Đo Lường Công Nghiệp

Đo Lường Công Nghiệp - Nguyễn Đức Hoàng - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Giáo trình, bài giảng

pressure_sensor.pps
level_sensor.pdf
flow_sensor.pdf
dlcn_c4_cảm biến đo dịch chuyển vị trí.pps
dlcn_c3_cảm biến đo nhiệt độ.pps
dlcn_c2_đặc trưng của cảm biến.pps
dlcn_c1_cảm biến và thu thập dữ liệu.pps
digital_sensor_cont._.pdf
digital_sensor.pdf
cam bien dich chuyen dien tro.pdf
bt_cambien_nhietdo.pdf

Bài tập, thực hành

bt_cambien_nhietdo.pdf
baitap_lvdt.pdf

Đề thi

kiểm tra giữa kỳ 2 năm học 2009-2010.pdf
kiểm tra giữa kỳ 2 năm học 2008-2009.pdf