Đại Số Tuyến Tính (Linear Algebra) Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Đặng Văn Vinh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Ts Nguyễn Viết Đông - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Công Nghệ Hà Nội- Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm- Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Ts Lê Xuân Đại - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Ts Nguyễn Anh Thi - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hn - Nguyễn Hải Sơn - Lý thuyết - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn - Bùi Xuân Diệu - Lý thuyết - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

slide bài giảng thầy vinh.pdf
1.1 - 1.3 ma trận - phép toán - các phép biến đổi sơ cấp.pdf
1.4- 1.5 ma trận nghịch đảo - hệ phương trình tuyến tính.pdf
2 định thức.pdf
3 không gian vector(full).pdf
chương 1-ma trận – định thức.pdf
chương 2-hệ phương trình tuyến tính.pdf
chương 3-không gian vectơ.pdf
chương 4-ánh xạ tuyến tính.pdf
giáo trình đstt.pdf
1_ma tran.pdf
02.suy luan.pdf
2_dinh thuc.pdf
03.vi tu qui nap.pdf
3_nghich dao.pdf
04.set theory and function.pdf
05.quan he.pdf
06.phep dem.pdf
07.ham bool mang logic.pdf
08.karnaugh toi tieu ham bool.pdf
09.mo dau do thi.pdf
10.euler hamilton.pdf
11.cay.pdf
12.ck ngan nhat dd ngan nhat.pdf
0_bo tuc.pdf
trac nghiem toan c1.pdf
1.số phức.pdf
2.ma trận.pdf
3.định thức.pdf
4.hệ phương trình tuyến tính.pdf
5.không gian véctơ.pdf
6.không gian euclide.pdf
7.ánh xạ tuyến tính.pdf
8.trị riêng - véctơ riêng.pdf
9.dạng toàn phương.pdf
các khái niệm của đại số tuyến tính bằng tiếng anh.pdf
giới thiêu.pdf
không gian véctơ con. tổng và giao của các không gian véctơ con.pdf
tài liệu thực hành laboratory matlab.pdf
bài giảng đại số tuyến tính.pdf
thdstt_chuong 1_ma tran va he pttt.pdf
thdstt_chuong 2_dinh thuc.pdf
thdstt_chuong 3_khong gian vecto.pdf
01 ma tran_dinhthuc_4.pdf
03 ma tran nghich dao.pdf
04 hang ma tran.pdf
05 he phuong trinh.pdf
06 khong gian vecto.pdf
06 khong gian vecto_p22.pdf
anhxa_tuyentinh(4).pdf
ds_k56_t1_t3.pdf
bài giảng đại số tuyến tính - bùi xuân diệu.pdf
10 đề tài đại số tuyến tính ts đặng văn vinh.pdf
câu hỏi trắc nghiệm hệ phương trình tuyến tính.pdf
câu hỏi trắc nghiệm ma trận_1.pdf
câu hỏi trắc nghiệm ma trận_2.pdf
câu hỏi trắc nghiệm số phức 1.pdf
câu hỏi trắc nghiệm số phức 2.pdf
câu hỏi trắc nghiệm tọa độ vector.pdf
câu hỏi trắc nghiệm định thức.pdf
câu hỏi trắc nghiệm độc lập tuyến tính 1.pdf
câu hỏi trắc nghiệm độc lập tuyến tính 2.pdf
câu hỏi trắc nghiệm độc lập tuyến tính 3.pdf
nội dung ôn thi giải tích 1 và đại số.pdf
đáp án đstt.pdf
đại số tuyến tính trong matlab.pdf
đề tài đại số tuyến tính matlab.pdf
đề ôn tập thi cuối kỳ môn đại số tuyến tính – học kỳ hè 2010.pdf
đề đại số tuyền tính 1_2_16 17_18.pdf
đề đại số tuyền tính 3_5 7_9_19.pdf
trắc nghiệm đại số tuyến tính.pdf
t1_he.pdf
tuan 5.pdf
tuan 6.pdf
tuan 7.pdf
tuan 9.pdf
tuan10.ontap.pdf
tuan11.tichphanmati.pdf
tuan 14-15.pdf
bai 1.pdf
bai2.pdf
bai_tap_dinh_thuc_tren_lop_2_print.pdf
bai_tap_dinh_thuc_tren_lop_print.pdf
bai_tap_ma_tran_3__3766.pdf
bt_khong gian vecto.pdf
btl.pdf
btl_daiso.pdf
btl_daiso_2013.pdf
dinhthuc.pdf
hephuongtrinh.pdf
matran_1.pdf
matran_2.pdf
on tap cuoi hk.pdf
on tap giua hk.pdf
ontapgiuaky_dstt.pdf
ontapgiuaky_dstt_giai.pdf
sophuc1.pdf
sophuc2.pdf
đề ôn cuối kì có giải.pdf
baitap_ch1.pdf
m_baitap_ch2.pdf
m_baitap_ch3.pdf
m_baitap_ch4.pdf
dai so k57 - thay duong tat thang.jpg
đề hk2 2013_2014.jpeg
đề thi hè 2019.jpg
đề thi kết thúc môn học, hè 2017.pdf
đề thi kết thúc môn học, hè 2017 2.pdf
đề thi kết thúc môn học, đông 2016 dstt_dhcn2016_fall_01.pdf
đề thi kết thúc môn học, đông 2016 dstt_dhcn2016_fall_02.pdf
đề thi kết thúc môn học, đông 2017 ds_dhcn_fall2017_01.pdf
đề thi kết thúc môn học, đông 2017 ds_dhcn_fall2017_02.pdf
đề thi kết thúc môn học, đông 2018_ds_dhcn_fall2018_02.pdf
đề thi kết thúc môn học, đông 2018_ds_dhcn_summer2018_01.pdf
đề thi kết thúc môn học, đông 2018_ds_dhcn_summer2018_02.pdf
đề thi kết thúc môn học, đông 2018 ds_dhcn_fall2018__01.pdf
đề đông_2018.jpeg
giữa hk1 2018-2019.jpg
đề thi hk2 2017-2018.jpg
2009-2010_1_đề thi hk1.pdf
2009-2010_2_đề thi hk1.pdf
2009-2010_3_đề thi hk1.pdf
bài_giải_đề_1.pdf
de_thi_dapan_k2012-2013_dai_so_ca2_.pdf
de_thi_dapan_k2012_2013_dai_so_ca1_.pdf
de_thi_hki_2012_dai_so.pdf
de_thi_k2011_dai_so_ca1.pdf
deon_cuoiky_he2015.pdf
dethi_dap_an_dstt_2010-2011_ca1.pdf
dethi_dap_an_dstt_2010-2011_ca2.pdf
dstt_ca1_chua_kiem_tra_lai.pdf
dstt_ca2_chua_kiem_tra_lai.pdf
ktgk_daiso_3.pdf
new_de_ktgk_hki_ca1.pdf
new_de_ktgk_hki_ca2.pdf
nội dung ôn thi đại số học kỳ hè – 2013.pdf
ontapdaiso_dethamkhao_dt_he.pdf
đề + đáp án 2015.pdf
đề_+_đáp_án_2009-2010_ca_1.pdf
đề_+_đáp_án_2009-2010_ca_2.pdf
đề_+_đáp_án_2009-2010_ca_3.pdf
đề_+_đáp_án_2010-2011_ca_2.pdf
đề_+_đáp_án_2015.pdf
đề luyện tập 1.pdf
đề luyện tập 2.pdf
đề luyện tập 3.pdf
đề luyện tập 4.pdf
đề luyện tập 5.pdf
đề luyện tập 6.pdf
đề luyện tập 7.pdf
đề luyện tập 8.pdf
đề luyện tập 9.pdf
đề luyện tập 10.pdf
đề thi cuối học kỳ ii-hl 2015-2016.pdf
đề thi cuối kỳ chính quy hk2 2015-2016.pdf
đề thi cuối kỳ chính quy hki -2014-2015 ca 1.pdf
đề thi cuối kỳ chính quy hki -2014-2015 ca 2.pdf
đề thi cuối kỳ hè 2016.pdf
đề thi cuối kỳ hè_2015.pdf
đề thi giữa học kỳ 2011-2012.pdf
đề thi giữa học kỳ i năm học 2013-2014_hki_ca1.pdf
đề thi giữa học kỳ i năm học 2013-2014_hki_ca2.pdf
đề thi giữa học kỳ năm học 2012-2013_ca1.pdf
đề thi giữa học kỳ năm học 2012-2013_ca2.pdf
đề thi hki 2012-2013.pdf
đề thi học kỳ i năm học 2009-2010 ca 1.pdf
đề thi học kỳ i năm học 2009-2010 ca 2.pdf
đề thi học kỳ i năm học 2009-2010 ca 3.pdf
đề thi học lại học kỳ ii 2012-2013.pdf
đề thi đại số tuyến tính – hki 2011-2012.pdf
đề ôn đại số.jpg
dap an dai so-giua ky 20141-de 5,6.pdf
dap an dai so-giua ky 20141-de 7,8.pdf
de thi dai so -giua ky 20141 -de 1,2.pdf
de thi dai so-giua ky 20141-de 3,4.pdf
de thi dai so-giua ky 20141-de 5,6.pdf
de thi dai so-giua ky 20141-de 7,8.pdf
đáp án đề 1,2 giữa kỳ 20142015.pdf
đáp án đề 3,4 giữa kỳ 20142015.pdf
đề thi giữa kỳ đại số 2014_1.jpg
đề thi giữa kỳ đại số 2018_1.jpg
đề thi giữa kỳ đại số 2019.jpg
đề thi giữa kỳ đại số 2019_1.jpg
đề thi giữa kỳ đại số 2019_2.jpg
đề thi giữa kỳ đại số 20172.jpg
đề thi giữa kỳ đại số 20173.jpg
đề thi giữa kỳ đại số 20183.jpg
đề thi toán cao cấp a3 04vl.jpg
đề thi đại số 2015 k60.jpg
đề thi đại số 2017.jpg
đề thi đại số 2019.jpg
đề thi đại số_en.jpg

Giới thiệu, nội dung môn học

Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về Đại số tuyến tính và cách vận dụng những kiến thức học được trong các bài toán trong kỹ thuật. Đặc biệt quan tâm đến những ứng dụng của đại số tuyến tính trong việc giải quyết một bài toán thực tế.

Kết quả cần đạt được

L.O.1 Hiểu được những khái niệm cơ bản, nắm vững nội dung các phương pháp L.O.2 Vận dụng các phương pháp trong các bài toán kỹ thuật cụ thể. L.O.3 Có khả năng phân tích, lựa chọn phương pháp cụ thể cho bài toán cụ thể L.O.4 Có khả năng sử dụng phần mềm Matlab để giải quyết những bài toán trong kỹ thuật. L.O.5 Có khả năng tìm kiếm và học hỏi kiến thức mới bên ngoài lớp học. L.O.6 Có khả năng làm việc như là thành viên của nhóm một cách hiệu quả.

Tài liệu tham khảo

[1] Sách, Giáo trình chính: Đại số tuyến tính. Trần Lưu Cường, Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Quốc Lân, Nguyễn Bá Thi, Huỳnh Bá Lân, Đặng Văn Vinh – NXB GD 2005 [2] Sách tham khảo: Đại số tuyến tính - Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương.,, Giải tích hàm nhiều biến - Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương. [3] Bài giảng điện tử môn Đại số tuyến tính. Đặng Văn Vinh.
Applied Linear Algebra.Pdf
Linear Algebra (1).Pdf
Linear Algebra.Pdf
Linear Algebra Done Right.Pdf
Linear Algebra Exercises-N-Answers.Pdf
Từ Điển Toán Học Anh Việt.Pdf
Đại Số Tuyến Tính - Nguyen Huu Viet Hung.Pdf
Đại Số Tuyến Tính - Nguyễn Duy Thuận- Đh Sư Phạm.Pdf
Đại Số Tuyến Tính - Đh Thăng Long.Pdf