Phương Pháp Tính

Phương Pháp Tính - Nguyễn Hồng Lộc - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Phương Pháp Tính - Trịnh Quốc Lương - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Phương Pháp Tính - Nguyễn Quốc Lân - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Phương Pháp Tính - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Phương Pháp Tính - Đậu Thế Phiệt - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Giáo trình Tiếng Anh

numerical_analysis_9th.pdf

Giáo trình, bài giảng

chương 5 - phương trình vi phân.pdf
chương 4 - đạo hàm _ tích phân.pdf
chương 3 - nội suy.pdf
chương 2 - hệ phương trình tuyến tính.pdf
chương 1 - phương trình phi tuyến.pdf
chương 0 - sai số , số gần đúng.pdf
bài giảng môn phương pháp tính.pdf
chương 4 - nội suy và xấp xỉ hàm.pdf
chương 3 - hệ phương trình tuyến tính.pdf
chương 2 - giải gần đúng phương trình y = f(x).pdf
chương 1 - sai số.pdf
chuong 6 - giai_gan_dung_pt_vi_phan.pdf
chuong 5 - tinh_gan_dung_dao_ham_tich_phan.pdf
6. đạo hàm và tích phân.pdf
5. nội suy và xấp xỉ hàm.pdf
4. hệ phương trình tuyến tính.pdf
3. phương trình phi tuyến.pdf
2. số gần đúng và sai số.pdf
1. giới thiệu.pdf
ppt_baigiang2_vi phân và tích phân.pdf
ppt_baigiang1_phương trình và hàm số.pdf
chuong 2_hệ phương trình đại số tuyến tính.pdf
chuong 1_phương trình phi tuyến.pdf
ch2 giải hệ phương trình tuyến tính bằng khử gauss trên maple.pdf
ch2 chiến lược chọn trụ trong phương pháp khử gauss.pdf
c0_giới thiệu.pdf
c6_giải xấp xỉ phương trình đạo hàm riêng.pdf
c6_bổ sung parabolic.pdf
c5_giải phương trình vi phân thường.pdf
c4_tính gần đúng đạo hàm và tích phân.pdf
c3_nội suy và bình phương cực tiểu.pdf
c2_hệ phương trình tuyến tính ax=b.pdf
c1_giải gần đúng phương trình phi tuyến f(x)=0.pdf
chuong8_tối ưu hoá.pdf
chuong7_giải phương trình vi phân.pdf
chuong6_tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định.pdf
chuong4_2.pdf
chuong4_1_giải hệ phương trình đại số tuyến tính.pdf
chuong3_2_phân tích ma trận.pdf
chuong3_1_các vấn đề về ma trận.pdf
chuong2_2.pdf
chuong2_1_giải gần đúng phương trình đại số và siêu việt.pdf
chuong1_một số vấn đề về đa thức và hàm số.pdf
chương 5 - giải gần đúng phương trình vi phân.pdf
chương 4 - tính gần đúng tích phân xác định và đạo hàm.pdf
chương 3 - nội suy.pdf
chương 2 - giải hệ phương trình ax=b.pdf
chương 1 - giải phương trình f(x)=0.pdf
chương 0 - giới thiệu về sai số.pdf
đạo hàm và tích phân.pdf
số gần đúng và sai số.pdf
phương trình vi phân.pdf
phương trình phi tuyến.pdf
nội suy và xấp xỉ hàm.pdf
hệ phương trình tuyến tính.pdf

Bài tập, thực hành

bài tập lớn thầy lộc.pdf
bai_tap_lon.pdf
ppt_baitap.pdf
btl_ppt_hk1_1314.pdf
btapsv ch1.pdf
btap ppt on thop hkhe 2006.pdf
btap ppt on hk1 0607.pdf
thippt_cq_mau.pdf
thi-tn-ppt-mau.pdf
pp tinh.pdf
ppt.an nguyen_ôn tập cuối kỳ.pdf
phuong phap tinh - fullhd.pdf
on cuoi ky_đề 1.pdf
on cuoi ky (3).pdf
on cuoi ky (1).pdf
gtrinh pptinh chuong 2.pdf
gtrinh pptinh chuong 1.pdf
btl phương pháp tính.pdf
btap chuong1.pdf
bài tập ôn cuối kì có giải thầy lộc.pdf
bai tap on phuong phap tinh_bộ môn toán ứng dụng.pdf
bai tap lon phuong phap tinh-đại học xây dựng.pdf
[ppt] ôn tập cuối kì 2015 - 2016 có giải thầy phùng trọng thực.pdf
[ppt] giải một số bài tập trên excel.pdf
[ppt] bài tập ôn cuối kì có giải.pdf
30 bài toán phương pháp tính.pdf
ppt-05.png
ppt-04.png
ppt-03.png
ppt-02.png
ppt-01.png
btl.pdf

Đề thi

ppt-gk1-1415_1581_kiểm tra giữa kỳ.pdf
đề thi mẫu giữa kỳ.pdf
thippt_cq_mau.pdf
thi-tn-ppt-mau.pdf
ppt cuoi ki.pdf
ppt_ck.pdf
ppt.an nguyen.pdf
on cuoi ky.pdf
on cuoi ky (3).pdf
on cuoi ky (1).pdf
id21-de_thi_mau+dap_an_ck_phuongphaptinh.pdf
gtrinh pptinh chuong 2.pdf
gtrinh pptinh chuong 1.pdf
giua ky.pdf
de thi giua ki.pdf
de cuoi ky.pdf
de cuoi ky (đapan).pdf
btap chuong1.pdf
đề thi mẫu ppt giữa ký.pdf
đề thi mẫu ppt cuối kỳ.pdf
đề thi mẫu giữa kì pp tính 2667.pdf
đề thi học kì i 2009-2010.pdf
đề thi học kì 1 2009-2010_(đapan).pdf
đề thi học kì 1 2009-2010.pdf
đề thi giữa học kỳ 2, năm học 2018-2019.pdf
đề thi cuối kỳ (2014-2015)_thippt-vp-ck-1415.pdf
on cuoi ky.pdf
on cuoi ky (3).pdf
on cuoi ky (1).pdf
kiểm tra giữa học kỳ_fb.pdf
kiểm tra giữa học kỳ.pdf
dethi_dapan_hk1_12-13_kiểm tra giữa kỳ.pdf
de giua ky co dap an -1933.pdf
de cuoi ky (đapan).pdf
[ppt] đề thi cuối kì 2012 - 2013.pdf
[ppt] đề mẫu giữa kì có đáp án.pdf
[ppt] đề mẫu cuối kì 2.pdf
[ppt] đề mẫu cuối kì 1.pdf
[ppt] đề kiểm tra giữa kì mã 1856.pdf
[ppt] đề kiểm tra giữa kì mã 1581.pdf
[ppt] hướng dẫn giải đề thi giữa kì hk152.pdf
[ppt] hướng dẫn giải chi tiết đề cuối kì 1.pdf
ppt-gk1-1415_9346_kiểm tra giữa kỳ.pdf
ppt-gk1-1415_8385_kiểm tra giữa kỳ.pdf
ppt-gk1-1415_3482_kiểm tra giữa kỳ.pdf
ppt-gk1-1415_2664_kiểm tra giữa kỳ.pdf
ppt-gk1-1415_1933_kiểm tra giữa kỳ.pdf
ppt-gk1-1415_1363_kiểm tra giữa kỳ.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức về sai số, hội tụ, một số phương pháp tính gần đúng phương trình, hệ phương trình, đạo hàm ,tích phân, phương trình vi phân… và một số thuật toán cơ bản phục vụ mục tiêu tính toán số nhiều bài toán cơ bản trong kỹ thuật. Kết thúc môn học sinh viên có kỹ năng sử dụng các chương trình tính toán trên máy tính và áp dụng trong các bài toán thực tế khác nhau. Phương Pháp Tính cung cấp các thuật toán cơ bản thường dùng cho các bài toán kỹ thuật. Nội dung bao gồm các chương sau: Số gần đúng và sai số, Phương trình phi tuyến, Hệ phương trình đại số tuyến tính, Nội suy, Tính gần đúng đạo hàm và tích phân, Giải phương trình vi phân thường.

Kết quả cần đạt được

Nắm vững các khái niệm cơ bản về sai số, quy tắc làm tròn. L.O.1.1 – Hiểu được khái niệm sai số tuyệt đối và sai số tương đối. L.O.1.2 – Hiểu được cách biểu diễn số thập phân Nắm vững các phương pháp giải phương trình phi tuyến. L.O.2.1 – Hiểu được các phương pháp giải phương trình phi tuyến: phương pháp chia đôi, phương pháp lặp đơn, phương pháp Newton. L.O.2.2 – Phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của các phương pháp, lựa chọn đúng phương pháp trong bài toán cụ thể. Nắm vững các phương pháp giải hệ phương trình đại số tuyến tính. L.O.3.1 – Hiểu được các phương pháp giải hệ phương trình đại số tuyến tính: phương pháp Gauss, phương pháp phân rã, phương pháp lặp. L.O.3.2 – Phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của các phương pháp, lựa chọn đúng phương pháp trong bài toán cụ thể. Nắm vững các phương pháp nội suy. L.O.4.1 – Hiểu được các phương pháp nội suy: đa thức nội suy Lagrange, đa thức nội suy Newton, công thức nội suy Spline bậc ba, phương pháp bình phương bé nhất. L.O.4.2 – Phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của các phương pháp, lựa chọn đúng phương pháp trong bài toán cụ thể. Nắm vững các phương pháp tính gần đúng đạo hàm và tích phân. L.O.5.1 – Hiểu được các phương pháp tính gần đúng đạo hàm và tích phân L.O.5.2 – Phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của các phương pháp, lựa chọn đúng phương pháp trong bài toán cụ thể. Nắm vững phương pháp sai phân hữu hạn. L.O.6.1 –Hiểu được phương pháp giải bài toán Cauchy, bài toán biên tuyến tính cấp hai. L.O.6.2 – Áp dụng trong bài toán kỹ thuật.

Tài liệu tham khảo

[1] Lê Thái Thanh. Giáo trình Phương Pháp Tính. NXB Giáo Dục - 2007 [2] Lê Trọng Vinh. Giải tích số. NXB KH&KT – 2000