Vật Lý 2 (General Physics A2) Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Hv Công Nghệ Bcvt - Lý thuyết
Đh Bách Khoa Hn- Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hcm - Lê Quang Nguyên - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong01_lực và điện trường.pdf
chuong02_tĩnh điện học.pdf
chuong03_điện dung và tụ điện.pdf
chuong04_điện môi.pdf
chuong05_dòng điện không đổi.pdf
chuong06_từ trường.pdf
chuong07_định luật ampere.pdf
chuong08a_định luật ampere về tương tác giữa 2 phần tử dòng điện.pdf
chuong08b_từ trường của dòng điện trong các mạch khác nhau.pdf
chuong09_lực lorentz.pdf
chuong10_chuyển động hạt mang điện trong điện từ trường.pdf
chuong11_hiện tượng cảm ứng điện từ.pdf
chuong12_hiện tượng tự cảm.pdf
chuong13_so sánh điện trường và từ trường.pdf
chuong14_trường điện từ các luận điểm của maxwell.pdf
VLDCA2.pdf
vldca2.pdf
1_dien truong tinh.pdf
2_vat dan.pdf
3_dien moi.pdf
4_tu truong.pdf
5_cam ung dt.pdf
6_vat lieu tu.pdf
7_truong dien tu.pdf
bt on thi phan nganh 2012.pdf
chuong 1 phan bo dien tich.pdf
chuong 2 dien truong tinh.pdf
chuong 3 dien the.pdf
chuong 4 dinh ly gauss.pdf
chuong 5 luong cuc tinh dien.pdf
chuong 6 cac phan bo dong.pdf
chuong 7 tu truong.pdf
chuong 8 dinh ly ampere.pdf
chuong 9a luong cuc dien trong dien truong ngoai.pdf
chuong 9 luong cuc tu.pdf
noi dung hoc vat ly 2.pdf
1_điện trường tĩnh.pdf
2_vật dẫn.pdf
3_điện môi.pdf
4_từ trường.pdf
5_cảm ứng điện từ.pdf
6_vật liệu từ.pdf
7_trường điện từdao động và sóng điện từ.pdf
cơ sở cơ học lượng tử.pdf
dao động & sóng.pdf
giao thoa ánh sáng.pdf
nguyên tử hydrô.pdf
nguyên tử nhiều electron, từ tính của nguyên tử.pdf
nhiễu xạ ánh sáng.pdf
quang lượng tử.pdf
thuyết tương đối.pdf
trường điện từ.pdf
trắc nghiệm vl hạt nhân, hạt cơ bản.pdf
trắc nghiệm vật lý nguyên tử.pdf
vật lý hạt cơ bản.pdf
vật lý hạt nhân.pdf
chuong 01+02 da b 95.pdf
chuong 01+02 da ch 95.pdf
chuong 01+02 da cu 7.pdf
chuong 01+02 da cu 90.pdf
chuong 01+02 da d 95.pdf
chuong 01+02 da e 10.pdf
chuong 01+02 da h 8.pdf
chuong 01+02 da h 10.pdf
chuong 01+02 da h 85.pdf
chuong 01+02 da ho 75.pdf
chuong 01+02 da ho 90.pdf
chuong 01+02 da l 10.pdf
chuong 01+02 da ph 85.pdf
chuong 01+02 da th 10.pdf
chuong 01+02 da tu 10.pdf
chuong 01+02 da v 85.pdf
chuong 01+02 da v 95.pdf
chuong 01+02 da x 95.pdf
chuong 03 da ba.pdf
chuong 03 da ch 8.5.pdf
chuong 03 da ch 8.5 2.pdf
chuong 03 da ch 8.5 3.pdf
chuong 03 da cu.pdf
chuong 03 da e1.pdf
chuong 03 da e2.pdf
chuong 03 da ho.pdf
chuong 03 da hu.pdf
chuong 03 da v1.pdf
chuong 03 da v2.pdf
chuong 03 da v3.pdf
chuong 03 da x 10.pdf
chuong 04+05 da b.pdf
chuong 04+05 da ch.pdf
chuong 04+05 da cu.pdf
chuong 04+05 da e.pdf
chuong 04+05 da h.pdf
chuong 04+05 da ho.pdf
chuong 04+05 da v1.pdf
chuong 04+05 da v2.pdf
chuong 04+05 da v3.pdf
chuong 04+05 da v4.pdf
chuong 06 b.pdf
chuong 06 c.pdf
chuong 06 ch.pdf
chuong 06 e.pdf
chuong 06 h.pdf
chuong 06 ho.pdf
chuong 06 v.pdf
chuong 07 b.pdf
chuong 07 c.pdf
chuong 07 e1.pdf
chuong 07 e2.pdf
chuong 07 h.pdf
chuong 07 ho.pdf
chuong 07 v.pdf
chuong 08 b.pdf
chuong 08 c.pdf
chuong 08 e.pdf
chuong 08 h.pdf
chuong 08 ho.pdf
chuong 08 v.pdf
e-learning.pdf
img00388-20111026-1339.jpg
img00389-20111026-1339.jpg
img00390-20111026-1340.jpg
img00391-20111026-1340.jpg
img00392-20111026-1340.jpg
img00393-20111026-1340.jpg
img00394-20111026-1341.jpg
img00395-20111026-1341.jpg
img00396-20111026-1341.jpg
img00397-20111026-1341.jpg
img00398-20111026-1342.jpg
img00399-20111026-1342.jpg
img00400-20111026-1342.jpg
img00401-20111026-1342.jpg
img00402-20111026-1343.jpg
img00403-20111026-1343.jpg
img00404-20111026-1344.jpg
img00405-20111026-1344.jpg
img00406-20111026-1345.jpg
img00407-20111026-1345.jpg
img00408-20111026-1345.jpg
img00409-20111026-1345.jpg
img00410-20111026-1346.jpg
img00411-20111026-1346.jpg
img00412-20111026-1347.jpg
img00413-20111026-1347.jpg
img00414-20111026-1347.jpg
img00415-20111026-1347.jpg
img00416-20111026-1347.jpg
img00417-20111026-1348.jpg
img00418-20111026-1348.jpg
img00419-20111026-1349.jpg
img00420-20111026-1349.jpg
img00421-20111026-1349.jpg
img00422-20111026-1350.jpg
img00423-20111026-1350.jpg
img00424-20111026-1350.jpg
img00425-20111026-1350.jpg
img00426-20111026-1351.jpg
img00427-20111026-1351.jpg
img00428-20111026-1351.jpg
img00429-20111026-1351.jpg
img00430-20111026-1352.jpg
img00431-20111026-1352.jpg
img00432-20111026-1352.jpg
img00433-20111026-1352.jpg
img00434-20111026-1353.jpg
img00435-20111026-1353.jpg
img00436-20111026-1353.jpg
img00437-20111026-1353.jpg
img00438-20111026-1353.jpg
img00439-20111026-1358.jpg
img00440-20111026-1358.jpg
img00441-20111026-1359.jpg
img00442-20111026-1359.jpg
img00443-20111026-1359.jpg
img00444-20111026-1400.jpg
img00445-20111026-1400.jpg
img00446-20111026-1401.jpg
img00447-20111026-1401.jpg
img00448-20111026-1401.jpg
img00449-20111026-1402.jpg
img00450-20111026-1402.jpg
img00451-20111026-1402.jpg
img00452-20111026-1403.jpg
img00453-20111026-1403.jpg
img00454-20111026-1403.jpg
img00455-20111026-1403.jpg
img00456-20111026-1403.jpg
img00457-20111026-1404.jpg
img00458-20111026-1404.jpg
img00459-20111026-1404.jpg
img00460-20111026-1404.jpg
img00462-20111026-1408.jpg
img00463-20111026-1408.jpg
img00464-20111026-1408.jpg
img00465-20111026-1408.jpg
img00466-20111026-1409.jpg
img00467-20111026-1409.jpg
img00468-20111026-1409.jpg
img00469-20111026-1409.jpg
img00470-20111026-1409.jpg
img00471-20111026-1410.jpg
img_8791.jpg
img_8792.jpg
img_8793.jpg
img_8794.jpg
img_8795.jpg
img_8796.jpg
img_8797.jpg
img_8798.jpg
img_8799.jpg
img_8800.jpg
img_8801.jpg
img_8802.jpg
img_8803.jpg
img_8804.jpg
img_8805.jpg
img_8806.jpg
img_8807.jpg
img_8808.jpg
img_8809.jpg
img_8810.jpg
img_8811.jpg
img_8812.jpg
img_8813.jpg
img_8814.jpg
img_8815.jpg
img_8816.jpg
img_8817.jpg
img_8818.jpg
img_8819.jpg
img_8820.jpg
img_8821.jpg
img_8822.jpg
img_8823.jpg
img_8824.jpg
img_8825.jpg
img_8826.jpg
img_8827.jpg
img_8828.jpg
img_8829.jpg
img_8830.jpg
img_8831.jpg
img_8832.jpg
img_8833.jpg
img_8834.jpg
img_8835.jpg
mot_cach_tu_nhieu_xa_co_n.pdf
phan_cach_tu_nhieu_xa.pdf
tinh_hieu_quang_lo.pdf
đề ôn lý.pdf
bai-tap-vl2.pdf
câu hỏi tự luận vật lí đại cương 2.pdf
công thức vl2 (ph1120).pdf
nội dung ôn tập học phần vật lý 2.pdf
tuyen tap cau hoi thi giua ki li 2.pdf
tài liệu ôn tập học phần vật lý đại cương 2.pdf
tracnghiem_giaothoa.pdf
tracnghiem_nhieuxa.pdf
trac nghiem co luong tu.pdf
trac nghiem quang luong tu.pdf
[vl2] đề + đáp án cuối kì 2016 ca1.pdf
[vl2] đề + đáp án cuối kì 2016 ca2.pdf
de thi hk2 a2-2017-ca 1-de 13-da.pdf
de thi hk2 a2-2017-ca 2-de 22-da.pdf
de thi hk2 a2-2017-ca 2-de 23-da.pdf
de thi hk2 a2_2017_ca 1 -de 11-da.pdf
de thi hk2 a2_2017_ca 2_de 21-da.pdf
s_3.pdf
đề thi cuối kỳ 2019_c1_p1.jpg
đề thi cuối kỳ 2019_c1_p2.jpg
đề thi cuối kỳ 2019_c1_p3.jpg
đề thi cuối kỳ 2019_p1.jpg
đề thi cuối kỳ 2019_p2.jpg
đề thi cuối kỳ 2019_p3.jpg
đề thi giữa kỳ 2002-2008.pdf
đề thi hk2 a2-2017-ca 1-de 12-da.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vật lý ở trình độ đại học; từ đó có những cơ sở để học và nghiên cứu các ngành kỹ thuật. Góp phần rèn luyện phương pháp suy luận khoa học, phương pháp nghiên cứu thực nghiệm, tư duy logic, tác phong khoa học cần thiết đối với một kỹ sư. Cụ thể là: A. Cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết thấu đáo về các khái niệm cơ bản của vật lý và các phương pháp các nhà khoa học sử dụng để khám phá các hiện tượng tự nhiên, bao gồm quan sát, phát triển giả thuyết, đo lường, và thu thập dữ liệu, thử nghiệm, đánh giá chứng cứ, và công việc phân tích toán học. . B. Hướng dẫn cho sinh viên các định luật cơ bản của vật lý và áp dụng các dữ liệu khoa học, khái niệm, và các mô hình sử dụng trong các ngành khoa học tự nhiên và trong các tình huống thực tế. . C. Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng giải quyết vấn đề bằng cách tiếp cận mô tả các hiện tượng vật lý với các mô hình, các công thức toán học có liên quan. D. Phát triển khả năng toán học của sinh viên để tính toán với các công thức và tìm được các lời giải đúng có thể đo được trong thực tế. . E. Để giúp sinh viên sử dụng máy tính có hiệu quả như một công cụ thu thập dữ liệu, phân tích, và truyền thông. Nội dung: Quang lượng tử - Vật lý hạt nhân – Vật lý hiện đại

Kết quả cần đạt được

L.O.1 Nắm vững những kiến thức cơ bản về Vật lý ở trình độ đại học. Đến cuối khóa học, sinh viên sẽ có thể nhận ra các nguyên tắc cơ bản của trường điện từ và phương trình Maxwell, dao động và sóng, quang học sóng, quang học lượng tử, cơ sở của cơ học lượng tử, lý thuyết tương đối, vật lý nguyên tử, vật lý hạt nhân . Các sinh viên sẽ có thể hiểu các khái niệm vật lý cơ bản được ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. L.O.2 Có khả năng suy luận khoa học, tư duy logic, làm cơ sở để học và nghiên cứu các ngành kỹ thuật sau này. L.O.3 Có khả năng tự học, tìm hiểu, soạn thảo và trình bày (viết và nói) các chủ đề Vật lý liên quan. L.0.5 Thể hiện nhận thức toàn diện về lĩnh vực vật lý và ứng dụng; vai trò của kỹ sư trong lĩnh vực này.

Tài liệu tham khảo

[1] Vật lý đại cương A2 – Nguyễn Thị Bé Bảy và CS, Giáo trình trường ĐHBK TP.HCM [2] Cơ sở Vật lý –Halliday, Resnick, Walker, NXB Giáo dục [3] Physics for Scientists and Engineers –Serway, Jewett, NXB Wiley