Kiến Trúc Máy Tính Và Hợp Ngữ Bài giảng Bài tập

Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Ths Chung Thùy Linh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Ths Phạm Tuấn Sơn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 01.pdf
chuong 02 to chuc cpu.pdf
chuong 03 debug.pdf
chuong 04 memory.pdf
chuong 05 inputdevice.pdf
chuong 06 nhap mon asm.pdf
chuong 07 toantu.pdf
chuong 08 cau truc dk & loops.pdf
chuong 09 macro.pdf
chuong 10 chuong trinh con.pdf
chuong 11 lap trinh xu ly man hinh.pdf
chuong 12 lap trinh xu ly dia & file.pdf
chuong 13 lap trinh chuoi.pdf
01_tong_quan_may_tinh.pdf
02_bieu_dien_so_nguyen.pdf
03_bieu_dien_so_thuc.pdf
04_lap_trinh_hn_phan_1.pdf
05_lap_trinh_hn_phan_2.pdf
06_lap_trinh_hn_phan_3.pdf
07_mach_logic.pdf
08_thiet_ke_cpu.pdf
09_pipeline.pdf
10_bo_nho.pdf
11_he_thong_nhap_xuat.pdf
00_gioi_thieu_mon_hoc.pdf
noi_dung_ktmt_2011.pdf
ctt104_ch01_tong quan may tinh.pdf
ctt104_ch02_bieu dien so cham dong.pdf
ctt104_ch02_bieu dien so nguyen.pdf
ctt104_ch02_bieu dien so nguyen.pdf [repaired].pdf
ctt104_ch03_to chuc hoat dong vi xu ly.pdf
ctt104_ch04_kien truc mips 32bit.pdf
ctt104_ch05_kien truc x86 32bit.pdf
ctt104_ch06_cai dat bo xu ly mips 32 bit thu gon.pdf
ctt104_ch06_mach logic.pdf
ctt104_ch06_pipeline.pdf
ctt104_ch07_bo nho.pdf
ctt104_ch08_he thong nhap xuat.pdf
bai01_tong_quan_may_tinh.pdf
bai02_so_nguyen.pdf
bai03_so_cham_dong.pdf
bai04_bo_xu_ly.pdf
bai04bis_gioi_thieu_hop_ngu.pdf
bai05_kien_truc_mips.pdf
bai06_mach_so.pdf
bai07_thiet_ke_cpu.pdf
bai08_kien_truc_x86-32bit_-_pdf_-_full.pdf
bai10_he_thong_luu_tru.pdf
bai11_he_thong_nhap_xuat.pdf
2_-_khảo sát số nguyên.pdf
3_-_khảo sát số chấm động.pdf
4_-_benchmark.pdf
5_-_lập trình hợp ngữ mips.pdf
6_-_thiết kế mạch với logicsim.pdf
các thao tác xử lý trên bit.pdf
hướng dẫn cấu hình nasm cho visual studio 6.0.pdf
nasm_in_windows.pdf
using nasm with visual studio 2010.pdf
2_-_khao_sat_so_nguyen.pdf
3_-_khao_sat_so_dau_cham_dong.pdf
5_-_hop_ngu_mips.pdf
6_-thiet_ke_mach_voi_logic_sim.pdf
btth_1.pdf
btth_2.pdf
btth_3.pdf
cacthaotacxulybit.pdf
chuong 1.pdf
chuong 2.pdf
chuong 3.pdf
chuong 4.pdf
chuong 5.pdf
chuong 6.pdf
dap_an_ktmt.pdf
de thi ktmt - hn.pdf
huong dan cau hinh nasm for vs 6.pdf
nasm_in_windows.pdf
using nasm with visual studio 2010.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Đây là học phần cơ sở dành cho sinh viên nhóm ngành công nghệ thông tin. Học phần này giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về các dạng máy tính điện tử, hiểu được cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của chúng, thấy được sự liên hệ giữa phần cứng và phần mềm. Sinh viên sẽ được giới thiệu những nguyên tắc cơ bản, những vấn đề thường đặt ra trong thiết kế bộ vi xử lý, đặc biệt là thiết kế bộ lệnh. Hợp ngữ được sử dụng như một công cụ để giúp sinh viên hiểu rõ hơn về kiến trúc bộ lệnh. Chương 1. Tổng quan về máy tính Chương 2. Số học trên máy tính Chương 3. Kiến trúc bộ lệnh Chương 4. Lập trình hợp ngữ Chương 5. Bộ xử lý Chương 6. Bộ nhớ Chương 7. Nhập xuất Phần mềm hay công cụ hỗ trợ thực hành 1. Logisim, v2.1.6, http://ozark.hendrix.edu/~burch/logisim/ 2. PCSpim, v7.2, http://pages.cs.wisc.edu/~larus/spim.html

Kết quả cần đạt được

Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có khả năng: − Mô tả cấu tạo của máy tính − Giải thích các thông số kỹ thuật tiêu biểu của các thành phần − Giải thích nguyên tắc hoạt động của máy tính và của các thành phần bên trong − Trình bày các bước thực hiện của một chu trình xử lý lệnh − Hình dung được các công đoạn cần thiết để thiết kế một bộ vi xử lý − Sử dụng hợp ngữ để viết chương trình thực hiện những công việc đơn giản. Giải thích cặn kẽ các công đoạn: biên dịch, liên kết, nạp, thực thi của chương trình đã viết.