Công Nghệ Nano Bài giảng Bài tập

Đh Sư Phạm Kỹ Thuật Hồ Chí Minh - Pham Huy Tuan - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hn- Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

1. liga print.pdf
1. thiet ke autocad.pdf
bai 2.3-ebl _ fib.pdf
bai 2.5-inkjet technology.pdf
bai 3. spm - edited.pdf
bai 5. nano-biotechnology (05.2020).pdf
bai 6. carbon nanotube_2009 (p3-16).pdf
slide1.pdf
slide2.1.pdf
slide2.2.pdf
slide2.3.pdf
slide2.4.pdf
slide2.5.pdf
slide2.6.pdf
slide3.pdf
slide5.pdf
slide6.pdf
steps.pdf
baocao_congnghenano_nhom1_topic2.pdf
baocao_nano_fullhd.pdf
week1.pdf
week2.pdf
week4.pdf
week5.pdf
week10.pdf
2_4_1_a.jpg
2_4_1_b.jpg
20191006_184528.jpg
20191006_184552.jpg
20191006_184612.jpg
20191006_184632.jpg
71350679_396563797694881_6248779246441857024_n.jpg
71437746_396933960997378_7514765696396427264_n.jpg
71498573_411085926245466_4256684667647819776_n.jpg
71830373_1220662598126568_3811351766562242560_n.jpg
bao_cao_nhom_3.pdf
bài-tập-lớn-nano.....pdf
báo-cáo-btl-cnnn-nhóm-9.pdf
báo cáo nano nhóm 2 -20191.pdf
cnnn.pdf
công nghệ nano_nhóm 6.rar
giam giu as.pdf
l_branch_nhom7_report.pdf
l_branch_nhom7_slide.pdf
nguyen_li_lan_truyen_soi_tinh_the_quang_tu.pdf
nhom1_report_cong_nghe_nano-1-1-1-đã-chuyển-đổi.pdf
nhom5.pdf
nhom10-soibragg.pdf
on thi.pdf
slide btl nano nhóm 8.pdf
tinh the quang tu.pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

1801-Promising Lithography Techniques.Pdf
2010-Fundamentals Of Modern Manufacturing_R.Ing.Pdf
8680.Pdf
Hasan-Luo2018_Article_Promisinglithographytechniques.Pdf