Matlab

Matlab - Hoàng Xuân Dương - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Giáo trình, bài giảng

matlap va simulink cho ky su dieu khien tu dong.pdf
matlab.pdf
5-matlab_ly_thuyet_simulink.pdf
4-matlab_ly_thuyet_đồ họa_.pdf
3-matlab_ly_thuyet_xử lý các hàm toán học_.pdf
2-matlab_ly_thuyet_lập trình _ hàm toán học.pdf
1-matlab_ly_thuyet_các khái niệm cơ bản_.pdf
matlab_ứng dụng.pdf
chuong 10_các công cụ khác của matlab.pdf
chuong 9_phương trình vi phân đạo hàm riêng.pdf
chuong 8_tối ưu hóa.pdf
chuong 7_các phương trình vi phân thường.pdf
chuong 6_đạo hàm và tích phân số.pdf
chuong 5_các phương trình phi tuyến.pdf
chuong 4_nội suy và xấp xỉ hàm.pdf
chuong 3_hệ phương trình đại số tuyến tính.pdf
chuong 2_ma trận.pdf
chuong 1_matlab cơ bản.pdf

Bài tập, thực hành

thuc_hanh_matlab_tuan3.pdf
thuc_hanh_matlab-tuan_4.pdf
thuc_hanh_matlab-tuan_2.pdf
thuc_hanh_matlab-tuan_1.pdf
bai_tap_thuc_hanh_matlab.pdf
bai_giai_thuc_hanh_matlab-tuan_4.pdf

Đề thi