Giải Tích 1

Giải Tích 1 - Lê Xuân Đại - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Giải Tích 1 - Trần Ngọc Diễm - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Giải Tích 1 - Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Giải Tích 1 - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Giáo trình Tiếng Anh

giải tích 1_james stewart-calculus-brooks-cole (2012).pdf
giải tích 1_james stewart-calculus-brooks-cole (2012)-solutions.pdf

Giáo trình, bài giảng

ud_cua_tich_phan-elearning.pdf
tich_phan_xac_dinh.pdf
phuong_trinh_vp_cap_1.pdf
khao_sat_ham_fx.pdf
chương 5c - hệ phương trình vi phân.pdf
chương 5b - phương trình vi phân cấp 2.pdf
chương 5a - phương trình vi phân cấp 1.pdf
chương 4b - tích phân suy rộng.pdf
chương 4a - tích phân bất định.pdf
chương 3 - đạo hàm và vi phân.pdf
chương 2 - giới hạn và liên tục.pdf
chương 1 - giới hạn dãy số.pdf
ứng dụng của tích phân – diện tích miền phẳng.pdf
về vấn đề giới hạn hàm số, các dạng vô định và cách khử dạng vô định – quy tắc l’hospitale.pdf
tính giới hạn bằng cách áp dụng giới hạn cơ bản.pdf
tích phân xác định suy rộng.pdf
the limit and continuity of a function.pdf
phương trình tuyến tính cấp 2 hệ số hằng.pdf
môn học giải tích 1.pdf
giới thiệu giải tích 1.pdf
derivatives.pdf
8_hệ phương trình vi phân tuyến tính.pdf
7_phương trình vi phân tuyến tính cấp hai.pdf
6_phương trình vi phân cấp một.pdf
5_ứng dụng của tích phân.pdf
4_tích phân suy rộng.pdf
3_tích phân xác định.pdf
2_tích phân bất định.pdf
1_đạo hàm và vi phân của hàm một biến.pdf
ToanA1QTKD.pdf
gt1-chuong4-ly thuyet chuoi.pdf
gt1-chuong3-phep tinh tich phan.pdf
gt1-chuong2-phep tinh vi phan-full.pdf
gt1-chuong1-gioi han-lien tuc.pdf
slide bài giảng - hoàng hải hà.pdf
17. hệ phương trình vi phân cấp 1.pdf
16. phương trình vi phân cấp 2.pdf
15. phương trình vi phân cấp 1.pdf
14. tích phân suy rộng phần 2.pdf
13. tích phân suy rộng phần 1.pdf
11. tích phân xác định.pdf
10. tích phân bất định.pdf
09. khai triển taylor.pdf
08. quy tắc l_hopitan.pdf
07. đạo hàm và vi phân.pdf
06. khảo sát hàm số.pdf
05. hàm số liên tục.pdf
04. giới hạn hàm số phần 2.pdf
03. giới hạn hàm số phần 1.pdf
02. hàm số.pdf
giaitich_b1.pdf
bai 14 gt1-bk.pdf
bai 11 gt1-bk.pdf
bai 6 gt1-bk.pdf
bai 3 gt i-dhbk.pdf
bai 2 gt i-dhbk.pdf
bai 1 gt i-dhbk.pdf
bài giảng giải tích 1 - nguyễn hữu hiệp.pdf
đạo hàm và vi phân.pdf
ung dung hinh hoc cua tpxd.pdf
tích phân xác định.pdf
tích phân suy rộng.pdf
tích phân suy rộng(phan 2).pdf
tích phân bất định.pdf
quy tac l'hospitale.pdf
phương trình vi phân cấp 2.pdf
phương trình vi phân cấp 1.pdf
khảo sát hàm số.pdf
khai triển taylor.pdf
hệ phương trình vi phân cấp 1.pdf
hàm số liên tục.pdf
hàm số.pdf
giới hạn hàm số.pdf
giới hạn hàm số(phần 2).pdf
giới hạn dãy số.pdf

Bài tập, thực hành

id34_bt_baigiai_gioihanhamso.pdf
de_on_chk_2013.pdf
btl_2013_2_.pdf
trac_nghiem_gt1.pdf
de_on_tap_hk_i.pdf
dap_an_trac_nghiem_gt_1.pdf
bt_tich_phan_va_ptvp.pdf
baitap_gt_b1.pdf
đề ôn gt1.pdf
tổng hợp các bài toán tích phân và phương pháp giải hay.pdf
trắc nghiệm giải tích 1_đặng văn vinh_đáp án.pdf
trắc nghiệm giải tích 1_đặng văn vinh.pdf
trac_nghiem_gt1.pdf
thủ thuật bấm máy tính giải nhanh bài toán trắc nghiệm.pdf
on cuoi ky he 2011.pdf
on_tap_giai_tich_1_xuan_my.pdf
on_tap_giai_tich_1.pdf
một số thủ thuật dùng để tính tính phân.pdf
lý thuyết và bài tập tích phân - bkhn.pdf
hd giải đề ôn gt1.pdf
giải thuật cơ bản của bài 8b theo sơ đồ sau.pdf
daisotuyentinhtrongmatlab2012.pdf
bài tập ôn hoc kỳ hè 2011.pdf
bài tập đạo hàm và vi phân có lời giải.pdf
bài tập tổng hợp.pdf
bài tập tích phân và phương trình vi phân.pdf
bài tập tích phân.pdf
bài tập lớn giải tích 1.pdf
bài tập lớn 2015.pdf
bài tập lớn 2013.pdf
bài tập giới hạn và liên tục có lời giải.pdf
bài tập giải chi tiết giới hạn hàm số.pdf
bai_tap_lon_giai_tich_1_2012.pdf
BT GT1 (TN).pdf

Đề thi

đề thi hk1 2009-2010 ca 3.pdf
đề thi hk1 2009-2010 ca 2.pdf
đề thi hk1 2009-2010_ca 1.pdf
đề ôn tập giữa kì 4.pdf
đề ôn tập giữa kì 3.pdf
đề ôn tập giữa kì 1.pdf
đề ôn cuối kì dự thính.pdf
đề ôn cuối kì 1.pdf
đề cuối kỳ 2014 - 2015 ca 2.pdf
đề + đáp án giữa kì 2015 - 2016 ca 2.pdf
đề + đáp án giữa kì 2014 - 2015 ca 2.pdf
đề + đáp án giữa kì 2014 - 2015 ca 1.pdf
đề + đáp án giữa kì 2013 - 2014 mã 2334.pdf
đề + đáp án giữa kì 2012 - 2013 (dự thính) mã 1812.pdf
gải chi tiết đề thi gt - đề 1.pdf
giải tích 1_ca2_năm học 2017-2018.pdf
giải tích 1_ca1_năm học 2017-2018.pdf
đề thi đáp án 2009_2010_3.pdf
đề thi đáp án 2009_2010_2.pdf
đề thi đáp án 2009_2010_1.pdf
đề thi và đáp án chk181 - gt1.pdf
đề thi hk1_ca1_2010-2011_đáp án.pdf
đề thi hk1_ca1_2010-2011.pdf
đề ôn tập giữa kì 4.pdf
đề ôn tập giữa kì 3.pdf
đề ôn tập giữa kì 2.pdf
đề ôn tập giữa kì 1.pdf
đề ôn giữa kì 2013 - đề 2.pdf
đề ôn giữa kì 2013 - đề 1.pdf
đề ôn cuối kì dự thính.pdf
đề ôn cuối kì 2015 cô xuân anh.pdf
đề ôn cuối kì 2014 - 2015.pdf
đề ôn cuối kì 3.pdf
đề ôn cuối kì 2.pdf
đề ôn cuối kì 1.pdf
đề cuối kỳ 2014 - 2015 ca 2.pdf
đề cuối kỳ 2014 - 2015 ca 1.pdf
đề + đáp án giữa kì 2015 - 2016 ca 2.pdf
đề + đáp án giữa kì 2015 - 2016 ca 1.pdf
đề + đáp án giữa kì 2014 - 2015 ca 2.pdf
đề + đáp án giữa kì 2014 - 2015 ca 1.pdf
đề + đáp án giữa kì 2013 - 2014 mã 6318.pdf
đề + đáp án giữa kì 2013 - 2014 mã 2334.pdf
đề + đáp án giữa kì 2013 - 2014 mã 1334.pdf
đề + đáp án giữa kì 2013 - 2014 (dự thính) mã 1499.pdf
đề + đáp án giữa kì 2012 - 2013 (dự thính) mã 1812.pdf
đề + đáp án giữa kì 2011 - 2012 đề 2 (dự thính).pdf
đề + đáp án giữa kì 2011 - 2012 đề 1 (dự thính).pdf
hk161_đề thi giữa học kỳ 161 - _ca2.pdf
hk161_đề thi giữa học kỳ 161 - _ca1.pdf
hk161_gt1_ghk_cq_ca2.pdf
hk161_gt1_ghk_cq_ca1.pdf
hd_giai_de_on_gt1. de 1,2.pdf
gt1-k18-ck1-ungdungviphan_các bài toán dẫn đến 1 pt vi phân.pdf
gt1-k17-gk1-ca2_đề thi giữa học kỳ năm học 2017-2018.pdf
gt1-k17-gk1-ca1_đề kiểm tra giữa học kỳ 171.pdf
giải chi tiết đề thi gt - đề 4.pdf
giải chi tiết đề thi gt - đề 3.pdf
giải chi tiết đề thi gt - đề 2.pdf
giải chi tiết đề thi gt - đề 1.pdf
giải chi tiết đề ôn cuối kì.pdf
giải chi tiết đề giữa kì 2014 - 2015 ca 1.pdf
giải chi tiết đề giữa kì 2013.pdf
giải chi tiết đề giữa kì 2012.pdf
giải chi tiết một số đề ôn cuối kì.pdf
final_exam_2016_number2_11_05.pdf
dethidapan2009_2010_3.pdf
dethidapan2009_2010_2.pdf
dethidapan2009_2010_1.pdf
de_on_2012_1_2.pdf
de 3_5_7_9_19.pdf
de 1_2_16_17_18.pdf
2019_gt1-k18-ck1-ca2_đề thi cuối kỳ 181.pdf
2019_gt1-k18-ck1-ca1_đề thi cuối kỳ 181.pdf
2018_gt1-k18-gk1-test.pdf
2018_gt1-k18-ck1-keys.pdf
2018_gt1-k17-ck1_đề thi giải tích 1 hk171.pdf
69 câu trắc nghiệm có đáp án ôn giữa kì.pdf
50 bộ đề kiểm tra toán_ tân bách khoa.pdf
20 đề ôn cuối kì.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Nhằm cung cấp nội dung cơ bản của Toán cao cấp, dùng cho các ngành Kỹ thuật. Giúp các sinh viên tiếp thu các bài toán kỹ thuật một cách dễ dàng và trang bị cho sinh viên những kỹ năng tự nghiên cứu cần thiết. Môn giải tích 1 bao gồm vi tích phân hàm 1 biến và phương trình vi phân. Vì chương trình hướng đến đối tượng chủ yếu là các kỹ sư tương lai nên nó chỉ chú ý vào việc ứng dụng các công thức toán học chứ không phải các vấn đề lý thuyết toán học. Vì thời gian lên lớp có hạn nên Sinh viên cần nhiều thời gian tự học ở nhà.

Kết quả cần đạt được

L.O.1 Hiểu được những khái niệm cơ bản, nắm vững nội dung các phương pháp đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. L.O.2 Có khả năng vận dụng các phương pháp toán học trong các bài toán kỹ thuật cụ thể. L.O.3 Có khả năng phân tích, lựa chọn phương pháp thích hợp cho bài toán cụ thể L.O.4 Có khả năng sử dụng phần mềm Matlab để giải quyết những bài toán trong kỹ thuật. L.O.5 Có khả năng học hỏi kiến thức mới bên ngoài lớp học L.O.6 Có khả năng làm việc như là thành viên của nhóm một cách hiệu quả.

Tài liệu tham khảo

[1] Giáo trình chính: GT GIAI TICH I. Nguyễn Đình Huy,Ngô Thu Lương, Nguyễn Quốc Lân, Nguyễn Bá Thi, Trân Lưu Cường, Đậu Thế Cấp, Đặng Văn Vinh, Trần Quốc Khánh , Nguyễn Xuân Anh ,Trần Ngọc Diễm , Nguyễn Xuân Mỹ .– NXB ĐHQG 2009 [2] Giáo trình chính: Phép tính vị phân hàm 1 biến. Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Quốc Lân, Nguyễn Bá Thi, Trân Lưu Cường, Đậu Thế Cấp, Huỳnh Bá Lân – NXB GD 2005 [3] Giáo trình chính;Lý thuyết chuỗi và phương trình vi phân. Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Quốc Lân, Nguyễn Bá Thi, Trần Lưu Cường, Đậu Thế Cấp, Huỳnh Bá Lân – NXB GD 2006 [4] Sách tham khảo: Giải tích hàm 1 biến và Toán 4 - Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương. Giải tích hàm nhiều biến - Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương.