Quản Lý Sản Xuất Cho Kỹ Sư

Giáo trình, bài giảng

chuong 7 ngan mach trong htd hkii 2014.pdf
chuong 6 phan bo cong suat trong htd hkii 2014.pdf
chuong 5 ma tran tong tro va tong dan hkii 2014.pdf
chuong 4 mo hinh mba va mp hkii 2014.pdf
chuong 3 mo hinh duong day.pdf
chuong 2 thong so duong day .pdf
chapter 2 tk san pham.pdf
chapter 1 gioi thieu.pdf

Bài tập, thực hành

Đề thi