Quang Điện Tử Optoelectronics Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

quangdientu.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về quang điện tử. Nội dung Chương 1–Các kiến thức cơ bản 1. Ánh sáng 2. Bản chất của sự nhìn thấy 3. Góc khối 4. Các đơn vị đo bức xạ và trắc quang – Các quan hệ Chương 2–Các tính chất quang của bán dẫn 1. Nhắc lại về vật liệu bán dẫn 2. Chuyển tiếp giữa các dãi năng lượng 3. Sự tái hợp bức xạ và không bức xạ Chương 3–LED 1. Nguyên tắc hoạt động của LED 2. Cấu tạo của LED 3. Đặc tính điện và quang của LED 4. Các loại hiển thị LED 5. Mạch lái LED 6. Giới thiệu OLED Chương 4–LASER 1. Các phần tử của quang laser 2. Nguyên tắc hoạt động của laser 3. Các kiểu laser 4. Laser diode 5. Các ứng dụng của laser Chương 4–Các dụng cụ phát hiện bức xạ 1. Đặc tính và phân loại 2. Các dụng cụ phát hiện quang điện với hiệu ứng quang bên ngoài: photodiode chân không, bộ nhân quang (photomultiplier) và vi kênh 3. Các dụng cụ phát hiện quang điện với hiệu ứng quang bên trong: quang trở, photodiode, phototransistor, photothyristor Chương 5–Các cảm biến quang và các bộ ghép quang 1. Các nguyên tắc cảm biến quang 2. Các bộ ghép quang Chương 8–LCD 1. Nguyên tắc họat động và cấu tạo 2. Mạch lái LCD 3. Sử dụng các module LCD thông minh Chương 8–Sợi quang 1. Giới thiệu 2. Đặc tính của sợi quang 3. Phân loại sợi quang 4. Các đầu nối và bộ ghép sợi quang 5. Các nguồn quang và các dụng cụ phát hiện

Tài liệu tham khảo

1. S.M. Sze–Semiconductor Devices:Physics and Technology 2nd Ed.–John Wiley & Sons, 2002 2. Jasprit Singh–Semiconductor optoelectronics-Physics and Technology–McGraw-Hill, 1995 3. Thomas P. Pearsall–Photonics Essentials: An Introduction with Experiments–McGraw-Hill, 2003 4. Mark Johnson-Photodetection and Measurement: Maximizing Performance in Optical Systems-McGraw-Hill, 2003