Kỹ Thuật Điện Lạnh Đề thi Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

01. chuong 1 - nhung kien thuc co ban ve khong khi am.pdf
02. chuong 2- moi truong khong khi.pdf
03. chuong 3 - can bang nhiet va can bang am.pdf
04. chuong 4- lap va tinh toan so do dieu hoa khong khi.pdf
05. chuong 5- lua chon he thong dieu hoa khong khi.pdf
06. chuong 6- thiet ke he thong van chuyen va phan phoi khong khi.pdf
07. chuong 7- tinh toan thiet ke he thong duong ong dan nuoc.pdf
08. chuong 8- thong gio.pdf
09. chuong 9- tieu am va loc bui.pdf
10. phu luc.pdf
chuong 01 - vai tro ky thuat lanh.pdf
chuong1_các khái niệm mở đầu.pdf
chuong 02 - he thong va thiet bi kho lanh.pdf
chuong2_3_định luật nhiệt động 1.pdf
chuong 03 - he thong lanh may da.pdf
chuong 04 - he thong cap dong.pdf
chuong4_định luật nhiệt động 2.pdf
chuong 05 - he thong lanh khac trong cong nghiep va doi song.pdf
chuong5_hơi nước và các quá trình của nó.pdf
chuong 06 - thiet bi ngung tu.pdf
chuong6_các quá trình nhiệt động thực tế.pdf
chuong 07 - thiet bi bay hoi.pdf
chuong7_các chu trình nhiệt động.pdf
chuong 08 - thiet bi phu trong he thong lanh.pdf
chuong8_truyền nhiệt - các khái niệm cơ bản.pdf
chuong 09 - qui hoach mat bang nha may che bien thuc pham.pdf
chuong9_dẫn nhiệt ổn định.pdf
chuong 10 - mach dien dong luc, dieu khien va bao ve trong cac he thong lanh.pdf
chuong10_trao đổi nhiệt đối lưu.pdf
chuong 11 -thiet ke, lap dat, thu nghiem va van hanh he thong lanh van hanh he thong lanh.pdf
chuong11_trao đổi nhiệt bức xạ.pdf
chuong 12 - bao duong, sua chua va khac phuc su co he thong lanh.pdf
chuong12_truyền nhiệt trong thiết bị trao đổi nhiệt.pdf
chuong 13 -phu luc - a.pdf
chuong 13 -phu luc - b.pdf
chuong13_lọc bụi và tiêu âm.pdf
chuong15-phu luc.pdf
quy chuẩn lắp đặt sửa chữa điều hòa.pdf
141_401025_a01_kythuatdienlanh.pdf
141_401825_t01ab_kythuatdienlanh.pdf
142_401025_a01_kythuatdienlanh_thi.pdf
151_401025_a01_kythuatdienlanh.pdf
Giao_Trinh_Ky_Thuat_Dien_Lanh.Pdf