Đại Số B1 Linear Algebra Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Ts Lê Văn Luyện - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Ts Lê Văn Hợp - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 1_ma tran va he phuong trinh tuyen tinh.pdf
chuong 2_dinh thuc.pdf
chuong 3_khong gian vecto.pdf
chuong 4_anh xa tuyen tinh.pdf
dsb1_chuong-1_ma-tran-va-he-pttt.pdf
dsb1_chuong-2_dinh_thuc.pdf
dsb1_chuong-3_khong-gian-vecto.pdf
dsb1_chuong-4_anh-xa-tuyen-tinh.pdf
index.mp3
0. de cuong mon hoc.pdf
1.ma tran va he phuong trinh tuyen tinh.pdf
2.cac phep toan ma tran - ma tran kha nghich.pdf
3.dinh thuc ma tran vuong.pdf
3.dinh thuc ma tran vuong.pdf
4.khong gian vector rn.pdf
5. anh xa tuyen tinh.pdf
6. noi dung on thi.pdf
6. noi dung on thi.pdf
8.de cuong toan dai so b1 (dstt).pdf
8.de cuong toan dai so b1 (dstt).pdf
9.noi dung on thi toan dai so b1.pdf
[2016 - 2017] [hk3] [tth003] doi sk b1.txt
chuong 1-a2dh.pdf
chuong 2-a2dh.pdf
chuong 3-a2dh.pdf
chuong 3-a2dh.pdf
chuong 4-a2dh.pdf
index.mp3
0. nsi dung on thi.pdf
5. một số lệnh cơ bản.pdf
6. c1 chương 1. ma trận và hệ phương_trình tuyến tính.pdf
7. c2 định thức.pdf
8. c3 không gian vectơ.pdf
9. c4 ánh xạ tuyến tính.pdf
dsb1_bai-tap_chuong-1_ma-tran-va-he-pttt.pdf
dsb1_chuong-2_dinh-thuc_bai-tap.pdf
dsb1_chuong-3_khong-gian-vecto_bai-tap.pdf
dsb1_chuong-4_anh-xa-tuyen-tinh_bai-tap.pdf
đại số tuyến tính_cntt_hk2_2015_2016_bai tap.pdf
6.bai tap dai so b1 (dstt).pdf
6.bai tap dai so b1 (dstt).pdf
7. bai tap.pdf
7.huong dan bai tap dai so b1 (dstt) (1).pdf
7.huong dan bai tap dai so b1 (dstt).pdf
8. dap an.pdf
9. bai tap tham khqo.pdf
19642596_1126815134129911_7343491006974387598_n.jpg
19656968_1126815040796587_4150274107464003116_n.jpg
19657368_1126815060796585_2868311178493715029_n.jpg
19665382_1126814997463258_8484347198001072290_n.jpg
19732110_1126815000796591_4579334932609663306_n (1).jpg
19756409_1126815064129918_5301261004702252215_n.jpg
19756849_1126815004129924_1299328047702484354_n.jpg
fb_img_1516073504053.jpg
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2009).pdf
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2010).pdf
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2011).pdf
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2012).pdf
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2013).pdf
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2014).pdf
thi cuối kỳ 2017- đại số tuyến tính (2017).jpg
thi giua hoc ki - dai so b1 (khoa 2009).pdf
thi giua hoc ki - dai so b1 (khoa 2010).pdf
thi giua hoc ki - dai so b1 (khoa 2011).pdf
thi giua hoc ki - dai so b1 (khoa 2012).pdf
đề thi đại số a1 khóa 2009.pdf
đề thi đại số a1 khóa 2011.pdf
đề thi đại số a1 khóa 2012.pdf
đề thi đại số a1 khóa 2013.pdf
đề thi đại số a1 khóa 2014.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Đại số tuyến tính để tiếp thu tốt các môn học trong chuyên ngành của mình.

Kết quả cần đạt được

Môn học này trình bày các khái niệm, tính chất và kỹ năng ứng dụng cơ bản nhất của đại số tuyến tính: Ma trận và hệ phương trình tuyến tính, các phép toán ma trận, ma trận khả nghịch, định thức, không gian vec-tơ và ánh xạ tuyến tính. Chương 1. Ma trận và hệ phương trình tuyến tính Chương 2. Các phép toán trên ma trận – Ma trận khả nghịch Chương 3. Định thức Chương 4. Không gian vec-tơ Rn Chương 5. Ánh xạ tuyến tính