Tài liệu học tập ĐH Bách Khoa HCM - HCMUT - BKHCM

Xử Lý Tín Hiệu Số - Nguyễn Quốc Tuấn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Mạng Máy Tính Nâng Cao - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Vật Lý Chất Rắn - Lê Văn Thăng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Hệ Điều Hành - Ts Nguyễn Văn Hiệp - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Giải Tich Hệ Thống Điện - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Cảm Biến Và Kỹ Thuật Đo Lường - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Micro-Electronic Devices - Ts Lê Chí Thông - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Hóa Đại Cương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Phương Pháp Tính - Trịnh Quốc Lương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Thí Nghiệm Vật Lý- Bài tập, thực hành - Đề thi
Cơ Sở Khoa Học Vật Liệu - Lê Văn Thăng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Vật Lý 1 - Ths Nguyễn Minh Châu - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Trường Điện Từ - Ts Lương Hữu Tuấn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Toán 2 - Lý thuyết - Đề thi
Mật Mã Và An Ninh Mạng - Ts Nguyễn Đức Thái - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Cơ Học Máy - Ts Phan Tấn Tùng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Vật Lý 2 - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Cơ Sở Toán Ứng Dụng - Ts Lê Xuân Đại - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Hệ Thống Số - Pgs.Ts Trần Ngọc Thịnh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Tín Hiệu Và Hệ Thống - Nguyễn Phước Bảo Duy - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Cơ Sở Tự Động - Lý thuyết
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật - Huỳnh Tấn Đạt - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Phương Pháp Tính - Nguyễn Hồng Lộc - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Kỹ Thuật Số - Ths Bùi Quốc Bảo - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Xác Suất Thống Kê - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Giải Tích 1 - Trần Ngọc Diễm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đại Số Tuyến Tính - Đặng Văn Vinh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Giải Tích Mạch - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Kỹ Thuật Điện - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Kiểm Tra Phần Mềm - Ts Nguyễn Văn Hiệp - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Cơ Học Vật Liệu - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Kỹ Thuật Lập Trình - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Giải Tích 2 - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Plc - Ths Nguyễn Đức Hoàng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Điều Khiển Số - Lý thuyết
Cơ Lưu Chất - Ts Huỳnh Công Hoài - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Vi Xử Lý - Ths Hồ Trung Mỹ - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Nhập Môn Điện Toán - Nguyễn Trung Hiệp - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Vẽ Kỹ Thuật - Nguyễn Thanh Vân - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đo Lường Điều Khiển Bằng Máy Tính - Nguyễn Trọng Tài - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Xử Lý Tín Hiệu Số - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Thiết Kế Nhà Máy Hóa Chât - Vũ Bá Minh, Hoàng Minh Nam - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Hóa Lý - Lý thuyết
Toán Kỹ Thuật - Ts Lê Minh Cường - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Hóa Hữu Cơ - Phan Thanh Sơn Nam - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Hóa Đại Cương - Ths Nguyễn Minh Kha - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Cơ Ứng Dụng - Nguyễn Công Hòa - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Trường Điện Từ - Ts Lê Minh Cường - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Ổn Định Hệ Thống Điện - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Vật Lý Sóng- Đề thi
Vẽ Kỹ Thuật 1a- Bài tập, thực hành - Đề thi
Khí Cụ Điện - Lý thuyết
Mạng Máy Tính - Pgs.Ts Phạm Trần Vũ - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Cơ Lưu Chất - Pgs.Ts Nguyễn Quốc Ý - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đo Lường Và Tự Động Hóa - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Dụng Cụ Bán Dẫn - Ths Hồ Trung Mỹ - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Truyền Số Liệu Và Mạng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Nhập Môn Lập Trình - Vương Bá Thịnh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Vẽ Kỹ Thuật - Dương Thị Bích Huyền - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Máy Điện - Ts Nguyễn Ngọc Tú - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Matlab - Tran Van Chinh - Lý thuyết
Vẽ Kỹ Thuật - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Kỹ Thuật Chiếu Sáng - Lý thuyết - Đề thi
Chi Tiết Máy - Nguyễn Hữu Lộc - Lý thuyết - Đề thi
Đo Điện Tử - Lý thuyết
Cơ Sở Tự Động Nâng Cao - Huỳnh Thái Hoàng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đồ Họa Máy Tính - Lý thuyết
Matlab - Lý thuyết
Mac Lenin - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Nhiệt Động Lực Học Và Truyền Nhiệt - Nguyễn Thị Minh Trinh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Hóa Vô Cơ - Thầy Nam - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Nhập Môn Điện Toán - Pgs.Ts Phạm Trần Vũ - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Năng Lượng Tái Tạo - Ts Nguyễn Quang Nam - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
An Toàn Và Bảo Mật Hệ Thống Thông Tin - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Thiết Kế Hệ Thống Nhúng - Ts Lê Chí Thông - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Cơ Lưu Chất - Pgs.Ts Nguyễn Thị Bảy - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Giải Tích Mạch - Ths Trần Văn Lợi - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Mô Hình Hóa - Hoang Ngoc Ha - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Cơ Kết Cấu - Nguyễn Thế Hoàng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Hóa Học Phân Tích - Lý thuyết
Vi Xử Lý - Lý thuyết
Vẽ Kỹ Thuật - Trần Ngọc Tri Nhân - Lý thuyết - Đề thi
Vật Lý 1 - Lê Quang Nguyên - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Giải Tích 1 - Đặng Văn Vinh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Công Nghệ Phần Mềm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Hóa Đại Cương - Nguyễn Thị Bạch Tuyết - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Cấu Trúc Rời Rạc - Nguyễn An Khương, Huỳnh Tường Nguyên - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Máy Thủy Khí - Lý thuyết
Giản Đồ Pha - Pgs.Ts Huỳnh Kỳ Phương Hạ - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Kỹ Thuật Lập Trình - Ts Lê Thành Sách - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Kỹ Thuật Số - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Truyền Nhiệt - Võ Kiến Quốc - Lý thuyết - Đề thi
Toán Cao Cấp C1- Đề thi
Bảo Vệ Relay - Lý thuyết
Bảo Vệ Role Và Tự Động Hóa - Ths Đặng Tuấn Khanh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Toán Rời Rạc 1 - Trần Vĩnh Tân - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Giải Tích 2 - Nguyễn Thị Xuân Anh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Kỹ Thuật Lập Trình - Trần Quang - Lý thuyết - Đề thi
Vật Lý Chất Rắn - Võ Vãn Hoàng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Năng Lượng Tái Tạo - Ths Trần Công Bình - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Thí Nghiệm Vi Xử Lý - Lý thuyết
Hệ Thống Thiết Bị Di Động - Ts Trần Ngọc Minh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Toán Kỹ Thuật - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đại Số Tuyến Tính - Ts Lê Xuân Đại - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Thiết Kế Vi Mạch Với Hdl - Pgs.Ts Phạm Quốc Cường - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Biến Đổi Năng Lượng Điện Cơ - Ts Nguyễn Ngọc Tú - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Điện Tử Công Suất Và Ứng Dụng - Lý thuyết - Đề thi
Nguyên Lý Ngôn Ngữ Lập Trình - Ts Nguyễn Hứa Phùng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Dao Động Cơ Học - Lê Đình Tuấn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Truyền Nhiệt - Hà Anh Tùng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Giải Tích 2 - Nguyễn Hồng Lộc- Bài tập, thực hành
Hóa Phân Tích - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đo Lường Công Nghiệp - Ths Nguyễn Đức Hoàng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Cơ Lưu Chất - Lê Văn Dực - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Tin Học Đại Cương - Ts Nguyễn Văn Hiệp - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật - Pgs.Ts Cao Hoàng Trụ - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Giải Tích Hệ Thống Điện - Ts Nguyễn Văn Liêm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Pic - Ts Lê Chí Thông - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Vật Liệu Học - Pgs.Ts Nguyễn Văn Dũng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Vẽ Kỹ Thuật - Đặng Lê Trầm Hương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Quy Hoạch Thực Nghiệm Và Tối Ưu Hóa - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Bổ Sung Điện Tử Tương Tự - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Kỹ Thuật Cao Áp - Lý thuyết
Xử Lý Tín Hiệu Số - Ts Chế Viết Nhật Anh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Giải Tích 2 - Đặng Văn Vinh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Vật Liệu Học- Đề thi
Anten Truyền Sóng - Ts Trịnh Xuân Dũng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Sức Bền Vật Liệu - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
An Toàn Điện - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Nhà Máy Điện - Lý thuyết
Cơ Ứng Dụng - Ths Lê Dương Hùng Anh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Cơ Kết Cấu - Lý thuyết - Đề thi
Cơ Lưu Chất - Lê Tấn Dực - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Phương Trình Toán Lý - Ts Lê Xuân Đại - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Kỹ Thuật Điện Tử - Ts Lê Chí Thông - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Anh Văn 2- Đề thi
Vi Xử Lý - Nguyễn Trọng Luật - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Kỹ Thuật Điện Tử - Lý thuyết
Tín Hiệu Và Hệ Thống - Trần Quang Việt - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Giải Tích 2 - Ts Lê Xuân Đại - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Trang Bị Điện - Điện Tử Trong Máy Công Nghiệp - Trần Việt Hồng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Xử Lý Tín Hiệu Số - Ts Võ Trung Dũng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Kỹ Thuật Số - Nguyễn Trọng Luật - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Matlab - Hoàng Xuân Dương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Chi Tiết Máy - Pgs.Ts Bùi Trọng Hiếu - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Cơ Ứng Dụng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Xử Lý Tín Hiệu Số - Gs.Ts Lê Tiến Thường - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Nhập Môn Điện Toán - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Kiến Trúc Máy Tính - Võ Tấn Phương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Điện Tử Công Suất - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Vi Xử Lý - Ts Lê Chí Thông - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Tin Học Đại Cương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Thương Mại Điện Tử - Dang Tri - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Kỹ Thuật Phản Ứng - Vũ Bá Minh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Mạch Điện Tử Nâng Cao - Phạm Hồng Liên - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Thí Nghiệm Mạch C - Lý thuyết
Thiết Kế Hệ Thống Nhúng Nâng Cao - Ts Lê Chí Thông - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Lập Và Phân Tích Dự Án - Nguyễn Ngọc Bình Phương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Pháp Luật Đại Cương - Vũ Thị Bích Hương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Xác Suất Thống Kê - Pgs.Ts Nguyễn Đình Huy - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Trường Điện Từ - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Lập Trình Nhúng- Đề thi
Hệ Thống Điện - Lý thuyết
Trường Điện Từ - Trần Quang Việt - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Phương Pháp Tính - Ths Đậu Thế Phiệt - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Mạch Điện Tử - Ths Đặng Ngọc Hạnh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Trí Tuệ Nhân Tạo - Pgs.Ts Cao Hoàng Trụ - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Biến Đổi Năng Lượng Điện Cơ- Bài tập, thực hành - Đề thi
Thiết Kế Luận Lý 1 - Nguyễn Quang Huy - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Điện Tử Và Máy Tính - Ts Lê Chí Thông - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Maple- Đề thi
Giải Tích 1 - Cô Vy - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Giải Tích 2 - Ths Đậu Thế Phiệt - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Máy Thủy Khí - Nguyễn Chí Công - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Chi Tiết Máy - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Tin Học Xây Dựng - Lý thuyết - Đề thi
Cơ Ứng Dụng - Nguyễn Thái Hiền - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Mạch Và Năng Lượng Điện - Ts Hoàng Minh Trí - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Toán Rời Rạc 2 - Nguyễn An Khương, Huỳnh Tường Nguyên - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Cơ Sở Tự Động - Huỳnh Thái Hoàng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Kỹ Thuật Điện Tử - Lê Thị Kim Anh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Siêu Cao Tần - Lý thuyết
Mạng Máy Tính - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Mạch Điện Tử - Phạm Hồng Liên, Lê Tiến Thường - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Vật Lý 1 - Lý Anh Tú - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Điện Công Nghiệp - Lý thuyết
Kiến Trúc Máy Tính Nâng Cao - Pgs.Ts Trần Ngọc Thịnh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Giải Tích Mạch - Ts Lê Minh Cường - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đường Lối Cách Mạng Đcsvn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Giải Tích 1 - Ts Lê Xuân Đại - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Cơ Lý Thuyết - Pgs.Ts Trương Tích Thiện - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Tính Toán Song Song - Pgs.Ts Thoại Nam - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Thiết Kế Mạch Số Với Hdl - Pgs.Ts Trần Ngọc Thịnh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Kiến Trúc Phần Mềm - Nguyễn Trung Hiệp - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Hóa Vô Cơ - Huỳnh Ký Phương Hạ - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Mẫu Thiết Kế - Ts Nguyễn Văn Hiệp - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Phương Pháp Tính - Ts Nguyễn Quốc Lân - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Hình Học Họa Hình - Lý thuyết
Vật Lý 1- Đề thi
Kỹ Thuật Số - Tống Văn On - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Phương Pháp Tính - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Ổn Định Hệ Thống Điện - Ts Nguyễn Văn Liêm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Vật Liệu Học Và Xử Lí - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Cơ Ứng Dụng - Nguyễn Duy Khương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Hệ Thống Máy Tính Và Ngôn Ngữ C - Pgs.Ts Đặng Thành Tín - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Mạch Điện Tử - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Tín Hiệu Và Hệ Thống - Đỗ Tú Anh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Hóa Đại Cương - Pgs.Ts Huỳnh Kỳ Phương Hạ - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Vật Lý 2 - Lê Quang Nguyên - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Truyền Nhiệt - Phan Thành Nhân - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Điều Khiển Thông Minh - Huỳnh Thái Hoàng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Cơ Lưu Chất - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Cơ Sở Dữ Liệu - Lê Thị Bảo Thu - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Vi Xử Lý - Bùi Minh Thành - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Mạch Điện C - Lý thuyết - Đề thi
Vật Liệu Xây Dựng - Nguyễn Khánh Sơn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Giải Tích 1 - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Tín Hiệu Và Hệ Thống - Võ Thị Thu Sương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Nhập Môn Về Lập Trình- Bài tập, thực hành - Đề thi
Hệ Điều Hành - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Phân Tích Và Thiết Kế Giải Thuật - Pgs.Ts Dương Tuấn Anh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi