Thiết Kế Luận Lý 1

Thiết Kế Luận Lý 1 - Nguyễn Quang Huy - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Giáo trình, bài giảng

chapter+6_bộ đếm và thanh ghi.pdf
chapter+5_flip-flop và mạch tuần tự.pdf
chapter+5_digital arithmetic_operations_circuits.pdf
chapter+4_các phép toán và mạch số học.pdf
chapter+3_các mạch luận lý tổ hợp.pdf
chapter+2_đại số boole & các cổng luận lý.pdf
chapter+1_biểu diễn số đếm, mã.pdf

Bài tập, thực hành

đề ôn tập cuối kỳ tkll1.pdf
exercise+6.pdf
exercise+5.pdf
exercise+4.pdf
exercise+3.pdf
exercise+2.pdf
exercise+1.pdf
cau+hoi+on+tap+tkll1.pdf
bài tập chương 6 – bộ đếm và thanh ghi.pdf
bài tập chương 5 – các phép toán và mạch số học.pdf
bài tập chương 4 – linh kiện mạch tuần tự.pdf
bài tập chương 3 – các mạch luận lý tổ hợp.pdf
bài tập chương 2 – đại số boole và các cổng luận lý.pdf
bài tập chương 1 – các hệ thống số và mã.pdf

Đề thi

đề ôn tập tkll1 + đáp án.pdf
đề kiểm tra giữa kỳ 2. 2012-2013.pdf
đề giữa kỳ tham khảo 2012-2013.pdf
đáp án hk2.2012-2013_tkll1_0001.pdf
đáp án + đề thi cuối kỳ tkll1+2013+-+0004.pdf
đáp án + đề thi cuối kỳ tkll1+2013+-+0003.pdf
đáp án + đề thi cuối kỳ tkll1+2013+-+0002.pdf
đáp án + đề thi cuối kỳ tkll1+2013+-+0001.pdf
de+on+tap+tkll1+-+dap+an.pdf
de+gk+tham+khao+2012-2013.pdf
dapan_hk2.2012-2013_tkll1_0001.pdf
dap+an+-+de+thi+cuoi+ky+tkll1+2013+-+0004.pdf
dap+an+-+de+thi+cuoi+ky+tkll1+2013+-+0003.pdf
dap+an+-+de+thi+cuoi+ky+tkll1+2013+-+0002.pdf
dap+an+-+de+thi+cuoi+ky+tkll1+2013+-+0001.pdf