Đo Lường Điều Khiển Bằng Máy Tính

Giáo trình, bài giảng

td200_s7200.pdf
tai lieu s7 200 tieng viet.pdf
tai lieu lap trinh plc s7-200_full.pdf
plc_taplenh 2.pdf
plc_taplenh 1.pdf
ham_vb_6.pdf
giao_tiep_noitiep.pdf
chuan_giao_tiep_noi_tiep.pdf
5_-_giao_tiep_qua_cong_song_song.pdf
5_-_giao_tiep_isa.pdf
4_-lap_trinh_giao_tiep_ngoai_vi.pdf
4_-giao_tiep_song_song.pdf
3_-giao_tiep_qua_ranh_cam.pdf
2_slide.pdf
1_slide.pdf

Bài tập, thực hành

bai tap plc.pdf
bai tap bo sung.pdf
baitap_1.pdf

Đề thi

gk2012.pdf
10380495_791533637523313_5369009685592653586_o.jpg
10286734_791533630856647_658675309367804690_o.jpg