Đo Điện Tử (Electronic Instrumentation And Measurement) Bài giảng

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

(1) chuong 2_ðo dòng và áp.pdf
(1) chuong2 đo dòng và áp.pdf
(2) chuong 4_đo điện dung , điện cảm và hỗ cảm.pdf
(2) chuong 4 đo điện dung điện cảm và hỗ cảm.pdf
(3) chuong 5 dao dong ky(1).pdf
(3) chuong 5 dao dong ky.pdf
(3) chuong 5 dao dong ky.pdf
(3) chuong 5 dao dong ky.pdf
(3) chuong 5 dao dong ky.pdf
(4) chuong 5 dao dong ky_2(1).pdf
(4) chuong 5 dao dong ky_2.pdf
(4) chuong 5 dao dong ky_2.pdf
(4) chuong 5 dao dong ky_2.pdf
(4) chuong 5 dao dong ky_2.pdf
(5) chuong 7_máy đo chỉ thị số.pdf
(5) chuong7 máy đo chỉ thị số.pdf
(6) chuong 10_máy phát tín hiệu.pdf
(6) chuong 10 máy phát tín hiệu.pdf
chng1+2_đo dòng và áp.pdf
chng3_đo điện trở.pdf
chng4_đo điện dung, điện cảm và hỗ cảm.pdf
chng5_đo công suất và điện năng.pdf
chng6t_thiết bị phân tích tín hiệu.pdf
chng7t_đo công suất tín hiệu.pdf
chng8t_thiết bị đo chỉ thị số.pdf
chng9t_dao động ký.pdf
chng10t_máy phát tín hiệu .pdf
chuong 1_tổng quan về đo lường.pdf
chuong 2-1_đo dòng điện, điện áp.pdf
chuong 2-2_đo dòng dc - ac.pdf
chuong 2-3_đo điện áp dc - ac.pdf
chuong 2-4_volt kế điện tử dùng op-amp.pdf
chuong 2-5_máy đo chỉ thị số.pdf
chuong 3_đo điện trở.pdf
chuong 6_dao động ký tương tự.pdf
nhiệt kế nhiệt điện.pdf
tndodientu2008-2009.pdf
tài liệu hướng dẫn đo điện 2008-2009.pdf
tài liệu hướng dẫn đo điện tử 2008-2009.pdf
co so ky thuat do luong dien tu.pdf
tndodientu2008-2009.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Mục đích môn học là truyền đạt cho sinh viên nguyên lý đo lường và thiết bị đo lường điện tử . Vì các thiết bị nầy được ứng dụng rộng lớn trong khoa học,kỹ thuật và công nghiệp. Các chương gồm có: Khái niệm Đo lường - đo điện áp,dòng điện, điện trở, điện dung, điện cảm,hệ số hổ cảm- đo công suất tín hiệu - dao động ký analog và số - máy phân tích tín hiệu - thiết bị đo chỉ thị số - máy phát tín hiệu – Khái niệm về hệ thống đo lường – kỹ thuật nối ‘’đất “ cho thiết bị đo

Kết quả cần đạt được

Chương 1 Khái Niệm về Đo lường 1.1 Đại lượng đo lường 1.2 Chức năng thiết bị điện tử trong đo lường 1.3 Chuẩn hóa trong đo lường 1.4 Chất lượng thiết bị đo lường 1.5 Những phần tử trong thiết bị đo điện tử 1.6 Lợi ích thiết thực của điện tử trong đo lường 1.7 Sự chọn lựa ,tinh cẩn thận và cách dùng thiết bị đo Chương 2 ( 8t ) Đo dòng và Điện áp 2.1 Cơ cấu chỉ thị kim 2.2 Đo dòng DC và AC 2.3 Đo điện áp DC và AC 2.4 Đo diện áp DC bằng phương pháp biến trở 2.5 Đo điện áp DC bằng phương pháp chopper 2.5 Vôn kế điện tử đo điện áp DC 2.7 Vôn kế điện tử đo điện áp AC 2.8 Ampe –kế điện tử đo dòng DC và AC Bài tập Chương 3 ( 6 t ) Đo điện trở 3.1 Đo điện trở bằng vôn kế và ampe kế 3.2 Đo điện trở dùng phương pháp đo điện áp bằng biến trở 3.3 Mạch đo điện trở trong Ohm kế 3.4 Cầu Wheatstone đo điện trở 3.5 Cầu đôi Kelvin 3.6 Đo điện trở cách điện 3.7 Đo điện trở đât 3.8 Đo điện trở trong Ohm kế điện tử Bài tập Chương 4: ( 3 t ) Đo điện dung, điện cảm và hệ số hổ cảm 4.1 Dùng vôn kế và ampe kế đo điện dung, điện cảm và hổ cảm 4.2 Cầu đo điện dung và điện cảm 4.3 Cầu đo hệ số hổ cảm Bài tập Chưong 5( 7t ) Dao động ký tia âm cực 5.1 Ống phóng tia âm cực 5.2 Các khối chức năng trong dao động ký 5.3 Tín hiệu thời chuẩn 5.4 Sự đồng bộ hóa 5.5 Đường dây trể trong dao động ký cao tần 5.6 Dao động ký 2 kênh 5.7 Thanh đo (probe ) 5.8 Dao động ký số Chương 6 (3t) Thiết bị phân tích tín hiệu 6.1 Bộ chỉ thị số 6.2 Các phương pháp bíến đổi A/D 6.3 Vôn kế số 6.4 Máy đo vạn năng chỉ thị số ( digital multimeter) 6.5 Máy đo điện dung và cuộn dây chỉ thị số 6.6 Thiết bị đo có bộ vi xử lý và giao tiếp với máy tính cổng RS 232C 6.7 Máy đếm tần số ( frequency counter ) 6.8 Đo sự lệch pha chỉ thị số Chương7 ( 4t ) Đo công suất tín hiệu 7.1 Máy đo độ méo dạng 7.2 Máy đo hệ số Q ( Q – kế ) 7.3 Máy phân tích phổ tín hiệu Chương8 ( 6t ) Thiết bị đo chỉ thị số 8.1 Định nghĩa cách thức đo công suất tín hiệu 8.2 Đo công suất tín hiệu bằng nhiệt điện trở 8.3 Đo công suất tín hiệu bằng cặp nhiệt điện 8.4 Đo công suất tín hiệu bằng cảm biến hiệu ứng Hall 8.5 Đo công suất đỉnh Chương 9( 0t ) Nguồn phát tín hiệu 9.1 Tổng quát 9.2 Nguồn phát tín hiệu tần số thấp dạng sin và xung vuông 9.3 Nguồn phát tín hiệu tạo hàm 9.4 Nguồn phát tín hiệu cao tần ( RF ) 9.5 Nguồn phát tín hiệu quét và đánh dấu ( sweep –marker generator ) Chương 10 ( 0t ) Tổng quan hệ thống đo lường 10.1 Giới thiệu hệ thống đo lường 10.2 Phần tử trong hệ thống do lường 10.3 Hệ thống đo lường được điều khiển và xử lý giao tiếp với PC Chương 11 (3t) Kỹ thuật nối đất cho thiết bị đo 11.1 Nối đất nguồn cung câp AC 11.2 Nối đất cho mạch đo Chương 12 ( 2t ) Kỹ thuật nối đất cho thiết bị đo

Tài liệu tham khảo

[1] Kỹ thuật đo 1 (Đo điện ) – Nguyễn Ngọc Tân – Ngô Văn Ky , Nhà xuất bản ĐHQG TPHCM 2005 [2] Kỹ thuật đo 2 ( Đo điện tử) – Nguyễn Ngọc Tân – Ngô Tấn Nhơn, Nhà xuất bản ĐHQG TPHCM 2005 [3] Electronic Instrumentation and Measurements David A. Bell, Prentice Hall International Edition [4] Electronic Instruments and Measurements Larry D. Jones and Foster Chin Mc Grawhill Publishing Company [5] Electronic Instrumentation H. S. Kalsi Ta Ta Mc Grawhill Publishing Company Limited - New Delhi [6] Electronic Instrument Handbook, Clyde F. Coombs Jr. Edition Chief, Mc GrawHill Inc. [6] Electrical Measurements, V. Bopov, Mir Publisher - Moscow 1982. [7] Applied electronic instrumentation and measurement, Bucha Mc Lachlan, Prentice Hall International Edition 1992 [8] Measurement Systems, application and design, Ernest O. Doebelin, Mac Graw hill – 5th edition 2003