Xác Suất Thống Kê

Xác Suất Thống Kê - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Xác Suất Thống Kê - Nguyễn Đình Huy - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Giáo trình

Ly Thuyet Xac Suat Co Ban.pdf
Probability And Statistics For Science, Engineering, And Finance.pdf

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

1giới thiệu môn học.pdf
ch1_những khái niệm cơ bản về xác suất.pdf
ch2_đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suất.pdf
ch3_tổng thể và mẫu.pdf
ch4_ước lượng tham số của đại lượng ngẫu nhiên.pdf
ch5_kiểm định giả thuyết thống kê.pdf
ch6_lý thuyết tương quan và hàm hồi quy.pdf
ch7_kiểm tra chất lượng sản phẩm.pdf
chương 1 xstk_đại cương về xác suất.pdf
chương 2 xstk_đại lượng ngẫu nhiên, vectơ ngẫu nhiên.pdf
chương 3 xstk_các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên và véctơ ngẫu nhiên.pdf
chương 4 xstk_các quy luật phân phối xác suất cơ bản.pdf
chương 5 xstk_lý thuyết mẫu.pdf
chương 6 xstk_lý thuyết ước lượng.pdf
chương 7 xstk_lý thuyết kiểm định.pdf
chương 8 xstk_tương quan và hồi quy mẫu.pdf
chương 0 xstk_bổ túc.pdf
chương i - các định lý xác suất.pdf
chương ii -- biến ngẫu nhiên.pdf
chương iii - vecto ngẫu nhiên.pdf
hồi quy tuyến tính đơn ( ch8 trong giáo trình).pdf
so sánh 2 trung binh tổng thể.pdf
thống kê phan1.pdf
tóm tắt công thức bài toán kđ tb 2 mẫu.pdf
toan chuyen de - probability and statistics-vietnamese -2011-sv01.pdf
toan chuyen de - probability and statistics-vietnamese -2011-sv02.pdf
lock5withr.pdf
mophong-r-2.pdf
mophong-r-3.pdf
mophong-r.pdf
tkmtud-01.pdf
tkmtud-02.pdf
tkmtud-03.pdf
tkmtud-04.pdf
tkmtud-05.pdf
xác xuất thống kê- vũ lê thế anh.pdf
xác xuất thống kê.pdf
chương 1_đại cương về xác suất.pdf
chương 2_đại lượng ngẫu nhiên, vector ngẫu nhiên.pdf
chương 3 các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên và vector ngẫu nhiên.pdf
chương 4_các quy luật phân phối xác suất cơ bản.pdf
chương 5_lý thuyết mẫu.pdf
chương 6 lý thuyết ước lượng.pdf
chương 7_lý thuyết kiểm định.pdf
chương 8_tương quan và hồi quy mẫu.pdf
chương 0_giải tích tổ hợp.pdf
giới thiệu môn học.pdf
hướng dẫn bài tập lớn.pdf
wp_20150306_10_41_56_pro.jpg
wp_20150306_10_42_25_pro.jpg
wp_20150306_10_42_43_pro.jpg
wp_20150306_10_46_34_pro.jpg
ch1_những khái niệm cơ bản về xác suất.pdf
ch2_đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suất.pdf
ch3_tổng thể và mẫu.pdf
ch4_ước lượng tham số của đại lượng ngẫu nhiên.pdf
ch5_kiểm định giả thiết thống kê.pdf
ch6_lý thuyết tương quan và hàm hồi quy.pdf
ch7_kiểm tra chất lượng sản phẩm.pdf
dữ liệu thống kê-handout.pdf
handout_dữ liệu thống kê.pdf
kiểm định giả thuyết thống kê-handout.pdf
kiểm định giả thuyết thống kê.pdf
ước lượng-handout.pdf
ước lượng_handout.pdf
138310676-btl-xac-suat-pdf.pdf
bai2.xlsx
bai so 1new.pdf
bai so 2new.pdf
bai so 3new.pdf
bai so 4new.pdf
bai so 5new.pdf
bai so 6new.pdf
bai so 7new.pdf
bai so 8new.pdf
bai so 9new.pdf
bai so 10new.pdf
book2.xlsx
btlxs.pdf
btoan ss morong.pdf
btxs_bai2.pdf
btxs_bai_12.pdf
bài 3.pdf
bài 4.pdf
baitap1.pdf
baitap2.pdf
baitap3.pdf
baitap4.pdf
10_de_tong_hop_xstk_2014-2015.pdf
10 đề btl.pdf
bài tập chương 1.pdf
bài tập xác suất thống kê.pdf
btl_xstk.pdf
btl xac suat.pdf
btxs a.pdf
btxs b.pdf
bài tập chương 2.pdf
hướng dẫn giải bt xstk.pdf
hướng dẫn bài tập lớn.pdf
tong_hop_bai_tap_xac_suat_thong_ke_co_giai.pdf
đáp-số.pdf
đề.pdf
đọc thêm chii_ vd cho hàm cua bnn.pdf
de-ktgk-2013-2014-hki.pdf
de 1735 dt_đề thi giữa học kỳ năm 2017-2018.pdf
de 1736 dt_đề thi giữa học kỳ năm 2017-2018.pdf
de 1737 dt_đề thi giữa học kỳ năm 2017-2018.pdf
de 1738 dt_đề thi giữa học kỳ năm 2017-2018.pdf
de thi xstk & dap an.pdf
de thi xstk.pdf
dsc01276.jpg
dsc01277.jpg
dsc01278.jpg
dsc01279.jpg
img_20111220_222935.jpg
img_20111220_222946.jpg
xac suat thong ke1.pdf
xac suat thong ke2.pdf
xac suat thong ke3.pdf
xac suat thong ke4.pdf
đề thi xác suất thống kê HK2_ck.jpg
đề thi xác suất thống kê HK2_ck_2.jpg
đề thi xác suất thống kê hk2_ck.jpg
đề thi xác suất thống kê hk2_ck_2.jpg
de 1513_đề thi giữa học kỳ năm 2015-2016.pdf
de 1514_đề thi giữa học kỳ năm 2015-2016.pdf
de 1521_đề thi giữa học kỳ năm 2015-2016.pdf
de 1522_đề thi giữa học kỳ năm 2015-2016.pdf
de 1523_đề thi giữa học kỳ năm 2015-2016.pdf
de 1524_đề thi giữa học kỳ năm 2015-2016.pdf
de_tham_khao_xs_.pdf
de ktgk 2012-2013 hkii.pdf
de ktgk 2013-2014 hki.pdf
de ktgk 2013-2014 hkii.pdf
derhi 2013-2014 hkii.pdf
dethi 2012-2013 hkii.pdf
dethi 2013-2014 hki.pdf
dethi 2014-2015 hkii.pdf
giải chi tiết đề thi giữa kì.pdf
giải chi tiết đề thi giữa kì 2012-2013.pdf
giải chi tiết đề thi giữa kỳ.pdf
giải chi tiết đề thi giữa kỳ 2012-2013.pdf
hướng dẫn giải các đề thi.pdf
ktgk hk1 2014-2015.xps
mã 1234.xps
mã 2014.pdf
mã 2015.xps
mã 3214.pdf
mã 3279.pdf
mã 4673.pdf
mã 5274.pdf
mã 1234.xps
mã 2014.pdf
mã 2015.xps
mã 3214.pdf
mã 3279.pdf
mã 4673.pdf
mã 5274.pdf
ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ NĂM 2012-2013_12-10-2012.xps
ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ NĂM 2015-2016_de 1511 .pdf
ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ NĂM 2015-2016_de 1512.pdf
ĐỀ THI XÁC SUẤT THỐNG KÊ 2012-2013 hk1.pdf
ĐỀ THI XÁC SUẤT THỐNG KÊ 2014-2015 hk1.pdf
ĐỀ THI XÁC SUẤT THỐNG KÊ 2015-2016 hk1.pdf
ĐỀ THI XÁC SUẤT THỐNG KÊ 2015-2016 hk2.pdf
đề 2013.pdf
đề kiểm tra giữa kỳ 2013-2014 hk1.pdf
đề kiểm tra giữa kỳ 2013-2014 hk2.pdf
đề kiểm tra giữa kỳ hk2.pdf
đề tham khảo xác suất thống kê.pdf
đề thi 2012-2013 hk2.pdf
đề thi 2013-2014 hk1.pdf
đề thi 2013-2014 hk2.pdf
đề thi 2014-2015 hk2.pdf
đề thi giữa học kỳ năm 2012-2013_12-10-2012.xps
đề thi giữa học kỳ năm 2015-2016_de 1511 .pdf
đề thi giữa học kỳ năm 2015-2016_de 1512.pdf
đề thi xác suất thống kê 2012-2013 hk1.pdf
đề thi xác suất thống kê 2014-2015 hk1.pdf
đề thi xác suất thống kê 2015-2016 hk1.pdf
đề thi xác suất thống kê 2015-2016 hk2.pdf
đề thi xác suất thống kê spkt.jpg

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản của vấn đề về lý thuyết xác suất & thống kê Môn học giúp sinh viên hiểu được vai trò và ứng dụng của Xác suất thống kê trong các ngành khoa học cũng như trong cuộc sống. Kết thúc môn học sinh viên biết ứng dụng các mô hình xác suất & thống kê đơn giản cho các bài toán trong chuyên ngành, biết sử dụng phần mềm thống kê R, SPSS và áp dụng MS-EXCEL để xử lý dữ liệu. * Nội dung tóm tắt môn học - lý thuyết xác suất & thống kê, - các phương pháp phân tích phương sai , - các phép kiểm định giả thuyết thống kê, - phân tích tương quan tuyến tính đơn giản & và tương quan tuyến tính đa tham số. - sử dụng phần mềm thống kê SPSS, R và MS-EXCEL để xử lý dữ liệu bằng phương pháp thống kê dựa trên các kiến thức đã học của môn học Xác suất & Thống kê.

Kết quả cần đạt được

Nắm vững các khái niệm cơ bản về lý thuyết xác suất. L.O.1.1 – Hiểu được khái niệm biến cố, quan hệ giữa các biến cố. Hiểu được các công thức xác suất: định lý cộng xác suất, xác suất có điều kiện, biến cố độc lập, định lý nhân xác suất, công thức Bernoulli, công thức đầy đủ, định lý Bayes. L.O.1.2 - Vận dụng trong các bài toán thực tế. Nắm vững khái niệm cơ bản về đại lượng ngẫu nhiên, véctơ ngẫu nhiên. L.O.2.1 – Hiểu được các khái niệm: đại lương ngẫu nhiên, hàm phân phối , hàm mật độ xác suất, véctơ ngẫu nhiên (rời rạc và liên tục), hàm của đại lượng ngẫu nhiên, các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên, các đặc trưng của véctơ ngẫu nhiên. L.O.2.2 – Vận dụng trong các bài toán thực tế. Nắm vững các khái niệm cơ bản về phân bố xác suất. L.O.3.1 – Hiểu được các khái niệm: phân bố nhị thức, phân bố siêu bội, phân bố Poisson, phân bố đều, phân bố chuẩn. Hiểu được định lý giới hạn trung tâm, các công thức tính gần đúng . L.O.3.2 – Phân biệt được các phân bố khác nhau,ứng dụng cho các bài toán cụ thể. Nắm vững các khái niệm về lấy mẫu và phân bố xác suất của mẫu. L.O.4.1 – Hiểu được các các khái niệm: phân bố xác suất của trung bình mẫu, phân bố xác suất của các mẫu tỉ lệ, ước lượng điểm và ước lượng khoảng. L.O.4.2 – Phân biệt các phân bố khác nhau trong các mô hình khác nhau, ứng dụng trong bài toán cụ thể. Nắm vững các nguyên lý về kiểm định giả thuyết thống kê. L.O.5.1 – Hiểu được các nguyên lý của kiểm định giả thiết thống kê, các loại kiểm định: z-test , t-test và F-Test, các trường hợp kiểm định: có tham số, phi tham số, đồng nhất. L.O.5.2 – Lựa chọn, phân tích cho mỗi mô hình cụ thể. Phân tích, so sánh phương sai của các yếu tố khác nhau. L.O.6.1 –Hiểu được cách so sánh phương sai của hai không gian chuẩn. Phân tích phương sai một yếu tố, phân tích phương sai hai yếu tố, phân tích phương sai ba yếu tố. L.O.6.2 – Áp dụng cho các bài toán cụ thể Phân tích tương quan và hồi quy L.O.7.1 –Hiểu được các phương pháp bình phương bé nhất và cách phân tích tương quan và hồi qui, hồi qui bội. L.O.7.2 – Áp dụng cho các bài toán cụ thể Nắm vững các kiểm định phi tham số. L.O.8.1 –Hiểu được phân bố khi-bình phương (2), các loại kiểm định: Sign test, Run test, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test. L.O.8.2 – So sánh các phân bố khác nhau. Áp dụng cho các bài toán cụ thể

Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Đình Huy, Đậu Thế Cấp. Xác suất và Thống kê. NXB ĐHQG TP HCM (2009) [2] Đặng Hùng Thắng. Thống kê và ứng dụng. NXB GD (1999) [3] Hồ Thanh Phong. Xác suất và Thống kê trong Kỹ thuật hệ thống công nghiệp. NXB ĐHQG TP HCM (2003) [4] Walter A. Rosenkrantz. Introduction to Probability and Statistics for Scientists and Engineers. McGraw-Hill Companies, Inc( 1997). [5] Allen L. Webster. Applied Statistics for Business and Economics. McGraw-Hill Companies, Inc.( 1995). [6] Đặng Văn Giáp . Phân tích dữ liệu khoa học bằng chương trình MS-EXCEL. NXB GD (1997) [7] Trần Tuấn Điêp & Lý Hoàng Tú . Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán học.NXB GD – 1999
Ly thuyet Xac suat co ban.pdf
Probability and Statistics for Science, Engineering,  and Finance.pdf
Môn học