CMOS và BiCMOS 5. Cấu trúc bộ nhớ MOS 6. MOSFET công suất 7. Giới thiệu các ứng dụng của MOSFET Chương 8–Dụng cụ quang điện tử 1. Sự hấp thu photon và bức xạ photon 2. Diode phát quang (LED) 3. Laser bán dẫn 4. Cảm biến quang 5. Tế bào mặt trời

Kết quả cần đạt được

Sinh viên hiểu rõ về vật lý bán dẫn và hoạt động của những dụng cụ bán dẫn cơ bản.

Tài liệu tham khảo

1. S.M. Sze–Semiconductor Devices:Physics and Technology 2nd Ed.–John Wiley & Sons, 2002 2. Umesh K. Mishra và Jasprit SinghH–Semiconductor Device Physics and Design–Springer 2008. 3. Paul Horowitz và Winfield Hill–The art of electronics 2nd Ed.–Cambridge University Press, 1994. 4. Albert P. Malvino–Electronic Principles 6th Ed.–McGraw-Hill, 1999

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Physics Of Semiconductor Devices (3rd Edition) - S. M. Sze And Kwok K. Ng.Pdf
Semiconductor Devices_Physics.Technology_Sze.2nded_Wiley_2002.Pdf
Đhbk.Giáo Trình Vật Liệu Bán Dẫn - Phùng Hồ _ Phan Quốc Phô, 392 Trang.Pdf