Điện Tử Số

Điện Tử Số - Trịnh Văn Loan - Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Điện Tử Số - Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Giáo trình, bài giảng

slide thầy kiên.pdf
slide cô hà.pdf
DTS.pdf
silde_dien_tu_so_ki5.pdf
de+-+sequential+logic+design.pdf
de+-+memory_tmp.pdf
de+-+introduction.pdf
de+-+digital+circuits.pdf
de+-+boolean+algebra.pdf
c8.bộ biến đổi ad-da.pdf
c7.bộ nhớ bán dẫn.pdf
c6.mạch làm toán.pdf
c5.mạch logic dãy.pdf
c4.tổng hợp mạch logic.pdf
c3.cổng logic.pdf
c2.hàm logic.pdf
c1.các hệ thống số & mã.pdf

Bài tập, thực hành

tn_dts_3_cq.pdf
tn_dts_2_cq.pdf
tn_dts_1.pdf
bt_dts.pdf
c08-ex.pdf
c07-vhdl sequential-circuit design features.pdf
c05-ex.pdf
c04-combinational logic design principles.pdf
c03-digital circuits.pdf
c02-number systems and codes.pdf

Đề thi

đề thi điện tử số.pdf
đề kỹ thuật số.pdf
nhdt dts_vt_svptit.pdf
htd2k51_dts_de7.jpg
htd2k51_dts_de4.jpg
htd2k51_dts_de3.jpg
htd2k51_dts_de2.jpg
htd2k51_dts_de1.jpg
dt-dientuso.pdf
de thi dts.pdf
de 4_d06cntt.pdf
de 3_d06cntt.pdf
de 2_d06cntt_thilai.pdf
de 2_d06cntt.pdf
de 1_d06cntt_thilai.pdf
de 1_d06cntt.pdf
bt_dts.pdf
91361244864993.png

Giới thiệu, nội dung môn học

Chương 1. Giới thiệu về Điện tử số Chương 2. Các hàm logic Chương 3. Các phần tử logic cơ bản Chương 4. Hệ tổ hợp Chương 5. Hệ dãy Cung cấp các kiến thức cơ bản về: + Cấu tạo + Nguyên lý hoạt động + Ứng dụng của các mạch số (mạch logic, IC, chip…) Trang bị nguyên lý + Phân tích + Thiết kế các mạch số cơ bản Tạo cơ sở cho tiếp thu các kiến thức chuyên ngành Tài liệu tham khảo chính Introductory Digital Electronics - Nigel P. Cook - Prentice Hall, 1998 Digital Systems - Principles and Applications - Tocci & Widmer - Prentice Hall, 1998