Bảo Hiểm Trong Kinh Doanh Bài giảng Bài tập

Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - Lê Minh Trâm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chương ii bảo hiểm hàng hải.pdf
chương iii bảo hiểm hàng không.pdf
chương i khái quát chung về bảo hiểm.pdf
chương iv bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt.pdf
chương v bảo hiểm xây dựng và lắp đặt.pdf
sv-c2 bh hang hoa xnkdb-k5cd.pdf
sv-c2 bh hang hoa xnkdb-k5cd.pdf
sv - chapter 1 -cdk5.pdf
sv - chapter 1 -cdk5.pdf
chương i+ii khái quát chung về bảo hiểm.pdf
chương iii bảo hiểm hàng không.pdf
chương iv+v bh hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt.pdf
baohiem 1.pdf
bao hiem 2.pdf
bao hiem 3.pdf
de cuong bao hiem chuong i - ii - iii - iv - v_anh 1_k46_ftu.pdf
de cuong bao hiem chuong i - ii - iii - iv - v_anh 1_k46_ftu.pdf
de giua ki lop t3.pdf
đề cương.pdf