Thiết Kế Vi Mạch Với Hdl

Thiết Kế Vi Mạch Với Hdl - Phạm Quốc Cường - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Giáo trình, bài giảng

multiplier architectures and algorithms.pdf
introduction_verilog.pdf
hdl-chap9-mt10kttn.pdf
circular buffer & fifo.pdf
chapter9_giải thuật và kiến trúc cho các bộ xử lý số.pdf
chapter8_datapath_controller.pdf
chapter7_thiết kế và tổng hợp bộ điều khiển dòng dữ liệu.pdf
chapter7_parameters_functions_task.pdf
chapter6_tổng hợp mạch luận lý tổ hợp và tuần tự.pdf
chapter6_fsm_verilog.pdf
chapter6_fsm.pdf
chapter5_thiết kế luận lý bằng mô hình hành vi.pdf
chapter5_behavioralmodel_part2.pdf
chapter5_behavioralmodel_part1.pdf
chapter4_thiết kế luận lý với verilog.pdf
chapter4_continuous assignement.pdf
chapter3_thiết kế mạch luậnlý tuần tự.pdf
chapter3_hierarchy_simulation.pdf
chapter2_thiết kế mạch luận lý tổ hợp.pdf
chapter2_introduction to verilog.pdf
chapter1_phương pháp luận thiết kế vi mạch số.pdf
chapter1_digital design review.pdf
architecture for dataflow graphs with feedback.pdf

Bài tập, thực hành

thuc hanh thiet ke mach so voi hdl.pdf
reporthdl.pdf
lab8.sudungipcore.pdf
lab4.pdf
lab4+exercise.pdf
lab3_mô hình hành vi .pdf
lab3.excercise.pdf
lab2+exercise.pdf
lab1b_thiết kế với mô hình cấu trúc.pdf
lab1a_làm quen với môi trường thiết kế và phát triển ứng dụng trên fpga.pdf
lab1-6.thuchanhhdl.pdf
lab1+exercise.pdf
de2_pin_assignments.csv
chapter4_exercises.pdf
chapter3_exercises_upload.pdf
bai8_sử dụng các ip cores.pdf
bai7_máy trạng thái với verilog-hdl.pdf
assignment.pdf

Đề thi

solution_midterm_101.pdf
review_101.pdf
ontap.pdf
hdl_ontapgiuaki.pdf
exam_final.pdf
dapan_ontaphdl.pdf