Vật Lý Đại Cương

Giáo trình, bài giảng

mở đầu.pdf
cx_vật rắn tinh thể.pdf
cx_mạch điện dòng 1 chiều.pdf
cx_bán dẫn và máy phát lượng tử.pdf
chuong9_nguyên lý 2 nhiệt động lực học.pdf
chuong8_nguyên lý 1 nhiệt động lực học.pdf
chuong8-9_dao động sóng cơ.pdf
c17.khí thực và chuyển pha.pdf
c13_thuyết động học phân tử.pdf
c11.nguyên lý thứ 2 nhiệt động lực học.pdf
c10.sóng điện từ.pdf
c09.thuyết động học phân từ chất khí và định luật phân bố.pdf
c09.sóng cơ.pdf
c08.vật lý hạt nhân.pdf
c08.nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học.pdf
c08.dao động điện từ.pdf
c07.vật lý nguyên tử.pdf
c07.trường điện từ.pdf
c07.dao động cơ.pdf
c06.tính chất từ của các chất.pdf
c06.thuyết tương đối hẹp einstein.pdf
c06.cơ học lượng tử.pdf
c05.quang học lượng tử.pdf
c05.hiện tượng cảm ứng điện từ .pdf
c04.từ trường không đổi.pdf
c04.cơ năng và trường lực thế.pdf
c03.động lực học chất điếm, động học chất rắn.pdf
c03.điện môi.pdf
c03.phân cực ánh sáng.pdf
c02.động lực học chất điểm.pdf
c02.vật dẫn.pdf
c02.nhiễu xạ ánh sáng.pdf
c01.động học chất điểm.pdf
c01.trường tĩnh điện.pdf
c01.quang học sóng.pdf
baimodau.pdf
tap3_quang học và lượng tử.pdf
tap2_điện từ dao động và sóng.pdf
tap1_cơ học và nhiệt học.pdf

Bài tập, thực hành

Đề thi