Giản Đồ Pha

Giản Đồ Pha - Huỳnh Kỳ Phương Hạ - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Giáo trình, bài giảng

tinh toán trên giản đồ độ tan.pdf
giản đồ pha.pdf
gdp_ch5_giản đồ pha các hệ bậc 4.pdf
gdp_ch4_giản đồ pha các hệ bậc 3.pdf
gdp_ch3_hệ bậc 2.pdf
gdp_ch2_khái quát về giản đồ pha.pdf
gdp_ch1_các phương pháp biểu diễn thành phần hệ.pdf

Bài tập, thực hành

bai tap cuoi khoa.pdf

Đề thi