Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
- Nguyễn Hoài Sơn - Lý thuyết
Đh Bách Khoa Hcm - Hoàng Xuân Dương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết
- Nguyễn Phùng Quang - Lý thuyết

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

1_introduction.pdf
2_symbolic.pdf
3_programming.pdf
4_numerical_methods.pdf
gt_matlab_va_ung_dung.pdf
matlab_ứng dụng.pdf
1-matlab_ly_thuyet_các khái niệm cơ bản_.pdf
2-matlab_ly_thuyet_lập trình _ hàm toán học.pdf
3-matlab_ly_thuyet_xử lý các hàm toán học_.pdf
4-matlab_ly_thuyet_đồ họa_.pdf
5-matlab_ly_thuyet_simulink.pdf
matlab.pdf
chuong 10 lập trình tính toán mô phỏng bài toán động học 1 bậc tự do.pdf
chuong 11 chuong 10 lập trình tính toán mô phỏng bài toán động học nhiều bậc tự do.pdf
chuong 12 chuong 10 lập trình tính toán mô phỏng bài toán động học vật rắn 1 bậc tự do.pdf
chuong 13 chuong 10 lập trình tính toán mô phỏng bài toán động học vật rắn nhiều bậc tự do.pdf
chuong 14 lập trình giao diện giải bài toán cơ lý thuyết hoàn chỉnh.pdf
matlap va simulink cho ky su dieu khien tu dong.pdf
01.1intro.pdf
01.2overview.pdf
02.1matrix.pdf
03plot.pdf
04built in function.pdf
05ifforbreak.pdf
06function.pdf
08plotextra.pdf
09symbolic.pdf
10.gui.pdf
11.gui(2).pdf
tai lieu thuc hanh_lab_book.pdf
chuong 1_matlab cơ bản.pdf
chuong 2_ma trận.pdf
chuong 3_hệ phương trình đại số tuyến tính.pdf
chuong 4_nội suy và xấp xỉ hàm.pdf
chuong 5_các phương trình phi tuyến.pdf
chuong 6_đạo hàm và tích phân số.pdf
chuong 7_các phương trình vi phân thường.pdf
chuong 8_tối ưu hóa.pdf
chuong 9_phương trình vi phân đạo hàm riêng.pdf
chuong 10_các công cụ khác của matlab.pdf
bài thực hành số 1.pdf
bài thực hành số 2.pdf
bài thực hành số 3.pdf
bài thực hành số 4.pdf
bai_giai_thuc_hanh_matlab-tuan_4.pdf
bai_tap_thuc_hanh_matlab.pdf
thuc_hanh_matlab-tuan_1.pdf
thuc_hanh_matlab-tuan_2.pdf
thuc_hanh_matlab-tuan_4.pdf
thuc_hanh_matlab_tuan3.pdf
gk matlab 20191.pdf
A Guide To Matlab Object-Oriented Programming - Andy H. Register.Pdf
A Guide To Matlab For Beginners And Experienced Users - Hunt Lipsman _ Rosenberg.Pdf
Adaptive Filtering Primer With Matlab - Poularikas And Ramadan.Pdf
Advanced Mathematics And Mechanics Applications Using Matlab - Howard B. Wilson.Pdf
Algorithm-Collections-For-Digital-Signal-Processing-Applications-Using-Matlab-E-S-Gopi.Pdf
An-Introduction-To-Digital-Image-Processing-With-Matlab.Pdf
Co So Matlab Va Ung Dung.Pdf
Digital-Signal-Processing-Using-Matlab-And-Wavelets.Pdf
Digital-Signal-Processing-Using-Matlab-V4.Pdf
Giai Bai Tap Xu Ly Tin Hieu So Va Matlab.Pdf
Lap Trinh Matlab.Pdf
Matlab.Pdf
Matlab-.Pdf
Matlab-Image-Processing-Full.Pdf
Tu_Hoc_Matlab.Pdf
Using-Matlab.Pdf
Signal_And_System_With_Matlab.Pdf