Đa Phương Tiện Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn - Trần Nguyên Ngọc - Lý thuyết - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn- Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn - Phạm Văn Tiến - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

multimedia_ngoctn.pdf
chap1_audio.pdf
chap2_image.pdf
chap3_video.pdf
chap4_multimedia_devices.pdf
chap5_multimedia_apps.pdf
chap0_introduction.pdf
btmultimedia.pdf
dpt1.jpg
dpt2.jpg
dpt4.jpg
dpt5.jpg
dpt6.jpg
dpt7.jpg
dpt8.jpg
dpt 9.jpg
dpt 10.jpg
dpt 11.jpg
dpt matlab.jpg
dpt matlab1.jpg
giai dpt.pdf
ly thuyet 1.jpg
ly thuyet 2.jpg
baocaotn_dpt.docx
baocaotn_dpt.pdf
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
25151872_1847639875536477_7168043245122529454_n.jpg
25299337_1363974297064496_7167925214098905177_n.jpg
btmultimedia.pdf
da phuong tien.jpg
de thi 20131.jpg
dpt.jpg
dpt3.jpg
dpt4.jpg
dpt5.jpg
dpt6.jpg
dpt7.jpg
dpt8.jpg
dpt 9.jpg
dpt 10.jpg
dpt 11.jpg
dpt matlab.jpg
dpt matlab1.jpg
giai dpt.pdf
ly thuyet 1.jpg
ly thuyet 2.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
da phuong tien.jpg
de thi 20131.jpg
dpt.jpg
dpt3.jpg
giai dpt.pdf
đề thi đa phương tiện 0001.jpg
đề thi đa phương tiện 0002.jpg