Vật Lý 1

Vật Lý 1 - Lý Anh Tú - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Vật Lý 1 - Nguyễn Minh Châu - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Vật Lý 1 - Lê Quang Nguyên - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Giáo trình Tiếng Anh

vật lý 1_physics for engineers and scientists - serway jewett.pdf
vật lý 1_english for students of physics – vol 2.pdf
vật lý 1_english for students of physics – vol 1.pdf
vật lý 1_[giáo trình] vật lý đại cương, gs. lương duyên bình.pdf

Giáo trình, bài giảng

VLDCA1.pdf
chương 9 - trường tỉnh từ.pdf
chương 8 - điện môi -.pdf
chương 5 - các nguyên lý nhiệt động học.pdf
chương 4 - các định luật thực nghiệm về chất khí.pdf
chương 3 - động lực học hệ chất điểm.pdf
chương 2 - động lực học chất điểm.pdf
ontaptracnghiem_vl1_2009-10.pdf
nhiet4_khí thực&1. phương trình trạng thái của khí thực.pdf
nhiet3_nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học&1. những hạn chế của nguyên lý thứ i nđlh.pdf
nhiet2_nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học &1. khái niệm năng lượng- công và nhiệt.pdf
nhiet1_thuyết động học phân tử các chất khí và định luật phân bố.pdf
dien5_hiện tượng cảm ứng điện từ.pdf
dien4_từ trường không đổi.pdf
dien3_điện môi.pdf
dien2_vật dẫn.pdf
dien1_trường tĩnh điện.pdf
de cuong mon hoc.pdf
co5_trường hấp dẫn.pdf
co4_cơ năng và trường lực thế.pdf
co3_động lực học hệ chất điểm, động lực học vật rắn.pdf
co2_các định luật newton.pdf
co1_động học chất điểm.pdf
bài mở đầu.pdf
s8 phancucanhsang.pdf
s7 nhieuxaanhsang.pdf
s6 giaothoaanhsang.pdf
s5 ly thuyet ve anh sang.pdf
s4 camungdientu.pdf
s3 tutruong.pdf
s2 vatdan.pdf
s1 truongtinhdien.pdf
giai bai tap dien.pdf
dc vldc_phan dien tu-quang song.pdf
bài giảng vật lý 1 - th.s nguyễn minh châu.pdf
10_dien5_cảm ứng điện từ.pdf
9_dien4_từ trường của dòng điện không đổi.pdf
7-8_dien2-3_điện môi và vật dẫn.pdf
6_dien1_trường tĩnh điện.pdf
5_nhiet2_nguyên lý 2 nhiệt động học.pdf
4_nhiet1_động học phân tử khí.pdf
3_co3-động lực học hệ chất điểm vật rắn.pdf
2_co2_động lực học chất điểm.pdf
1_co1_động học chất điểm.pdf
nh3. bài tập - khí lý tưởng và nhiệt.pdf
nh2. nhiệt động lực học.pdf
nh1. khí lý tưởng.pdf
dth11. bài tập - cảm ứng điện từ.pdf
dth10. cảm ứng điện từ.pdf
dth9. bài tập - từ trường tĩnh.pdf
dth8. từ môi.pdf
dth7. từ trường tĩnh.pdf
dth6. bài tập - vật dẫn và điện môi.pdf
dth5. vật dẫn và điện môi.pdf
dth4. bài tập - điện trường tĩnh.pdf
dth3. điện thế.pdf
dth2. định luật gauss.pdf
dth1. điện tích và điện trường.pdf
ch7. trả lời câu hỏi phần cơ học - 01.pdf
ch6. bài tập cơ học - 02.pdf
ch5. vật rắn.pdf
ch5. bài tập cơ học - 01.pdf
ch4. hệ chất điểm.pdf
ch3. công và năng lượng.pdf
ch2. động lực học chất điểm.pdf
ch1. động học chất điểm.pdf
ch0. chương trình vật lý 1.pdf
11. một số bt trắc nghiệm có đáp án _ vật dẫn _ điện môi.pdf
10. một số bt trắc nghiệm có đáp án _ tĩnh điện.pdf
9. một số bt trắc nghiệm có đáp án _ điện từ trường _ p1.pdf
8. bài tập có hướng dẫn giải tĩnh điện.pdf
7. tham khảo bài giảng và bt ví dụ vật dẫn và điện môi.pdf
7. bt trắc nghiệm có đáp án _ từ trường tĩnh.pdf
6. tham khảo bài giảng và bt ví dụ điện thế.pdf
6. bt trắc nghiệm có đáp án _ cảm ứng điện từ.pdf
5. tham khảo bài giảng và bt ví dụ định luật gauss cho điện trường.pdf
5. một số bt trắc nghiệm có đáp án _ điện từ trường _ p2.pdf
4. tham khảo bài giảng và bt ví dụ về điện tích và điện trường.pdf
4. bài tập có hướng dẫn giải từ _ cảm ứng điện từ.pdf
3. tóm tắt điện thế.pdf
3. tham khảo bài giảng cảm ứng điện từ.pdf
2. tóm tắt định luật gauss cho điện trường.pdf
2. tài liệu tham khảo bài giảng chương 5.pdf
2. tham khảo bài giảng và bt ví dụ từ môi.pdf
1. tóm tắt điện tích _ điện trường.pdf
1. tài liệu tham khảo bài giảng chương 4.pdf
1. tham khảo bài giảng và bt ví dụ từ trường tĩnh.pdf

Bài tập, thực hành

btl - vatli.pdf
bai tap ve rong roc.pdf
đề thi vl1 - 2 (50).jpg
đề thi vl1 - 2 (49).jpg
đề thi vl1 - 2 (48).jpg
đề thi vl1 - 2 (47).jpg
đề thi vl1 - 2 (46).jpg
đề thi vl1 - 2 (45).jpg
đề thi vl1 - 2 (44).jpg
đề thi vl1 - 2 (43).jpg
đề thi vl1 - 2 (42).jpg
đề thi vl1 - 2 (41).jpg
đề thi vl1 - 2 (40).jpg
đề thi vl1 - 2 (39).jpg
đề thi vl1 - 2 (38).jpg
đề thi vl1 - 2 (37).jpg
đề thi vl1 - 2 (36).jpg
đề thi vl1 - 2 (35).jpg
đề thi vl1 - 2 (34).jpg
đề thi vl1 - 2 (33).jpg
đề thi vl1 - 2 (32).jpg
đề thi vl1 - 2 (31).jpg
đề thi vl1 - 2 (30).jpg
đề thi vl1 - 2 (29).jpg
đề thi vl1 - 2 (28).jpg
đề thi vl1 - 2 (27).jpg
đề thi vl1 - 2 (26).jpg
đề thi vl1 - 2 (25).jpg
đề thi vl1 - 2 (24).jpg
đề thi vl1 - 2 (23).jpg
đề thi vl1 - 2 (22).jpg
đề thi vl1 - 2 (21).jpg
đề thi vl1 - 2 (20).jpg
đề thi vl1 - 2 (19).jpg
đề thi vl1 - 2 (18).jpg
đề thi vl1 - 2 (17).jpg
đề thi vl1 - 2 (16).jpg
đề thi vl1 - 2 (15).jpg
đề thi vl1 - 2 (14).jpg
đề thi vl1 - 2 (13).jpg
đề thi vl1 - 2 (12).jpg
đề thi vl1 - 2 (11).jpg
đề thi vl1 - 2 (10).jpg
đề thi vl1 - 2 (9).jpg
đề thi vl1 - 2 (8).jpg
đề thi vl1 - 2 (7).jpg
đề thi vl1 - 2 (6).jpg
đề thi vl1 - 2 (5).jpg
đề thi vl1 - 2 (4).jpg
đề thi vl1 - 2 (3).jpg
đề thi vl1 - 2 (2).jpg
đề thi vl1 - 2 (1).jpg
đề thi vl1 - 1 (34).jpg
đề thi vl1 - 1 (33).jpg
đề thi vl1 - 1 (32).jpg
đề thi vl1 - 1 (31).jpg
đề thi vl1 - 1 (30).jpg
đề thi vl1 - 1 (29).jpg
đề thi vl1 - 1 (28).jpg
đề thi vl1 - 1 (27).jpg
đề thi vl1 - 1 (26).jpg
đề thi vl1 - 1 (25).jpg
đề thi vl1 - 1 (24).jpg
đề thi vl1 - 1 (23).jpg
đề thi vl1 - 1 (22).jpg
đề thi vl1 - 1 (21).jpg
đề thi vl1 - 1 (20).jpg
đề thi vl1 - 1 (19).jpg
đề thi vl1 - 1 (18).jpg
đề thi vl1 - 1 (17).jpg
đề thi vl1 - 1 (16).jpg
đề thi vl1 - 1 (15).jpg
đề thi vl1 - 1 (14).jpg
đề thi vl1 - 1 (13).jpg
đề thi vl1 - 1 (12).jpg
đề thi vl1 - 1 (11).jpg
đề thi vl1 - 1 (10).jpg
đề thi vl1 - 1 (9).jpg
đề thi vl1 - 1 (8).jpg
đề thi vl1 - 1 (7).jpg
đề thi vl1 - 1 (6).jpg
đề thi vl1 - 1 (5).jpg
đề thi vl1 - 1 (4).jpg
đề thi vl1 - 1 (3).jpg
đề thi vl1 - 1 (2).jpg
đề thi vl1 - 1 (1).jpg
đề thi vl1 (trắc nghiệm).jpg
img_0092.jpg
img_0091.jpg
img_0090.jpg
img_0089.jpg
img_0088.jpg
img_0087.jpg
img_0086.jpg
img_0085.jpg
img_0084.jpg
img_0083.jpg
img_0082.jpg
img_0081.jpg
img_0080.jpg
img_0079.jpg
img_0078.jpg
img_0077.jpg
img_0076.jpg
img_0075.jpg
img_0074.jpg
img_0073.jpg
img_0072.jpg
img_0071.jpg
img_0070.jpg
img_0069.jpg
img_0068.jpg
img_0067.jpg
img_0066.jpg
img_0065.jpg
img_0064.jpg
img_0063.jpg
img_0062.jpg
img_0061.jpg
câu hỏi tự luận và đáp án vlđc i (11).jpg
câu hỏi tự luận và đáp án vlđc i (10).jpg
câu hỏi tự luận và đáp án vlđc i (9).jpg
câu hỏi tự luận và đáp án vlđc i (8).jpg
câu hỏi tự luận và đáp án vlđc i (7).jpg
câu hỏi tự luận và đáp án vlđc i (6).jpg
câu hỏi tự luận và đáp án vlđc i (5).jpg
câu hỏi tự luận và đáp án vlđc i (4).jpg
câu hỏi tự luận và đáp án vlđc i (3).jpg
câu hỏi tự luận và đáp án vlđc i (2).jpg
câu hỏi tự luận và đáp án vlđc i (1).jpg
vl1_traloicauhoi_01.pdf
kt chuong 8+9.pdf
kt chuong 6+7.pdf
kt chuong 2.pdf
kt chuong 1.pdf
danh sách đề tài matlab.pdf
chuong 6 7.pdf
chuong 6 7-merged.pdf
chuong 4 5.pdf
[vl1] định hướng giải bài tập chương nhiệt học.pdf
[vl1] định hướng giải bt chương điện từ file 5.pdf
[vl1] đáp án elearning chương 4+5 đầy đủ.pdf
[vl1] đáp án elearning chương 3 đầy đủ.pdf
[vl1] đáp án elearning chương 2 đầy đủ.pdf
[vl1] đáp án elearning chương 1 đầy đủ.pdf
[vl1] trắc nghiệm có đáp án thầy nguyên.pdf
[vl1] hướng dẫn giải một số bài tập e-l chương 1.pdf
[vl1] hướng dẫn giải 1 số bài tập e-l chương 3.pdf
[vl1] giải 73 chi tiết bài tập elearning chương 2.pdf
[vl1]elearning ch8+9 bsung.pdf
[vl1]elearning ch6+7 bsung.pdf
[vl1]elearning ch4+5 bsung.pdf
[vl1] câu hỏi trắc nghiệm có đáp án chương 3.pdf
[vl1] câu hỏi trắc nghiệm có đáp án chương 1.pdf
9. một số bt trắc nghiệm có đáp án _ điện từ trường _ p1.pdf
8. bài tập có hướng dẫn giải tĩnh điện.pdf
7. trả lời câu hỏi phần cơ học - 01.pdf
7. bt trắc nghiệm có đáp án _ từ trường tĩnh.pdf
6. bài tập - vật dẫn và điện môi.pdf
6. bt trắc nghiệm có đáp án _ cảm ứng điện từ.pdf
5. một số bt trắc nghiệm có đáp án _ điện từ trường _ p2.pdf
4. tham khảo bài giảng và bt ví dụ về điện tích và điện trường.pdf
4. bài tập có hướng dẫn giải từ _ cảm ứng điện từ.pdf
4. bài tập - điện trường tĩnh.pdf
3. bài tập - khí lý tưởng và nhiệt.pdf

Đề thi

đề_hk_hè_2010_2011.pdf
đề_hk_hè_2009_2010.pdf
đề_hk_1_2011_2012.pdf
đề_hk_1_2009_2010.pdf
de-thi-co-ly-thuyet-2012.thuvienvatly.com.2237d.37186.pdf
de-thi-co-2012.thuvienvatly.com.200b9.37187.pdf
[vl1] đề thi cuối kì 2014 - 2015.pdf
[vl1] tổng hợp đề thi giữa kì, cuối kì và phương pháp giải.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vật lý ở trình độ đại học; từ đó có những cơ sở để học và nghiên cứu các ngành kỹ thuật. Góp phần rèn luyện phương pháp suy luận khoa học, phương pháp nghiên cứu thực nghiệm, tư duy logic, tác phong khoa học cần thiết đối với một kỹ sư. Cụ thể là: A. Cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết thấu đáo về các khái niệm cơ bản của vật lý và các phương pháp các nhà khoa học sử dụng để khám phá các hiện tượng tự nhiên, bao gồm quan sát, phát triển giả thuyết, đo lường, và thu thập dữ liệu, thử nghiệm, đánh giá chứng cứ, và công việc phân tích toán học. . B. Hướng dẫn cho sinh viên các định luật cơ bản của vật lý và áp dụng các dữ liệu khoa học, khái niệm, và các mô hình sử dụng trong các ngành khoa học tự nhiên và trong các tình huống thực tế. C. Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng giải quyết vấn đề bằng cách tiếp cận mô tả các hiện tượng vật lý với các mô hình, các công thức toán học có liên quan. D. Phát triển khả năng toán học của sinh viên để tính toán với các công thức và tìm được các lời giải đúng có thể đo được trong thực tế. . E. Để giúp sinh viên sử dụng máy tính có hiệu quả như một công cụ thu thập dữ liệu, phân tích, và truyền thông. Nội dung: Cơ - Nhiệt - Điện từ

Kết quả cần đạt được

L.O.1 Nắm vững những kiến thức cơ bản về Vật lý ở trình độ đại học. Đến cuối khóa học, sinh viên sẽ có thể thực hiện các nguyên tắc cơ bản của cơ học, nhiệt động học, điện trường và từ trường. Các sinh viên sẽ có thể hiểu các khái niệm vật lý cơ bản được ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. L.O.2 Có khả năng suy luận khoa học, tư duy logic, làm cơ sở để học và nghiên cứu các ngành kỹ thuật sau này. L.O.3 Có khả năng tự học, tìm hiểu, soạn thảo và trình bày (viết và nói) các chủ đề Vật lý liên quan. L.O.4 Sử dụng Matlab để tính toán một nhiệm vụ cho trước thuộc Cơ - Nhiệt - Điện từ. L.O.5 Thể hiện nhận thức toàn diện về lĩnh vực vật lý và ứng dụng; vai trò của kỹ sư trong lĩnh vực này.

Tài liệu tham khảo

[1] Vật lý đại cương A1 – Nguyễn Thị Bé Bảy và CS, Giáo trình trường ĐHBK TP.HCM [2] Cơ sở Vật lý –Halliday, Resnick, Walker, NXB Giáo dục [3] Physics for Scientists and Engineers –Serway, Jewett, NXB Wiley [4] Bài tập vật lý phần Cơ Nhiệt Điện Từ - Nguyễn Thị Bé Bảy, Nguyễn Dương Hùng