Điện Tử Số Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn - Lê Dũng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hn - Nguyễn Thành Kiên - Lý thuyết - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn - Pgs.Ts Trịnh Văn Loan - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn - Phan Ngọc Nam - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chapter 3 digital electronics le dung 2012.pdf
chuong 4 mach logic to hop co ban 2011.pdf
chuong 5 analysis combinational circuit.pdf
dap an cau 2 de 1.pdf
le dung - digital electronics chapter 0 2012.pdf
le dung vhdl qua cac vi du.pdf
thay dung cac mach day co ban.pdf
thay dung optimal state assignment methods.pdf
thay le dung analysis combinational circuit.pdf
thay le dung chuong iv mach logic to hop co ban 2011.pdf
thay le dung latch and flip flop.pdf
thay le dung vlsi clc design.pdf
slide thầy kiên.pdf
silde_dien_tu_so_ki5.pdf
dep p1 introduction to the course.pdf
dep p2 digital design.pdf
dep p3 combinatorial circuits without status.pdf
dep p4 sequential circuits: with status.pdf
dep p5 fsmd design hardwired processors.pdf
slide cô hà.pdf
c1.các hệ thống số & mã.pdf
c2.hàm logic.pdf
c3.cổng logic.pdf
c4.tổng hợp mạch logic.pdf
c5.mạch logic dãy.pdf
c6.mạch làm toán.pdf
c7.bộ nhớ bán dẫn.pdf
c8.bộ biến đổi ad-da.pdf
de+-+boolean+algebra.pdf
de+-+digital+circuits.pdf
de+-+introduction.pdf
de+-+memory_tmp.pdf
de+-+sequential+logic+design.pdf
bc dts.pdf
lab1_vhdl.pdf
lab2_vhdl.pdf
lab3_vhdl.pdf
lab4_vhdl.pdf
lab5_vhdl.pdf
lab6_vhdl.pdf
lab7_vhdl.pdf
lab8_vhdl.pdf
lab9_vhdl.pdf
lab10_vhdl.pdf
bt_dts.pdf
tn_dts_1.pdf
tn_dts_2_cq.pdf
tn_dts_3_cq.pdf
hw1.pdf
hw1_2011_cttt.pdf
hw1_hk1_2010.pdf
hw2.pdf
hw2_2011_cttt.pdf
hw2_hk1_2010.pdf
hw2_solution.pdf
hw3.pdf
hw3_2011_cttt.pdf
hw3_hk1_2010.pdf
hw3_hk1_2010_solution.pdf
hw3_solution.pdf
hw4_2011_cttt.pdf
hw5_2011_cttt.pdf
loigiaidethigiuaky_doc.pdf
điện tử số-hw3.pdf
điện tử số.pdf
c02-number systems and codes.pdf
c03-digital circuits.pdf
c04-combinational logic design principles.pdf
c05-ex.pdf
c07-vhdl sequential-circuit design features.pdf
c08-ex.pdf
de thi dien tu so.pdf
đề thi điện tử số.pdf
đề thi điện tử số.pdf
91361244864993.png
bt_dts.pdf
de 1_d06cntt.pdf
de 1_d06cntt_thilai.pdf
de 2_d06cntt.pdf
de 2_d06cntt_thilai.pdf
de 3_d06cntt.pdf
de 4_d06cntt.pdf
de thi dts.pdf
dt-dientuso.pdf
htd2k51_dts_de1.jpg
htd2k51_dts_de2.jpg
htd2k51_dts_de3.jpg
htd2k51_dts_de4.jpg
htd2k51_dts_de7.jpg
nhdt dts_vt_svptit.pdf
đề kỹ thuật số.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Chương 1. Giới thiệu về Điện tử số Chương 2. Các hàm logic Chương 3. Các phần tử logic cơ bản Chương 4. Hệ tổ hợp Chương 5. Hệ dãy Cung cấp các kiến thức cơ bản về: + Cấu tạo + Nguyên lý hoạt động + Ứng dụng của các mạch số (mạch logic, IC, chip…) Trang bị nguyên lý + Phân tích + Thiết kế các mạch số cơ bản Tạo cơ sở cho tiếp thu các kiến thức chuyên ngành Tài liệu tham khảo chính Introductory Digital Electronics - Nigel P. Cook - Prentice Hall, 1998 Digital Systems - Principles and Applications - Tocci & Widmer - Prentice Hall, 1998
Digital Logic Circuit Analysis And Design (Victor Nelson, Troy Nagle, David Irwin _ Bill Carroll).Pdf
Digital Systems Principles And Applications [by Ronald Tocci].Pdf
Electronic Digital System Fundamental.Pdf
Finite State Machine Datapath Design, Optimization, And Implementation.Pdf
Principles Of Digital Design.Pdf
Principles Of Modern Digital Design.Pdf
Đhcn.Giáo Trình Điện Tử Số - Phạm Thành Danh, 84 Trang.Pdf
Đhqg.Kỹ Thuật Điện Tử Số - Nguyễn Kim Giao, 328 Trang.Pdf
Đhđn.Bài Giảng Điện Tử Số 1 - Ks.Huỳnh Việt Thắng, 123 Trang.Pdf
Điện Tử Số - Đặng Quốc Chiêu, 243 Trang.Pdf