Đại Số A1 Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

ds1-chuong-1 ma trận và hệ phương trình tuyến tính.pdf
ds1-chuong-2-tomtat định thức.pdf
ds1-chuong-3-tomtat không gian véctơ.pdf
slide_dstt a1-lvl.pdf