Biến Đổi Năng Lượng Điện Cơ (Power Cicuits- Electromechanics) Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Pgs.Ts Hồ Phạm Huy Ánh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hcm- Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Ts Nguyễn Ngọc Tú - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Ts Nguyễn Quang Nam - Lý thuyết - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bdnl_ch1vn.pdf
bdnl_ch2vn_hệ thống điện xoay chiều ba pha.pdf
bdnl_ch3vn_cách vận hành của các hệ thống điện và cơ điện được .pdf
bdnl_ch4vn_máy biến thế.pdf
bdnl_ch5avn_hệ thống điện cơ.pdf
bdnl_ch5bvn_các dẫn xuất từ nguyên lý đồng-năng lượng.pdf
bdnl_ch6vn_khảo sát hệ thống vật nặng-lò so.pdf
bdnl_ch7vn_khảo sát ổn định của hệ thống điện cơ.pdf
bdnl_ch8vn_máy điện đồng bộ.pdf
bdnl_ch9vn_máy điện cảm ứng.pdf
bdnl_ch10vn_máy điện dc.pdf
chuong 1 va 2_giới thiệu hệ thống điện và hệ thống điện cơ.pdf
chuong 3_mạch từ, hỗ cảm, máy biến áp.pdf
chuong 4_giải tích hệ thống điện cơ dùng các phương pháp năng lượng.pdf
chuong 5_ổn định các hệ thống điện cơ.pdf
chuong 6_máy điện đồng bộ.pdf
chuong 7_máy điện không đồng bộ.pdf
chuong 8_máy điện 1 chiều.pdf
bdnldc_bài giảng.pdf
dcmh_bdnldc.pdf
bdnldc_1_giới thiệu về hệ thống điện.pdf
bdnldc_2_mạch từ.pdf
bdnldc_3_máy biến áp.pdf
bdnldc_4_hệ thống điện cơ.pdf
bdnldc_5_phân tích hệ thống điện cơ.pdf
bdnldc_6_máy điện đồng bộ.pdf
bdnldc_7_máy điện không đồng bộ.pdf
bdnldc_8_máy điện một chiều.pdf
bdnldc_bg1.pdf
bdnldc_bg2.pdf
bdnldc_bg3.pdf
bdnldc_bg4.pdf
bdnldc_bg5.pdf
bdnldc_bg6.pdf
c1_c2_bdnldc_giới thiệu về hệ thống điện-hệ thống điện cơ.pdf
c3_bdnldc_mạch từ – hỗ cảm – máy biến áp.pdf
c4_bdnldc_giải tích hệ thống điện cơ dùng các phương pháp năng lượng.pdf
c5_bdnldc_ổn định các hệ thống điện cơ.pdf
c6_bdnldc_máy điện đồng bộ.pdf
c7_bdnldc_máy điện không đồng bộ.pdf
c8_bdnldc_máy điện một chiều.pdf
c9_bdnldc_máy điện công suất nhỏ.pdf
homeworks-2010part1.pdf
homeworks-may2010-part2.pdf
baitapmaydiendc_bdnldc.pdf
bdnldc_baigiai_baitap3.pdf
biendoinangluongdienco_decuong_jan 23-2010.pdf
bt ve nha t6.pdf
dapso bdnldc 2010.pdf
dethi hocki 2_bdnldc_2010.pdf
1.-bien-ap.pdf
bai tap chuong 2.pdf
bai tap chuong 3.pdf
bai tap chuong 4.pdf
bai tap chuong 5.pdf
bai tap chuong 6.pdf
bai tap chuong 7.pdf
bai tap chuong 8.pdf
baitapmaydiendc_bdnldc.pdf
bdnldc_baigiai_baitap3.pdf
biendoinangluongdienco_decuong_jan 23-2010.pdf
bt ve nha t6.pdf
midterm_ex.pdf
bdnldc_mid-term_test_2013_codapsochitiet.pdf
biến ñổi năng lượng điện cơ – hk2 2009–2010 – bài giải cho bài tập 3.pdf
bài giải đề thi học kỳ 2 – tháng 06-2011.pdf
dapso bdnldc 2010.pdf
đề thi cuối học kì 2 – tháng 06.2010.pdf
đề thi thử 2010-2011.pdf
đề thi thử 2010-2011_2.pdf
đề thi thử 2010-2011_3.pdf
bdnldc_de thi_baigiai_cuoi hk 2011.pdf
bdnldc_giua ky 2011_de thi_dap an.pdf
bdnldc_kiemtra giuahocki 2_10.pdf
dapso bdnldc 2010.pdf
dethi bdnldc cuoi hoc ky_2010.pdf
kiểm tra giữa học kỳ 2 – tháng 04_2011.pdf
bdnldc_mid-term_test_2013_codapsochitiet.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các quá trình biến đổi năng lượng điện cơ, qua các đề mục về: mạch điện tương đương, các khái niệm cơ bản về công suất- năng lượng, mạch điện 3 pha, mạch từ, khái niệm về lực và ngẫu lực trong các hệ thống điện từ và hệ thống tĩnh điện; chu trình biến đổi năng lượng, các nguyên lí làm việc của các máy điện, các cảm biến. Chương 1: Giới thiệu về hệ thống điện- hệ thống điện cơ 1.1 Tổng quan về hệ thống điện 1.2 Quá trình phi tập trung hóa ngành Điện 1.3 Động học hệ thống điện và các phần tử 1.4 Hệ thống điện cơ Chương 2: Vectơ pha và mạch công suất 3 pha 2.1 Giới thiệu 2.2 Quan hệ trong mạch 2 cửa 2.3 Công suất phức 2.4 Bảo tòan công suất phức 2.5 Công suất mạch 3 pha 2.6 Các đại lượng pha tương đương 2.7 Kết luận- Bài tập Chương 3: Mạch từ- Hỗ cảm- Máy biến áp 3.1 Giới thiệu 3.2 Mạch từ 3.3 Hỗ cảm 3.4 Máy biến áp 3.5 Các phương trình mô tả và mạch điện tương đương 3.6 Hiệu suất và độ sụt áp 3.7 Kết luận- Bài tập Chương 4: Giải tích hệ thống điện cơ dùng các phương pháp năng lương 9LT + 3BT 4.1 Giới thiệu 4.2 Hệ thống chuyển động tịnh tiến 4.3 Hệ thống chuyển động quay 4.4 Phân tích lực dùng khái niệm năng lượng 4.5 Phân tích lực dùng khái niệm đồng năng lượng Chương 4: Giải tích hệ thống điện cơ dùng các phương pháp năng lượng (tt) 4.6 Khái niệm năng lượng- đồng năng lượng trong mạng nhiều cửa 4.7 Biến đổi năng lượng 4.8 Động học các hệ thống điện- cơ dạng tập trung 4.9 Mô hình không gian trạng thái 4.10 Phân tích dùng phương pháp tính số 4.11 Kết luận- Bài tập Chương 5: Ổn định các hệ thống điện cơ 5.1 Giới thiệu 5.2 Ổn định tuyến tính- ổn định phi tuyến 5.3 Tuyến tính hóa 5.4 Ổn định hệ thống bậc hai Chương 5: Ổn định các hệ thống điện cơ (tt) 5.5 Các phương pháp hàm năng lựong dùng cho hệ thống phi tuyến 5.6 Hàm năng lượng trong các hệ thống điện cơ 5.7 Kết luận- Bài tập Chương 6: Máy điện đồng bộ 6.1 Giới thiệu 6.2 Khái niệm về từ trường quay 6.3 Máy đồng bộ 3 pha 6.4 Các phương trình cơ bản và giản đồ vectơ Chương 6: Máy điện đồng bộ (tt) 6.5 Các chế độ vận hành 6.6 Vấn đề điều chỉnh hệ số công suất 6.7 Kết luận- Bài tập Chương 7: Máy không đồng bộ 7.1 Giới thiệu 7.2 Phân lọai 7.3 Phân tích mạch tương đương máy 2 cực 7.4 Giản đồ vectơ và các đặc tuyến làm việc Chương 7: Máy không đồng bộ (tt) 7.4 Giản đồ vectơ và các đặc tuyến làm việc 7.5 Biểu thức moment cực đại 7.6 Kết luận- Bài tập Chương 8: Máy một chiều 8.1 Giới thiệu 8.2 Phân lọai 8.3 Nguyên lí làm việc 8.4 Máy điện một chiều thực tế 8.5 Các đặc tuyến làm việc của các loại máy một chiều Chương 8: Máy một chiều (tt) 8.6 Động cơ vạn năng 8.7 Động cơ một chiều không chổi than 8.8 Kết luận- Bài tập Chương 9: Các máy điện - cơ cấu chấp hành công suất nhỏ 9.1 Giới thiệu 9.2 Phân lọai 9.3 Động cơ 2 pha 9.4 Động cơ 1 pha 9.5 Động cơ thừa hành (servo) một chiều- xoay chiều Chương 9: Các máy điện công suất nhỏ (tt) 9.6. Động cơ từ trở 9.7 Động cơ bước 9.8 Các cơ cấu chấp hành 9.9 Kết luận- Bài tập

Tài liệu tham khảo

[1] Power Circuits and Electromechanics; M.A. Pai, Stipes Publishing, Champaign- 2004. [2] Electric Machinery; A. E. Fitzgerald_ Mc Graw Hill Editions - 2003. [3] ElectroMechanical Motion Devices; Paul C. Krause, Oleg Wasynczuk_ Mc Graw Hill Editions - 2002.

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Electric Machinery Fundamentals - Chapman.Pdf
Fitzgerald Electric Machinery 6th.Pdf