Cơ Học Đề thi

Đh Khtn Hà Nội- Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

kỳ 1 2017-2018.jpg
kỳ 2 2015-2016.jpg
đề thi-cơ học-nam-nao-do-1-hus.pdf
đề thi-cơ học-thong-ke-đề số-1 kỳ 2-năm học-2018-2019-hus.pdf
đề thi-cơ học-đề số-1 kỳ 1-năm học-2017-2018-hus.pdf