An Toàn Và Bảo Mật Hệ Thống Thông Tin (Information System Security) Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Hv Công Nghệ Bcvt - Lý thuyết

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 1 - 1. tong quan ve attt.pdf
chuong 2 - 1. khai quat ky thuat tan cong he thong thong tin.pdf
chuong 2 - 2 mot so ky thuat tan cong pho bien.pdf
chuong 2 - 3. phan mem ma doc.pdf
chuong 2 - extra - athena_slide_cong_cu_quet_lo_hong_website.pdf
chuong 3 - extra - mmt_bao mat mang (chi chon 7.2,7.5,7.8 cho ma hoa, khoa, kdc).pdf
chuong 3.1 - matma-gioi thieu-codien-doixung.pdf
chuong 3.2 - matma-congkhai.pdf
chuong 3.3 - matma-hambam-chukyso.pdf
chuong 3.4 - matma-quanlykhoa.pdf
chuong 3.5 - matma-giaothucmatma.pdf
chuong 4 - cac ky thuat phat hien va ngan chan tan cong.pdf
chuong 5 - quan ly va danh gia attt.pdf
lecture1_tổng quan về bảo mật hệ thống thông tin.pdf
lecture2_mã hóa và các giao thức trao đổi khóa.pdf
lecture3_định danh và xác thực (identification and authentication).pdf
lecture4_điều khiển truy cập tùy quyền discretionary access controls(dac).pdf
lecture5_điều khiển truy cập bắt buộc mandatory access controls (mac).pdf
lecture6_kiểm toán và giải trình (audit and accountability).pdf
lecture7_thiết kế bảo mật cơ sở dữ liệu.pdf
lecture8_bảo mật các dịch vụ cơ sở dữ liệu thuê ngoài (outsourcing database services security).pdf
lecture9_an toàn vật lý (physical security).pdf
lecture10_các vấn đề khác trong bảo mật hệ thống thông tin.pdf
lecture0_giới thiệu môn bảo mật hệ thống thông tin.pdf
bài giảng bảo mật hệ thống thông tin.pdf
c1_classical ciphers.pdf
c2-block-ciphers.pdf
c3-publickey systems.pdf
c5-key management.pdf
c6-authentication.pdf
c7-access control.pdf
c8-network security.pdf
c9-program security.pdf
denial of service attacks and solutions.pdf
giáo trình cơ sở an toàn thông tin-050414.pdf
mật mã khóa công khai.pdf
[1] introduction to information systems security.pdf
[1] introduction to information systems security.pdf
[2] malicious attacks, threats.pdf
[2] malicious attacks, threats.pdf
[3] cryptography-symmetric-classical.pdf
[3] cryptography-symmetric-classical.pdf
[4] cryptography-symmetric - modern - dec.pdf
[4] cryptography-symmetric - modern - dec.pdf
[5] cryptography-symmetric - modern - aes.pdf
[5] cryptography-symmetric - modern - aes.pdf
[6] cryptography-asymmetric cipher.pdf
[6] cryptography-asymmetric cipher.pdf
[7] cryptographic hash funtions.pdf
[7] cryptographic hash funtions.pdf
[8] access control.pdf
[8] access control.pdf
[9] firewall.pdf
[9] firewall.pdf
assignments.pdf
lab 01_tổng quan về oracle database.pdf
lab 02_cơ bản về quản lý người dùng.pdf
lab 03_quyền và role.pdf
lab 04_pl sql (1).pdf
lab 05_pl sql (2).pdf
lab 06_virtual private database (1).pdf
lab 07_virtual private database (2).pdf
lab 08_oracle label security (1).pdf
lab 09_oracle label security (2).pdf
lab 10_oracle label security (3).pdf
lab 11_oracle label security (4).pdf
lab 12_standard auditing.pdf
lab 13_fine-grained auditing.pdf
lab 14_ôn tập.pdf
lab_content.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học này giới thiệu những kiến thức cơ bản về các cơ chế, mô hình và kỹ thuật để giữ bí mật, bảo đảm tính toàn vẹn và sẵn sàng trong các hệ thống thông tin. Người học sẽ được giới thiệu các công nghệ tiên tiến về bảo mật các thành phần trong một hệ thống thông tin cũng như các vấn đề liên quan đến việc thực thi. Môn học cũng cung cấp cho người học những kiến thức chuyên sâu về bảo mật cơ sở dữ liệu và các ứng dụng hệ thống thông tin hiện đại nhằm chuẩn bị cho họ có đủ khả năng tham gia thiết kế và xây dựng các hệ thống bảo mật cho hệ thống thông tin của một doanh nghiệp/tổ chức. Ngoài ra, các hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực bảo mật hệ thống thông tin cũng sẽ được giới thiệu và thảo luận.

Kết quả cần đạt được

L.O.1 Nhận dạng, hiểu, và phân tích được các yêu cầu về bảo mật hệ thống thông tin của một tổ chức. Nắm được những kiến thức cơ bản về các cơ chế, mô hình và kỹ thuật để giữ bí mật, bảo đảm tính toàn vẹn và sẵn sàng trong các hệ thống thông tin và các hệ CSDL. L.O.2 Có các kỹ năng cơ bản để thiết kế và xây dựng một hệ thống bảo mật. L.O.3 Hiểu và phân tích được vai trò và tầm quan trọng không thể thiếu của bảo mật trong các lĩnh vực ứng dụng mới. L.O.4 Phát triển kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết những vấn đề liên quan đến việc xây dựng một hệ thống bảo mật cho hệ thống thông tin của các doanh nghiệp/tổ chức.

Tài liệu tham khảo

Sách, Giáo trình chính: [1] M. Gertz, S. Jajodia, “Handbook of Database Security: Applications and Trends, Springer Verlag, ISBN 978-0-387-48532-4, 2008 Sách tham khảo: [2] S. Castano, M. Fugini, G. Martella, and P. Samarati. “Database Security”, ACM Press & Addison-Wesley, ISBN 0-201-59375-0, 1995 [3] D.C. Knox, “Effective Oracle Database 10g Security by Design”, Oracle Press, ISBN 0-07-223130-0, 2004 [4] T.R. Peltier, J. Peltier, J. Blackley, “Information Security Fundamentals”, Auerbach Publications, ISBN 0-8493-1957-9, 2005 [5] W. Mao, “Modern Cryptography: Theory and Practice”, 3rd Ed., Prentice Hall, ISBN 0-13-066943-1, 2003 [6] Đặng Trần Khánh, Phan Trọng Nhân, “Bảo vệ tính riêng tư cho các dịch vụ dựa trên vị trí”, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Bài viết liên quan

Google - Site Reliability Engineering Book

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

An Toàn Bảo Mật Mạng Máy Tính.Pdf
An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài Giảng.Pdf
An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Đh Nha Trang.Pdf
An Toàn Dữ Liệu Và Mã Hóa.Pdf
An Toàn Hệ Thống Thông Tin.Pdf
Anningmangca.Pdf
Anonymous_Security_Handbook.Pdf
Bk-Giao Trinh Ccna.Pdf
Bkhn-Giáo Trình An Toàn Và Bảo Mật Tt.Pdf
Baigiangatbmtt.Pdf
Bài Tập Môn Bảo Mật Thông Tin- Có Đ.Á.Pdf
Bảo Mật Mạng Không Dây.Pdf
Bảo Mật Quản Lý Mạng Không Dây.Pdf
Co3033_Baomathttt.Pdf
Cryptography-Network-Security-5th-Edition.Pdf
Các Phương Pháp Giả Địa Chỉ Ip, Fake Ip.Pdf
Các Phương Pháp Mã Hóa Và Bảo Mật Thông Tin.Pdf
Giao Thức Snmp.Pdf
Giáo Trình An Toàn Bảo Mật Dữ Liệu.Pdf
Giáo Trình An Toàn Va Bảo Mật Tt.Pdf
Giáo Trình Hackker.Pdf
Giáo Trình_An Toàn Và Bảo Mật Thông Tin_Đh Bách Khoa Hà Nội.Pdf
Giải Pháp Antivirus Client And Server.Pdf
Kỹ Thuật Dò Khóa Wep Của Wireless.Pdf
Mark S. Merkow_, Jim Breithaupt, Information Security Principles And Practices, Second_Edition.Pdf
Springer Handbook Of Database Security (2008).Pdf
Swarup Bhunia, Sandip Ray, Susmita Sur-Kolay (Eds.) - Fundamentals Of Ip And Soc Security_ Design, Verification, And Debug-Springer International Publishing (2017).Pdf
T.R. Peltier, J. Peltier, J. Blackley, Information Security Fundamentals.Pdf
Thiết Kế Xây Dựng Mạng Lan Và Wan.Pdf
Thực Hành Môn Mạng Máy Tính.Pdf
Tìm Hiểu An Ninh Mạng Và Một Số Cách Phòng Chống.Pdf
Tìm Hiểu Virus Và Cách Phòng Chống.Pdf
Tấn Công Và Phòng Chống Firewall.Pdf
Wiley, Information Security Principles And Practice (2007).Pdf