Cơ Sở Điều Khiển Tự Động Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Ths Nguyễn Đức Hoàng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

baigiangcsdktd_c1c2.pps
baigiangcsdktd_c3.pps
csdktd.pdf
chuong1_csdktd.pdf
chuong2_csdktd.pdf
chuong3_csdktd.pdf
chuong4_ltdktd.pdf
chuong5_ltdktd.pdf
chuong6_ltdktd.pdf
chuong7_ltdktd.pdf
bai_tap_2.doc
bai_tap_2.pdf
bai_tap_3.doc
bai_tap_3.pdf
bai_tap_so_5.doc
bai_tap_so_5.pdf
bai_tap_so_i.docx
bai_tap_so_i.pdf
baitapc2.pps
baitapc6.pps
routh_hurwitz.pdf
dap_an_de_thi_cstd_gk1_1011.doc
dap_an_de_thi_cstd_gk1_1011.pdf
dap_an_de_thi_cstd_hk1_1011.doc
dap_an_de_thi_cstd_hk1_1011.pdf
dethibk09.pdf
dethick_csdktd.pdf
dethigk_csdktd.pdf
lopdt0910.pdf