An Ninh Mạng Network Security Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Nha Trang - Lý thuyết
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Ths Mai Vân Phương Vũ - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hn - Ths Bùi Trọng Tùng - Lý thuyết - Đề thi
Đh Công Nghệ Thông Tin - Nguyễn Duy - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

baigiangatbmtt.pdf
ch01_tongquanmmt.pdf
lec1.pdf
lec2.pdf
lec3.pdf
lec4.pdf
lec5.pdf
lec6_websec_sqli.pdf
lec7_websec_xss_csrf.pdf
lec8_websec_https.pdf
lec9_websec_session_managment.pdf
lec10_websec_clickjacking_others.pdf
lec11.pdf
chuong01_thietkevatrienkhai_vpn.pdf
chuong04_sniffing.pdf
chuong05_cloudcomputing.pdf
chuong06_web application security.pdf
chuong00_gioithieumonhoc.pdf
fireeye next generation threat protection.pdf
th_lab01_anmt.pdf
th_lab02_anmt.pdf
th_lab03_anmt_radius.pdf
th_lab04_anmt_khtn.pdf
[hoctap.suctremmt.com]danh sách đề tài.docx
[hoctap.suctremmt.com]danh sách đề tài.pdf
2004-final.pdf
2005-final.pdf
2006-final.pdf
2007-final - [cuuduongthancong.com].pdf
2007-final.pdf
2008-final.pdf
2009-final.pdf
2010-final.pdf
2011-final.pdf
2012-final.pdf
2013-final.pdf
2015-final.pdf
dethi_k55_atdl_1.pdf
dethi_k55_atdl_2.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Học phần trình bày tổng quan về các yếu tố cơ bản trong việc bảo mật hệ thống mạng dữ liệu. Sinh viên được giới thiệu những kiến thức về an toàn thông tin nói chung, làm quen với những khái niệm cơ bản của mã hóa, ứng dụng của mã hóa để xây dựng các cơ chế bảo mật trong mạng. Về mặt thực hành, sinh viên sẽ được học các kỹ thuật bảo mật mạng thông dụng như firewall, IDS; cách sử dụng các công cụ kiểm tra độ bảo mật của mạng. Học phần là nền tảng để sinh viên có thể tự tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực bảo mật. Chương 1. Các yếu tố cơ bản trong việc bảo mật hệ thống mạng dữ liệu Chương 2. Web & web browser security Chương 3. Mail & DNS security Chương 4. Bảo mật mạng với ISA server Chương 5. Cấu hình và quản lý dịch vụ cấp giấy chứng nhận Chương 6. Bảo mật cho mạng không dây Chương 7. Giới thiệu về IDS - SNORT

Kết quả cần đạt được

Về kiến thức: Trình bày quy trình thiết lập sự an tòan bảo mật cho hệ thống mạng dữ liệu ; quản lý rủi ro và xây dựng chính sách bảo mật ; Các vấn đề bảo mật của dịch vụ Web ; Mail và DNS, Giải thích các khái niệm trong việc bảo đảm tính bí mật và tính tòan vẹn của thông tin, Phân biệt các kỹ thuật xác thực (Authentication) : user-to-host, host-to-host, user-to-user ; Chức năng của Kerberos authentication system ; Giải thích nguyên tắc hoạt động của PKI và certification authorities ; Quản lý certificates ; Giải thích các nguyên tắc để bảo đảm an tòan cho việc truyền dữ liệu ; Nêu những đặc điểm của an tòan bảo mật cho mạng không dây ; Trình bày đặc trưng, nguyên tắc hoạt động của Firewall – Proxy – Sock – IDS. Về kỹ năng : Sử dụng phần mềm tiện ích để dò quét lỗ hổng bảo mật, Cài đặt và cấu hình certification authority, Quản lý certificate, Tổ chức một hệ thống tập tin được mã hóa (encryting file system), Căn bản về crack passwork của mạng không dây, Cấu hình dịch vụ IPSec để mã hóa dữ liệu trên đường truyền, Tổ chức Firewall/Proxy với ISA server, Cài đặt Snort IDS.

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

An Toàn Mạng - Hệ Phát Hiện Xâm Nhập.Pdf
Cryptography-Network-Security-5th-Edition.Pdf
Guide To Computer Network Security.Pdf
Network Security Essentials 4th Edition.Pdf
Stallings_Cryptography_And_Network_Security.Pdf