Kỹ Thuật Số

Kỹ Thuật Số - Bùi Quốc Bảo - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Kỹ Thuật Số - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Kỹ Thuật Số - Tống Văn On - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Kỹ Thuật Số - Nguyễn Trọng Luật - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Giáo trình, bài giảng

lecture8_các phép toán nhị phân.pdf
lecture7_cấu trúc mos.pdf
lecture6_switch logic.pdf
lecture5_rút gọn hàm boolean.pdf
lecture4_mạch tổ hợp.pdf
lecture3_đại số boolean.pdf
lecture2_hệ đếm-cơ số.pdf
lecture1_tổng quan.pdf
kts8a_biến đổi ad & da.pdf
kts7a_bộ nhớ bán dẫn.pdf
kts6a_mạch làm toán.pdf
kts5a_mạch tuần tự.pdf
kts4a_mạch tổ hợp.pdf
kts3a_cổng logic.pdf
kts2a_hàm logic.pdf
kts1a_các hệ thống số & mã.pdf
kts_c1_hethongsocongtrusobcd.pdf
kts1_c4_hệ tuần tự.pdf
kts1_c3_hệ tổ hợp.pdf
kts1_c2_trạng thái logic của tín hiệu số.pdf
kts1_c1_hệ thống số đếm số nhị phân.pdf
kts1_c1_hethongsocongtrusobcd.pdf
kts_chuong16_mach logic lap trinh duoc.ppt
kts_chuong15_ram.ppt
kts_chuong14_mach to hop voi process.ppt
kts_chuong13_ma vhdl.ppt
kts_chuong12_fsm.ppt
kts_chuong11_vhdl hanh vi.ppt
kts_chuong10_mach ghi dich.ppt
kts_chuong09_mach dem.ppt
kts_chuong08_mach cho va fliplop.ppt
kts_chuong07_3_vhdl cau truc.ppt
kts_chuong07_2_vhdl luong du lieu.ppt
kts_chuong07_1_gioi thieu vhdl.ppt
kts_chuong06_vi mach to hop.ppt
kts_chuong05_phan tich he to hop.ppt
kts_chuong04_dai so logic - ham logic.ppt
kts_chuong03_cong logic.ppt
kts_chuong02_he thong so va ma.ppt
kts_chuong01_gioi thieu.ppt
KTS.pdf
kts2-ch2-asm.pdf
kts-c6-vhdl.pdf
kts-c5-pld_thiết bị logic lập trình được.pdf
kts-c4-he tuan tu.pdf
kts-c3-he to hop.pdf
kts-c2-dai so boole.pdf
kts-c1-he thong so.pdf

Bài tập, thực hành

hw12.pdf
hw11.pdf
hw10.pdf
hw9.pdf
hw8.pdf
hw7.pdf
hw6.pdf
hw5.pdf
hw4.pdf
hw3.pdf
hw2.pdf
hw1.pdf
tnkts_de1.pdf
kts_cac bt giai san ve vhdl 2011.pdf
dgb-man.pdf
dgb-dg.pdf
bmdt_da_ktra-kts-cq-hk1_11-12.pdf
baitapc4_hệ tuần tự.pdf
baitapc3_hệ tổ hợp_tt_.pdf
baitapc3_hệ tổ hợp.pdf
baitapc2_đại số boole_tt_.pdf
baitapc2_đại số boole.pdf
baitapc1_các hệ thống số đếm.pdf
bai_tap_kts_thay_thong.pdf
bai_tap_kts_thay_my.pdf
cac bai tap ky thuat so.pdf
bài tập kỹ thuật số (trích từ các đề thi cuối học kỳ).pdf
bài tập kỹ thuật số (thi cuối ky).pdf
dap an kiem tra giua ky kts.pdf
dap an bai thi cuoi ky kts.pdf
bai tap on cuoi ky_kts.pdf
bai tap kts2.pdf
bai tap kts1.pdf
bai tap kts (pld-vhdl).pdf

Đề thi

kts_dap_an_p2.pdf
kts_dap_an_p1.pdf
kts_dap_an_de_thi_cq-hk1_2012-2013.pdf
kts_cac bt giai san ve vhdl 2011.pdf
kts2-bai tap.pdf
ktra-kts-cq-hk3(11-12).pdf
de_thi_cki_dt_2011_2012.pdf
de_kt_ck_hkiii_2011_2012.pdf
de_kt_ck_dt_hkii_2012_2013.pdf
dap_an_kts1_4.pdf
dap_an_kts1_3.pdf
dap_an_kts1_2.pdf
dap_an_kts1_1.pdf
151-kts-tndd-kt-đề.pdf
151-kts-tndd-kt-đáp án.pdf
151-kts-tnd2-kt-đề.pdf
151-kts-tnd2-kt-đáp án.pdf
151-kts-thi-đề.pdf
151-kts-thi-đáp án.pdf
141-kts-thi-đề.pdf
141-kts-thi-đáp án.pdf
141-kts-kt-đề.pdf
141-kts-kt-đáp án.pdf
131-kts-thi-đáp án.pdf
131-kts-kt-đáp án.pdf
121-kts-thi-đề.pdf
121-kts-thi-đáp án.pdf
121-kts-kt-đề.pdf
121-kts-kt-đáp án.pdf
111-kts-thi-đề.pdf
111-kts-thi-đáp án.pdf
111-kts-kt-đề.pdf
111-kts-kt-đáp án.pdf
101-kts-thi-đề.pdf
101-kts-kt-đề.pdf
091-kts-thi-đáp án.pdf
091-kts-kt-đề.pdf
091-kts-kt-đáp án.pdf
img_040814_105631.jpg
img_040814_105621.jpg
img_040814_105615.jpg
img_040814_105602.jpg
img_040814_105556.jpg
img_040814_105549.jpg
img_040814_105540.jpg
img_040814_105536.jpg
img_040814_105528.jpg
img_040814_105501.jpg
10615829_437890176348723_335176636_n.jpg
10609339_437890119682062_555086402_n.jpg
10609173_437890153015392_446344397_n.jpg

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học này giới thiệu nhiều chủ đề về các nguyên tắc và thực hành thiết kế số. - Hệ thống số; - đại số Boole, - các cổng logic, tối thiểu hóa mạch; - hệ tổ hợp; - bộ nhớ ROM, RAM và logic khả lập trình, - Hệ tuần tự: chốt, flip-flop, thanh ghi, bộ đếm, máy trạng thái; các họ vi mạch số; ngôn ngữ mô tả phần cứng. - Giới thiệu chuyển đổi tương tự-số và tổ chức máy tính.

Kết quả cần đạt được

Sau khi đạt môn này SV có khả năng hiểu, thiết kế và xây dựng các hệ thống số tổ hợp và tuần tự.

Tài liệu tham khảo

1. John F. Wakerly–Digital Design.Principles and Practices, 4th Ed–Prentice-Hall, 2006. 2. Katz and Boriello–Contemporary Logic Design, 2nd Ed.–Prentice-Hall, 2005. 3. M. Morris Mano and Charles R. Kime–Logic and Computer Design Fundamentals, 3rd Ed.–Prentice-Hall, 2004.