Phần Mềm Mã Nguồn Mở Và Linux

Giáo trình, bài giảng

phụ lục 10.pdf
phụ lục 9.pdf
14. dịch vụ email sử dụng phần mềm mã nguồn mở.pdf
13. dịch vụ tên miền.pdf
12. tự động hóa các thao tác.pdf
11. quản lý nhật ký.pdf
10. sao lưu dữ liệu.pdf
9. quản lý đĩa và hệ thống file.pdf
8. khởi động hệ thống.pdf
7. quản lý phần mềm và dịch vụ.pdf
6. cấu hình hệ thống.pdf
5. quản lý tiến trình.pdf
4. tài khoản nsd và phân quyền truy cập tệp.pdf
3. hệ thống tệp linux.pdf
2. sử dụng linux.pdf
1. giới thiệu phần mềm mã nguồn mở và linux.pdf
open source software.pdf

Bài tập, thực hành

Đề thi