Vi Xử Lý

Vi Xử Lý - Lê Chí Thông - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Vi Xử Lý - Hồ Trung Mỹ - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Vi Xử Lý - Nguyễn Trọng Luật - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Giáo trình, bài giảng

vxl_z80-tap lenh.pdf
vxl-ch05-laptrinh_c_8051_91slides[1].ppt
vxl-ch04-tk he vxl_p2.ppt
vxl-ch04-tk he vxl_p1.ppt
vxl-ch03-8051-3.7 interrupts.ppt
vxl-ch03-8051-3.6 cong noi tiep.ppt
vxl-ch03-8051-3.5 timer.ppt
vxl-ch03-8051-3.4 tap lenh.ppt
vxl-ch03-8051-3.1 den 233.ppt
vxl-ch02-kien truc cpu va tap lenh.ppt
vxl-ch01-gioi thieu vxl.ppt
vi điều khiển 8051_giao_dien.pdf
khainiem_ngat.ppt
dieu_khien_dong_co_buoc.ppt
vi_xu_ly_5_giao tiếp cống song song.pdf
vi_xu_ly_4_2_giao tiếp cống nối tiếp.pdf
vi_xu_ly_4_1_tổ chức nhập-xuất.pdf
vi_xu_ly_3_lập trình hợp ngữ.pdf
vi_xu_ly_2_tổ chức hệ thống vi xử lý.pdf
vi_xu_ly_1_đại cương.pdf
z80 instruction set summary [alphabetical order].pdf
vxl-ch02-z80-tập lệnh_new.pdf
vxl-ch02-kiến trúc cpu va tập lệnh.pdf
vxl-ch01-giới thiệu vxl.pdf
vi điều khiển 8051 (tieng viet).pdf
tóm tắt 8051 trong đề thi.pdf
mpi-address decoding.pdf
8051 instruction set_summary.pdf
8051 instruction set_full - atmel.pdf
8051-schematic.pdf
8051-chap8_c programming.pdf
8051-chap8_c programing (2).pdf
8051-chap7-assembly programming.pdf
8051-chap6-interrupts.pdf
8051-chap5-serial.pdf
8051-chap4-timer.pdf
8051-chap4-instruction (new).pdf
8051-chap3-instruction.pdf
8051-chap3-hardware (new).pdf
8051-chap2-overview (new-corrected).pdf
8051-chap2-hardware.pdf
8051-chap1-introduction.pdf
8051-address decoding.pdf
bài giảng kỹ thuật vi xử lý-2012.pdf
vxl-5_nối ghép 8088 với bộ nhớ.pdf
vxl-4_lập trình hợp ngữ với 8088.pdf
vxl-3_bộ vi xử lý intel 8088.pdf
vxl-2_biểu diễn thông tin trong máy tính.ppt
vxl-2_biểu diễn thông tin trong máy tính.pdf
vxl-1_máy tính và hệ vi xử lý.ppt
vxl-1_máy tính và hệ vi xử lý.pdf
vixulychuong6_các kiểu io.pdf
vixulychuong5_thiết kế các cổng io.pdf
vixulychuong4_phân loại bộ nhớ bán dẫn.pdf
vixulychuong3_vi xử lý 8088-intel.pdf
vixulychuong2_vi xử lý và hệ thống vi xử lý.pdf
vixulychuong1_các hệ thống số.pdf
hinh minh hoa chip3_8255.pdf
hinh minh hoa chip2_8259.pdf
hinh minh hoa chip 1_2716.pdf
z80-baitap ve tap lenh.pdf
vxl_z80-tap lenh.pdf
vxl_8051_c_programming.pdf
vxl-ch05-tk he vxl_p1.pdf
vxl-ch05-lap trinh c cho 8051_82slides.pdf
vxl-ch03-8051-3.8 lap trinh hop ngu.pdf
vxl-ch03-8051-3.7 interrupts_v01.pdf
vxl-ch03-8051-3.6 cong noi tiep_v01.pdf
vxl-ch03-8051-3.5 timer_v01.pdf
vxl-ch03-8051-3.5 timer-ver1.pdf
vxl-ch03-8051-3.4 tap lenh_v01.pdf
vxl-ch03-8051-3.4 tap lenh.pdf
vxl-ch03-8051-3.1 den 3.3_v01.pdf
vxl-ch03-8051-3.1 den 3.3.pdf
vxl-ch02-kien truc cpu va tap lenh_v01.pdf
vxl-ch02-kien truc cpu va tap lenh.pdf
vxl-ch02-cac td lap trinh z80_tk.pdf
vxl-ch01-gioi thieu vxl_v01.pdf
vxl-ch01-gioi thieu vxl.pdf
vxl-bt on tap ktghk.pdf
vxl-bt on tap ktghk-2.pdf
taplenh8051new.pdf
ramnoi.pdf
data transfer instructions.pdf
chuong6_hoạt động ngắt interrupt.pdf
chuong5_thu phát nối tiếp (sio-serial input output).pdf
chuong4_bộ định thời (timer).pdf
chuong3_tập lệnh 8051, 8031.pdf
chuong2_giới thiệu họ vi điều khiển mcs51.pdf
chuong1_khái niệm chung.pdf
cau truc va lap trinh ho vi dieu khien 8051.pdf
ky.thuat.vi.xu.ly_uds.pdf
vxl-ch05-tk he vxl_p2.ppt
vxl-ch05-tk he vxl_p1.ppt
vxl-ch05-laptrinh_c_8051_91slides[1].ppt
vxl-ch04-tk he vxl_p2.ppt
vxl-ch04-tk he vxl_p1.ppt
vxl-ch03-8051-3.7 interrupts.ppt
vxl-ch03-8051-3.6 cong noi tiep.ppt
vxl-ch03-8051-3.5 timer.ppt
vxl-ch03-8051-3.4 tap lenh.ppt
vxl-ch03-8051-3.1 den 233.ppt
vxl-ch02-kien truc cpu va tap lenh.ppt
vxl-ch01-gioi thieu vxl.ppt
taplenhz80new.pdf
taplenh8051new.pdf
ramnoi.pdf
kitz80.pdf
kit8051.pdf
chapter 3 - 8051.pdf
chapter 2 - cpu and instructions.pdf
chapter 1 - introduction.pdf

Bài tập, thực hành

z80 examples.pdf
z80-baitap ve tap lenh.pdf
vxl_dap an ktra 6.pdf
vxl_dap an ktra 5.pdf
vxl_dap an ktra 4.pdf
vxl_dap_an_cua_de_thi_hk_ay1112-s2_print_120702.pdf
vxl_bt ôn hk122.pdf
vxl_bt ôn hk 122.pdf
vxl_bt ôn hk 112.pdf
vxl-on tap kt-hk132.pdf
vxl-on tap kt-hk112.pdf
vxl-on tap kt-hk092.pdf
vxl-ch03-cac td minh hoa tap lenh 8051.pdf
vxl-ch02-cac td lap trinh z80.pdf
vxl-ch01-bt tai lop.pdf
vxl-bt-ch 5.pdf
vxl-bt-ch 3.pdf
vxl-bt-ch2.pdf
vxl-bt-ch1_2013.pdf
vxl-bt-ch1.pdf
dap an kiem tra giua ky kts.pdf
dap an bai tap vxl 8051 (lct).pdf
các ví dụ minh họa tập lệnh 8051.pdf
bài tập 8051 (3).pdf
bài tập 8051 (2).pdf
bai tap vxl 8051 (lct).pdf
bai tap kts1.pdf
z80pcrd.pdf
z80-exs.pdf
z80-bài tập về tập lệnh.pdf
vxl_thi_hk_ay1213-s2_co_dap_an.pdf
vxl_ktghk_ay1213-s2_dap an_co phu luc.pdf
vxl_dap_an_cua_ktghk_ay1112-s2.pdf
vxl_ch03-minh họa tập lệnh 8051.pdf
vxl_btot ay1213-s2_bài tập ôn thi học kỳ vi xử lý .pdf
vxl_bt-ch3.pdf
vxl_bt-ch 3.pdf
vxl_ay1314-s2_kt_03b_dap an.pdf
vxl_ay1314-s2_kt_03_dap an.pdf
vxl_ay1314-s2_kt_02_dap an.pdf
vxl_ay1314-s2_kt_01_dap an.pdf
vxl_ay1213-s2_kt_06_dap_an.pdf
vxl_ay1213-s2_kt_05_dap_an.pdf
vxl_ay1213-s2_kt_04_dap_an_hieu_chinh.pdf
vxl_ay1213-s2_kt_03_dap_an.pdf
vxl_ay1213-s2_kt_02_dap_an.pdf
vxl_ay1213-s2_kt_01_dap_an.pdf
vxl-ch05-lap trinh c cho 8051_82slides.pdf
vxl-ch02-ví dụ lập trình z80_tk.pdf
vxl-ch01-bt tai lop.pdf
vxl-bt on tap ktghk-ay1314-s2.pdf
vxl-bt_on_tap_ktghk-ay1112-s2.pdf
vxl-bt-ch4.pdf
vxl-bt-ch04.pdf
vxl-bt-ch 4.pdf
vxl-bt-ch2_một số nhóm lệnh trong tập lệnh z80.pdf
vxl-bt-ch1_2013.pdf
vxl-bt-ch1.pdf
bài tập chương 6.pdf
bài tập chương 5.pdf
bài tập chương 4.pdf
bài tập chương 3.pdf
bài tập chương 2.pdf
bài tập chương 1.pdf
vxl_bt_ch3_unicode.pdf
vxl-bt-ch2.pdf
vxl-bt-ch1.pdf
bt on tap ktghk.doc
baitapz80(new).doc

Đề thi

vxl_dap an ktra 6.pdf
vxl_dap an ktra 5.pdf
vxl_dap an ktra 4.pdf
142-vxl-thi-đáp án.pdf
132-vxl-thi-đáp án.pdf
132-vxl-kiểm tra-đáp án.pdf
122-vxl-thi-đáp án.pdf
112-vxl-thi-đề thi.pdf
112-vxl-thi-đáp án.pdf
112-vxl-kt-đề.pdf
092-vxl-thi-đáp án.pdf
092-vxl-kt-đề.pdf
đề thi hk 2 – nh 2012-2013.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức về kiến trúc vi xử lý, kiến trúc vi điều khiển, hệ thống bộ nhớ, kỹ thuật giao tiếp vi xử lý, kỹ thuật truyền dữ liệu, lập trình hợp ngữ/C cho vi điều khiển. Sau khi học môn này, sinh viên có khả năng phân tích và thiết kế hệ thống dựa trên vi xử lý, phát triển các kỹ thuật giao tiếp vi xử lý cơ bản, phát triển các kỹ thuật truyền dữ liệu cơ bản và lập trình cho hệ thống vi điều khiển sử dụng hợp ngữ và ngôn ngữ C. Nội dung chính: - Nguyên tắc cơ bản của hệ thống vi xử lý: CPU (kiến trúc, phân loại), bộ nhớ (ROM và RAM, sắp thứ tự byte trong bộ nhớ, thiết bị ngoại vi, bus hệ thống, giải mã địa chỉ, qui ước trong giản đồ định thì. - Nghiên cứu của một vi điều khiển 8 bit điển hình (Intel MCS 51): kiến trúc Harvard, giao tiếp bộ nhớ, kết nối hệ thống bus, chu kỳ bus và chu kỳ máy, các cách định địa chỉ, tập lệnh, lập trình hợp ngữ, ngắt và thiết bị ngoại vi có sẵn (định thì /bô đếm, cổng nối tiếp, các cổng I/O). - Phân tích và thiết kế hệ thống số dựa trên 8051: giải mã địa chỉ bộ nhớ và I/O, I/O song song 1/9(phím nhấn/bàn phím, ADC/DAC, PIO, LED đơn, LED 7 đoạn, màn hình LCD), I/O nối tiếp (RS232, LCD loại nối tiếp ), ngắt ngoài, điều khiển động cơ DC, và thí dụ thiết kế. - Lập trình C cho vi điều khiển 8051: trình biên dịch Keil C, các loại dữ liệu, phát biểu, các cấu trúc lập trình, lập trình I/O song song, lập trình mạch định thì /bộ đếm, lập trình cổng nối tiếp và các thí dụ ứng dụng.

Kết quả cần đạt được

Giải thích tổ chức và hoạt động hệ thống vi xử lý tổng quát L.O.1.1 – Giải thích tổ chức và hoạt động hệ thống vi xử lý tổng quát L.O.1.2 – Mô tả tổ chức máy tính von Neumann cổ điển và chu kỳ nhận- giải mã-thực thi L.O.1.3 – Giải thích các khối chức năng của CPU: ALU, các thanh ghi, xung nhịp, và các bus dữ liệu, địa chỉ và điều khiển. L.O.1.4 – Tìm hiểu các thông tin về hệ thống vi xử lý từ các nguồn tham khảo. Diễn giải và áp dụng các cách truyền dữ liệu cơ bản L.O.2.1 – Diễn giải các cách truyền dữ liệu nhập/xuất (I/O): I/O hỏi vòng, I/O bằng ngắt, DMA L.O.2.2 – Áp dụng và xây dựng các cách truyền dữ liệu nhập/xuất (I/O) trong hệ vi điều khiển vào việc giao tiếp các thiết bị I/O song song và nối tiếp tới vi điều khiển (phím nhấn, bàn phím, LED đơn, LED 7 đoạn, LCD, cảm biến I2C...) Giải thích cấu trúc lệnh và áp dụng các cách định vị địa chỉ L.O.3.1 – Giải thích cấu trúc lệnh: mã lệnh, địa chỉ, cách định địa chỉ L.O.3.2 – Áp dụng các cách định vị địa chỉ: tức thời, trực tiếp, gián tiếp, thanh ghi, gián tiếp thanh ghi, ... Giải thích và áp dụng kiến thức về bộ nhớ và việc giao tiếp bộ nhớ với hệ vi xử lý, hệ vi điều khiển L.O.4.1 – Hiểu biết về các loại bộ nhớ và giải thích bảng bộ nhớ, mạch giải mã địa chỉ. L.O.4.2 – Áp dụng giao tiếp các bộ nhớ EPROM và SRAM với vi xử lý: chọn và kết nối thích hợp các bus địa chỉ, dữ liệu, điều khiển (các tín hiệu đọc/ghi, chọn chip), với vi xử lý tổng quát và 8051. L.O.4.3 – Sử dụng và thiết kế mạch giải mã địa chỉ Hiểu biết và sử dụng cấu trúc vi điều khiển tiêu biểu (Intel MCS-8051) với kiến trúc Harvard L.O.5.1 – Hiểu biết về họ vi điều khiển 8051. L.O.5.2 – Giải thích và thiết kế mạch giải mã địa chỉ, mạch giao tiếp bộ nhớ L.O.5.3 – Giải thích và mô phỏng tập lệnh 8051 trên máy tính L.O.5.4 – Sử dụng tập lệnh 8051 để viết chương trình. L.O.5.5 – Hiểu biết về hoạt động và sử dụng chương trình con. L.O.5.6 – Hiểu biết về cấu trúc, hoạt động và sử dụng bộ định thời, cổng giao tiếp nối tiếp, ngắt. Mô phỏng hoạt động trên máy tính. L.O.5.7 – Lập trình cho hệ thống vi điều khiển sử dụng hợp ngữ và ngôn ngữ C. L.O.5.8 – Mô phỏng hoạt động của mạch vi điều khiển với các chương trình trên máy tính. Phân tích và thiết kế hệ thống vi điều khiển dựa trên 8051 L.O.6.1 – Phân tích hoạt động của hệ thống L.O.6.2 – Phân tích yêu cầu của hệ thống và thiết lập các chức năng của hệ thống L.O.6.3 – Lập trình giao tiếp các thiết bị I/O song song và nối tiếp tới vi xử lý (phím nhấn, bàn phím, LED đơn, LED 7 đoạn, LCD, các cảm biến, ...) L.O.6.4 – Lập trình các chip giao tiếp ngoại vi (PIO, ADC, DAC, ...) bằng hợp ngữ 8051 và ngôn ngữ C. L.O.6.4 – Thực hiện thí nghiệm theo nhóm và trình bày kết quả về: giao tiếp vi điều khiển với các phím nhấn, LED, LED 7 đoạn, LED ma trận, LCD, truyền dữ liệu nối tiếp, điều khiển ADC, DAC, đo và điều khiển nhiệt độ sử dụng cảm biến nhiệt độ.

Tài liệu tham khảo

Sách, giáo trình chính (Textbook) [1] Hồ Trung Mỹ, Vi xử lý, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp HCM [2] I.Scott Mackenzie, The 8051 Microcontroller, 2nd Ed–Prentice Hall 1995. Sách tham khảo (References) [3] Muhammad Ali Mazidi, The 8051 Microcontroller and Embedded Systems, 2nd Edition, Prentice-Hall 2005 [4] Michael J. Pont, Embedded C, Pearson Education Limited 2002 [5] Jivan S.Parab, Exploring C for Microcontrollers, Springer 2007 1. I.Scott Mackenzie –The 8051 Micro controller, 2nd Ed–Prentice Hall 1995. 2. John Uffenbeck–The 8086/8088 family: designing, programming and Interfacing–Prentice Hall 1987. 3. Dougous V.Hall–Microprocessors and Interfacing:Programming and Hardware 2nd Ed–Mc.Graw Hill 1992 4. M. Mitescu I. Susnea–Microcontrollers in Practice–Springer 2005.