Xác Suất Thống Kê (Probability And Statistics) Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Pgs.Ts Nguyễn Đình Huy - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Công Nghệ Thông Tin - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đại Học Ngoại Thương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Tô Anh Dũng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Sư Phạm Kỹ Thuật Hồ Chí Minh - Lý thuyết - Đề thi
Dhbkhcm - Đề thi
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Vũ Quốc Hoàng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn - Pgs.Ts Nguyễn Linh Giang - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

LTXSTK.pdf
chương 1_đại cương về xác suất.pdf
chương 2_đại lượng ngẫu nhiên, vector ngẫu nhiên.pdf
chương 3 các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên và vector ngẫu nhiên.pdf
chương 4_các quy luật phân phối xác suất cơ bản.pdf
chương 5_lý thuyết mẫu.pdf
chương 6 lý thuyết ước lượng.pdf
chương 7_lý thuyết kiểm định.pdf
chương 8_tương quan và hồi quy mẫu.pdf
chương 0_giải tích tổ hợp.pdf
giới thiệu môn học.pdf
hướng dẫn bài tập lớn.pdf
wp_20150306_10_41_56_pro.jpg
wp_20150306_10_42_25_pro.jpg
wp_20150306_10_42_43_pro.jpg
wp_20150306_10_46_34_pro.jpg
ch1 những khái niệm cơ bản về xác suất.pdf
ch2 đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suất.pdf
ch3 tổng thể và mẫu.pdf
ch4 ước lượng tham số của các đại lượng ngẫu nhiên.pdf
ch5 kiểm định gỉa thiết thống kê.pdf
ch6 lý thuyết tương quan và hàm hồi quy.pdf
ch7 kiểm tra chất lượng sản phẩm.pdf
chuong1 xác suất căn bản.pdf
chuong2 giới thiệu biến ngẫu nhiên.pdf
chuong3 phân phối xác suất đối với biến ngẫu nhiên rời rạc.pdf
chuong4 phân phối xác suất đối với biến ngẫu nhiên liên tục.pdf
chuong5 chọn mẫu và phân phối mẫu.pdf
chuong6 ước lượng các tham số thống kê.pdf
chuong7 kiểm định giả thuyết thống kê.pdf
chương mở đầu.pdf
cong_thuc_xstk.pdf
daohamtichphan.pdf
nhap_mon_ly_thuyet_xac_suat_bang ngang tcc 2_p4.pdf
nhap_mon_ly_thuyet_xac_suat_p1.pdf
nhap_mon_ly_thuyet_xac_suat_p2.pdf
nhap_mon_ly_thuyet_xac_suat_phu luc_p3.pdf
cong_thuc_xstk.pdf
statistics lecture1.pdf
statistics lecture2a2.pdf
statistics lecture2b.pdf
statistics lecture3_estimation.pdf
statistics lecture4a_hypothesistest.pdf
statistics lecture4b_hypothesistest.pdf
statistics lecture4c_hypothesistest.pdf
statistics lecture5_regression.pdf
statistics lecture5a.pdf
tóm tắt công thức-xstk.pdf
chuong 1 các khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất.pdf
chuong 2 các công thức tính xác suất.pdf
chuong 3 biến ngẫu nhiên.pdf
chuong 4 các định lý giới hạn và biến ngẫu nhiên nhiều chiều.pdf
chuong 5 ước lượng tham số thống kê.pdf
chuong 6 kiểm định giả thuyết thống kê.pdf
chuong 7 hồi qui và tương quan tuyến tính.pdf
chuong 0 giải tích kết hợp.pdf
chương i - các định lý xác suất.pdf
chương ii -- biến ngẫu nhiên.pdf
chương iii - vecto ngẫu nhiên.pdf
hồi quy tuyến tính đơn ( ch8 trong giáo trình).pdf
so sánh 2 trung binh tổng thể.pdf
thống kê phan1.pdf
tóm tắt công thức bài toán kđ tb 2 mẫu.pdf
xstk ôn cuối kỳ.pdf
ch1_những khái niệm cơ bản về xác suất.pdf
ch2_đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suất.pdf
ch3_tổng thể và mẫu.pdf
ch4_ước lượng tham số của đại lượng ngẫu nhiên.pdf
ch5_kiểm định giả thiết thống kê.pdf
ch6_lý thuyết tương quan và hàm hồi quy.pdf
ch7_kiểm tra chất lượng sản phẩm.pdf
dữ liệu thống kê-handout.pdf
handout_dữ liệu thống kê.pdf
kiểm định giả thuyết thống kê-handout.pdf
kiểm định giả thuyết thống kê.pdf
ước lượng-handout.pdf
ước lượng_handout.pdf
lock5withr.pdf
mophong-r-2.pdf
mophong-r-3.pdf
mophong-r.pdf
tkmtud-01.pdf
tkmtud-02.pdf
tkmtud-03.pdf
tkmtud-04.pdf
tkmtud-05.pdf
xác xuất thống kê- vũ lê thế anh.pdf
xác xuất thống kê.pdf
1giới thiệu môn học.pdf
ch1_những khái niệm cơ bản về xác suất.pdf
ch2_đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suất.pdf
ch3_tổng thể và mẫu.pdf
ch4_ước lượng tham số của đại lượng ngẫu nhiên.pdf
ch5_kiểm định giả thuyết thống kê.pdf
ch6_lý thuyết tương quan và hàm hồi quy.pdf
ch7_kiểm tra chất lượng sản phẩm.pdf
chương 1 xstk_đại cương về xác suất.pdf
chương 2 xstk_đại lượng ngẫu nhiên, vectơ ngẫu nhiên.pdf
chương 3 xstk_các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên và véctơ ngẫu nhiên.pdf
chương 4 xstk_các quy luật phân phối xác suất cơ bản.pdf
chương 5 xstk_lý thuyết mẫu.pdf
chương 6 xstk_lý thuyết ước lượng.pdf
chương 7 xstk_lý thuyết kiểm định.pdf
chương 8 xstk_tương quan và hồi quy mẫu.pdf
chương 0 xstk_bổ túc.pdf
toan chuyen de - probability and statistics-vietnamese -2011-sv01.pdf
toan chuyen de - probability and statistics-vietnamese -2011-sv02.pdf
10_de_tong_hop_xstk_2014-2015.pdf
10 đề btl.pdf
bài tập chương 1.pdf
bài tập xác suất thống kê.pdf
btl_xstk.pdf
btl xac suat.pdf
btxs a.pdf
btxs a.pdf
btxs b.pdf
bài tập chương 2.pdf
bài tập chương 2.pdf
hướng dẫn giải bt xstk.pdf
hướng dẫn bài tập lớn.pdf
tong_hop_bai_tap_xac_suat_thong_ke_co_giai.pdf
đáp-số.pdf
đề.pdf
đọc thêm chii_ vd cho hàm cua bnn.pdf
bai tap de nghi - cao hoc 2008 - v1.1.pdf
bai tap de nghi - tk.pdf
bai tap de nghi copy- xs.pdf
huongdan.pdf
utf-8__bai-tap-bien-so-ngau-nhien.pdf
utf-8__bai-tap-cua-chuong-mo-dau-va-phan-xs-can-ban.pdf
utf-8__bai-tap-phan-phoi-xac-suat.pdf
utf-8__bai-tap-tuong-quan.pdf
utf-8__bai-tap-ung-dung-ky-vong-ra-quyet-dinh-trong-kinh-doanh.pdf
utf-8__bt-bien-ngau-nhien-va-pp-xs-roi-rac.pdf
utf-8__bt-phan-phoi-xs-lien-tuc-va-phan-phoi-mau.pdf
baitap-xstk-uit.pdf
baigiai_thongke_chuong4_9598.pdf
baigiai_xacsuat_chuong1_5489.pdf
baigiai_xacsuat_chuong2_2511.pdf
bai tap.jpg
bai tap 2.jpg
bai tap 3.jpg
bai tap 4.pdf
bai tap 5.txt
bài tập xác suất thống kê có lời giải.pdf
1.baigiai_xacsuat_chuong1.pdf
2.baigiai_xacsuat_chuong2_2511.pdf
3.baigiai_thongke_chuong3_086.pdf
bai_th03.pdf
bai th01.pdf
bai th02.pdf
bai th05.pdf
bài tập chương 2 biến ngẫu nhiên.pdf
bài tập chương 3 ước lượng tham số.pdf
bài tập chương 6 kiểm định giả thuyết.pdf
data01.csv
data01.xls
data02.csv
data11.xls
data31.xls
data32.xls
data51.xls
intro_to_r_vietnamese.pdf
baitap1.pdf
baitap2.pdf
baitap3.pdf
baitap4.pdf
138310676-btl-xac-suat-pdf.pdf
bai2.xlsx
bai so 1new.pdf
bai so 2new.pdf
bai so 3new.pdf
bai so 4new.pdf
bai so 5new.pdf
bai so 6new.pdf
bai so 7new.pdf
bai so 8new.pdf
bai so 9new.pdf
bai so 10new.pdf
book2.xlsx
btlxs.pdf
btoan ss morong.pdf
btxs_bai2.pdf
btxs_bai_12.pdf
bài 3.pdf
bài 4.pdf
bài tập xstk có đáp án.pdf
de-cuong-bt-xstk-2015_19_8.pdf
bai tap trac nghiem xstk.pdf
bai tap xstk- tracnghiem.pdf
ck-de1-219.pdf
ck-de1-357.pdf
ck-de2-728.pdf
ck-de2-936.pdf
ck-de2-951 (có đáp án tự luận).pdf
cksshh2.pdf
de-mau-trac-nghiem-xstk-b.pdf
img_20171227_155224.jpg
mot so de trac nghiem xstk (tham khao).pdf
tailieumienphi.vn_de_thi_trac_nghiem_mon_xac_suat_thong_ke_ma_de_thi_1.pdf
thi cuoi hoc ki - xac suat _ thong ke b (khoa 2009).pdf
thi cuoi hoc ki - xac suat _ thong ke b (khoa 2010).pdf
thi cuoi hoc ki - xac suat _ thong ke b (khoa 2011).pdf
thi cuoi hoc ki - xac suat _ thong ke b (khoa 2012).pdf
thi giua hoc ki - xac suat _ thong ke b (khoa 2008).pdf
thi giua hoc ki - xac suat _ thong ke b (khoa 2009).pdf
thi giua hoc ki - xac suat _ thong ke b (khoa 2010).pdf
thi giua hoc ki - xac suat _ thong ke b (khoa 2011).pdf
thi giữa kỳ 2017.jpg
tracnghiemxstk-nop-v2.pdf
tracnghiemxstk-nop-v2_2.pdf
xstk (xx-yy).jpg
đáp án đề thi thử_xstk.pdf
đề-ôn-xstk_bonus.pdf
đề 1 giữa kì - tth.pdf
đề 2 giữa kì - tth.pdf
đề cuối kỳ 1 2018-2019.jpg
đề cuối kỳ 2017-2018.jpg
đề cuối kỳ 2018-2019.jpg
đề giữa kh1 2019-2020.jpg
đề hk2 2017-2018.jpg
đề thi thử_xstk.pdf
158_bai_tap_loi_gia.pdf
da_de11.pdf
da_de11.pdf
da_de22.pdf
da_de22.pdf
da_de33.pdf
da_de33.pdf
da_de44.pdf
da_de44.pdf
de11.pdf
de11.pdf
de22.pdf
de22.pdf
de33.pdf
de33.pdf
de44.pdf
de44.pdf
xac suat 2.pdf
xacsuat_1.pdf
xac suat thong ke.jpg
xac suat thong ke2.jpg
xac suat thong ke giua ky.jpg
đề thi chính thức 2012-2013 đề số 1.pdf
đề thi xác suất 2011-2012 đề số 1.pdf
đề thi xác suất 2011-2012 đề số 2.pdf
đề thi xác suất 2012-2013 đề số 3.pdf
de 1513_đề thi giữa học kỳ năm 2015-2016.pdf
de 1514_đề thi giữa học kỳ năm 2015-2016.pdf
de 1521_đề thi giữa học kỳ năm 2015-2016.pdf
de 1522_đề thi giữa học kỳ năm 2015-2016.pdf
de 1523_đề thi giữa học kỳ năm 2015-2016.pdf
de 1524_đề thi giữa học kỳ năm 2015-2016.pdf
de_tham_khao_xs_.pdf
de ktgk 2012-2013 hkii.pdf
de ktgk 2013-2014 hki.pdf
de ktgk 2013-2014 hkii.pdf
derhi 2013-2014 hkii.pdf
dethi 2012-2013 hkii.pdf
dethi 2013-2014 hki.pdf
dethi 2014-2015 hkii.pdf
giải chi tiết đề thi giữa kì.pdf
giải chi tiết đề thi giữa kì 2012-2013.pdf
giải chi tiết đề thi giữa kỳ.pdf
giải chi tiết đề thi giữa kỳ 2012-2013.pdf
hướng dẫn giải các đề thi.pdf
ktgk hk1 2014-2015.xps
mã 1234.xps
mã 2014.pdf
mã 2015.xps
mã 3214.pdf
mã 3279.pdf
mã 4673.pdf
mã 5274.pdf
mã 1234.xps
mã 2014.pdf
mã 2015.xps
mã 3214.pdf
mã 3279.pdf
mã 4673.pdf
mã 5274.pdf
ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ NĂM 2012-2013_12-10-2012.xps
ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ NĂM 2015-2016_de 1511 .pdf
ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ NĂM 2015-2016_de 1512.pdf
ĐỀ THI XÁC SUẤT THỐNG KÊ 2012-2013 hk1.pdf
ĐỀ THI XÁC SUẤT THỐNG KÊ 2014-2015 hk1.pdf
ĐỀ THI XÁC SUẤT THỐNG KÊ 2015-2016 hk1.pdf
ĐỀ THI XÁC SUẤT THỐNG KÊ 2015-2016 hk2.pdf
đề 2013.pdf
đề kiểm tra giữa kỳ 2013-2014 hk1.pdf
đề kiểm tra giữa kỳ 2013-2014 hk2.pdf
đề kiểm tra giữa kỳ hk2.pdf
đề tham khảo xác suất thống kê.pdf
đề thi 2012-2013 hk2.pdf
đề thi 2013-2014 hk1.pdf
đề thi 2013-2014 hk2.pdf
đề thi 2014-2015 hk2.pdf
đề thi giữa học kỳ năm 2012-2013_12-10-2012.xps
đề thi giữa học kỳ năm 2015-2016_de 1511 .pdf
đề thi giữa học kỳ năm 2015-2016_de 1512.pdf
đề thi xác suất thống kê 2012-2013 hk1.pdf
đề thi xác suất thống kê 2014-2015 hk1.pdf
đề thi xác suất thống kê 2015-2016 hk1.pdf
đề thi xác suất thống kê 2015-2016 hk2.pdf
de1-0506.pdf
de1-0607.pdf
de2-0607.pdf
gd1-0506.pdf
gd1-0607.pdf
gd2-0607.pdf
utf-8__de thi xstk 2008-2009.pdf
xac+suat+thong+ke1.pdf
xac+suat+thong+ke2.pdf
xac+suat+thong+ke3.pdf
xac+suat+thong+ke4.pdf
xstk+-+khmt.pdf
2012-2013.jpg
2014_2015_hk2_xstk.pdf
2014_2015_hk2_xstkud.pdf
2015_2016_hk2_xstkud.pdf
2016_2017_hk1_xstk.pdf
2016_2017_hk1_xstk.pdf
2016_2017_hk2_xstkud.pdf
2016_2017_hk2_xstkud.pdf
2017_2018_hk1_xstkud.pdf
2017_2018_hk1_xstkud.pdf
2017_2018_hk2_xstk_codapan.pdf
2018_2019_hk1_xstk_codapan.pdf
ema2050 4 - điểm gk và btvn1 xstkud .pdf
ema2050 4 - điểm gk và btvn1 xstkud .pdf
hk1 2018-2019.jpg
hk1 2018-2019.jpg
k54.jpg
mat 1101.jpg
xac suat thong ke hk1 2014 - 2015 thay le phe do.pdf
xac suat thong ke mat101.jpg
đề ghp xstk đhcn vnu 1_11_18.pdf
đề ghp xstk đhcn vnu 1_11_18.pdf
đềgk xstkưd 3 hki 1819.pdf
đề xstk ck 1819 đhcn.pdf
đề xstk ck 1819 đhcn.pdf
20101014_002.jpg
20101014_003.jpg
20101014_004.jpg
20101014_005.jpg
20101014_006.jpg
20101014_007.jpg
20101014_008.jpg
20101014_010.jpg
20101014_011.jpg
đề thi trắc nghiệm lý thuyết xác suất và thống kê toán.pdf
đề thi tự luận có giải.rar
đề thi tự luận ko giải.rar
đề thi xác suất thống kê spkt.jpg
đề thi xác suất thống kê 191 2019_1.jpg
đề thi xác suất thống kê 191 2019_2.jpg
đề thi xác suất thống kê 191 2019_1.jpg
đề thi xác suất thống kê 191 2019_2.jpg
308832_249196465135080_1830298195_n.jpg
312134_249196398468420_1477530759_n.jpg
313582_249196425135084_1720269737_n.jpg
316133_249197851801608_2086262573_n.jpg
318406_249197301801663_724405019_n.jpg
320744_249197898468270_1568331204_n.jpg
373778_269470893107637_473975265_n.jpg
374627_249196208468439_813286842_n.jpg
375944_249197555134971_884987297_n.jpg
376952_249196005135126_1562557779_n.jpg
377441_249197791801614_487441540_n.jpg
379785_249195961801797_880353810_n.jpg
381581_249197735134953_1447266151_n.jpg
383746_249196088468451_1111095388_n.jpg
384560_249197625134964_1198043577_n.jpg
386106_249196345135092_1493305995_n.jpg
386711_249196138468446_2121121977_n.jpg
388166_249196261801767_1047506272_n.jpg
393702_249197381801655_1975418092_n.jpg
393819_269470836440976_1739218647_n.jpg
401416_267235876664472_1990870064_n.jpg
403739_269147726473287_635223188_n.jpg
img_20121105_165846.jpg
img_20121105_165906.jpg
img_20121105_170003.jpg
img_20121105_170021.jpg
img_20121105_170123.jpg
img_20121105_170141.jpg
img_20121105_170240.jpg
img_20121105_170337.jpg
img_20121105_170413.jpg
img_20121105_170424.jpg
img_20121105_170936.jpg
img_20121105_170948.jpg
img_20121105_171031.jpg
img_20121105_171046.jpg
img_20121105_171121.jpg
img_20121105_171135.jpg
img_20121105_171318.jpg
img_20121105_171335.jpg
img_20121105_171503.jpg
img_20121105_171515.jpg
img_20121105_171536.jpg
img_20121105_171600.jpg
img_20121105_171616.jpg
de-ktgk-2013-2014-hki.pdf
de 1735 dt_đề thi giữa học kỳ năm 2017-2018.pdf
de 1736 dt_đề thi giữa học kỳ năm 2017-2018.pdf
de 1737 dt_đề thi giữa học kỳ năm 2017-2018.pdf
de 1738 dt_đề thi giữa học kỳ năm 2017-2018.pdf
de thi xstk & dap an.pdf
de thi xstk.pdf
dsc01276.jpg
dsc01277.jpg
dsc01278.jpg
dsc01279.jpg
img_20111220_222935.jpg
img_20111220_222946.jpg
xac suat thong ke1.pdf
xac suat thong ke2.pdf
xac suat thong ke3.pdf
xac suat thong ke4.pdf
đề thi xác suất thống kê 191 2019_1.jpg
đề thi xác suất thống kê 191 2019_2.jpg
đề thi xác suất thống kê HK2_ck.jpg
đề thi xác suất thống kê HK2_ck_2.jpg
đề thi xác suất thống kê hk2_ck.jpg
đề thi xác suất thống kê hk2_ck_2.jpg
đề thi cuối kỳ xstk 20182.jpg
đề thi giữa kỳ xstk 20172.jpg
đề thi giữa kỳ xstk 20181.jpg
đề thi giữa kỳ xstk 20182.jpg
đề thi xác suất thống kê.jpg
đề thi xác suất thống kê 2018.jpg

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản của vấn đề về lý thuyết xác suất & thống kê Môn học giúp sinh viên hiểu được vai trò và ứng dụng của Xác suất thống kê trong các ngành khoa học cũng như trong cuộc sống. Kết thúc môn học sinh viên biết ứng dụng các mô hình xác suất & thống kê đơn giản cho các bài toán trong chuyên ngành, biết sử dụng phần mềm thống kê R, SPSS và áp dụng MS-EXCEL để xử lý dữ liệu. * Nội dung tóm tắt môn học - lý thuyết xác suất & thống kê, - các phương pháp phân tích phương sai , - các phép kiểm định giả thuyết thống kê, - phân tích tương quan tuyến tính đơn giản & và tương quan tuyến tính đa tham số. - sử dụng phần mềm thống kê SPSS, R và MS-EXCEL để xử lý dữ liệu bằng phương pháp thống kê dựa trên các kiến thức đã học của môn học Xác suất & Thống kê.

Kết quả cần đạt được

Nắm vững các khái niệm cơ bản về lý thuyết xác suất. L.O.1.1 – Hiểu được khái niệm biến cố, quan hệ giữa các biến cố. Hiểu được các công thức xác suất: định lý cộng xác suất, xác suất có điều kiện, biến cố độc lập, định lý nhân xác suất, công thức Bernoulli, công thức đầy đủ, định lý Bayes. L.O.1.2 - Vận dụng trong các bài toán thực tế. Nắm vững khái niệm cơ bản về đại lượng ngẫu nhiên, véctơ ngẫu nhiên. L.O.2.1 – Hiểu được các khái niệm: đại lương ngẫu nhiên, hàm phân phối , hàm mật độ xác suất, véctơ ngẫu nhiên (rời rạc và liên tục), hàm của đại lượng ngẫu nhiên, các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên, các đặc trưng của véctơ ngẫu nhiên. L.O.2.2 – Vận dụng trong các bài toán thực tế. Nắm vững các khái niệm cơ bản về phân bố xác suất. L.O.3.1 – Hiểu được các khái niệm: phân bố nhị thức, phân bố siêu bội, phân bố Poisson, phân bố đều, phân bố chuẩn. Hiểu được định lý giới hạn trung tâm, các công thức tính gần đúng . L.O.3.2 – Phân biệt được các phân bố khác nhau,ứng dụng cho các bài toán cụ thể. Nắm vững các khái niệm về lấy mẫu và phân bố xác suất của mẫu. L.O.4.1 – Hiểu được các các khái niệm: phân bố xác suất của trung bình mẫu, phân bố xác suất của các mẫu tỉ lệ, ước lượng điểm và ước lượng khoảng. L.O.4.2 – Phân biệt các phân bố khác nhau trong các mô hình khác nhau, ứng dụng trong bài toán cụ thể. Nắm vững các nguyên lý về kiểm định giả thuyết thống kê. L.O.5.1 – Hiểu được các nguyên lý của kiểm định giả thiết thống kê, các loại kiểm định: z-test , t-test và F-Test, các trường hợp kiểm định: có tham số, phi tham số, đồng nhất. L.O.5.2 – Lựa chọn, phân tích cho mỗi mô hình cụ thể. Phân tích, so sánh phương sai của các yếu tố khác nhau. L.O.6.1 –Hiểu được cách so sánh phương sai của hai không gian chuẩn. Phân tích phương sai một yếu tố, phân tích phương sai hai yếu tố, phân tích phương sai ba yếu tố. L.O.6.2 – Áp dụng cho các bài toán cụ thể Phân tích tương quan và hồi quy L.O.7.1 –Hiểu được các phương pháp bình phương bé nhất và cách phân tích tương quan và hồi qui, hồi qui bội. L.O.7.2 – Áp dụng cho các bài toán cụ thể Nắm vững các kiểm định phi tham số. L.O.8.1 –Hiểu được phân bố khi-bình phương (2), các loại kiểm định: Sign test, Run test, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test. L.O.8.2 – So sánh các phân bố khác nhau. Áp dụng cho các bài toán cụ thể

Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Đình Huy, Đậu Thế Cấp. Xác suất và Thống kê. NXB ĐHQG TP HCM (2009) [2] Đặng Hùng Thắng. Thống kê và ứng dụng. NXB GD (1999) [3] Hồ Thanh Phong. Xác suất và Thống kê trong Kỹ thuật hệ thống công nghiệp. NXB ĐHQG TP HCM (2003) [4] Walter A. Rosenkrantz. Introduction to Probability and Statistics for Scientists and Engineers. McGraw-Hill Companies, Inc( 1997). [5] Allen L. Webster. Applied Statistics for Business and Economics. McGraw-Hill Companies, Inc.( 1995). [6] Đặng Văn Giáp . Phân tích dữ liệu khoa học bằng chương trình MS-EXCEL. NXB GD (1997) [7] Trần Tuấn Điêp & Lý Hoàng Tú . Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán học.NXB GD – 1999
A Modern Introduction To Probability And Statistics.Pdf
A Modern Introduction To_Probability And Statistics_Understanding Why And How.Pdf
All Of Statistics.Pdf
Bài Tập Xác Suất Thống Kê Có Đáp Án Nguyễn Văn Thìn.Pdf
Giáo Trình Xác Suất Thống Kê Pgs.Ts Phạm Xuân Kiều.Pdf
Lý Thuyết Xác Suất.Pdf
Lý Thuyết Xác Suất Cơ Bản.Pdf
Lý Thuyết Xác Suất Thống Kê Đh Kinh Tế - Luật.Pdf
Probability.Pdf
Probability Theory.Pdf
Probability And Statistics For Computer Science.Pdf
Probability And Statistics For Science, Engineering, And Finance.Pdf
Thống Kê Ứng Dụng Trong Kinh Tế Xã Hội.Pdf