Đại Số Tuyến Tính

Đại Số Tuyến Tính - Lê Xuân Đại - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Giáo trình, bài giảng

giáo trình đstt.pdf
3 không gian vector(full).pdf
2 định thức.pdf
1.4- 1.5 ma trận nghịch đảo - hệ phương trình tuyến tính.pdf
1.1 - 1.3 ma trận - phép toán - các phép biến đổi sơ cấp.pdf
bài giảng đại số tuyến tính - bùi xuân diệu.pdf
tài liệu thực hành laboratory matlab.pdf
không gian véctơ con. tổng và giao của các không gian véctơ con.pdf
giới thiêu.pdf
các khái niệm của đại số tuyến tính bằng tiếng anh.pdf
9.dạng toàn phương.pdf
8.trị riêng - véctơ riêng.pdf
7.ánh xạ tuyến tính.pdf
6.không gian euclide.pdf
5.không gian véctơ.pdf
4.hệ phương trình tuyến tính.pdf
3.định thức.pdf
2.ma trận.pdf
1.số phức.pdf
slide bài giảng thầy vinh.pdf

Bài tập, thực hành

đề ôn cuối kì có giải.pdf
sophuc2.pdf
sophuc1.pdf
ontapgiuaky_dstt_giai.pdf
ontapgiuaky_dstt.pdf
on tap giua hk.pdf
on tap cuoi hk.pdf
matran_2.pdf
matran_1.pdf
hephuongtrinh.pdf
dinhthuc.pdf
btl_daiso_2013.pdf
btl_daiso.pdf
btl.pdf
bt_khong gian vecto.pdf
bai_tap_ma_tran_3__3766.pdf
bai_tap_dinh_thuc_tren_lop_print.pdf
bai_tap_dinh_thuc_tren_lop_2_print.pdf
bai2.pdf
bai 1.pdf

Đề thi

đề thi hè 2019.jpg
đề thi đại số tuyến tính – hki 2011-2012.pdf
đề thi học lại học kỳ ii 2012-2013.pdf
đề thi học kỳ i năm học 2009-2010 ca 3.pdf
đề thi học kỳ i năm học 2009-2010 ca 2.pdf
đề thi học kỳ i năm học 2009-2010 ca 1.pdf
đề thi hki 2012-2013.pdf
đề thi giữa học kỳ năm học 2012-2013_ca2.pdf
đề thi giữa học kỳ năm học 2012-2013_ca1.pdf
đề thi giữa học kỳ i năm học 2013-2014_hki_ca2.pdf
đề thi giữa học kỳ i năm học 2013-2014_hki_ca1.pdf
đề thi giữa học kỳ 2011-2012.pdf
đề thi cuối kỳ hè_2015.pdf
đề thi cuối kỳ hè 2016.pdf
đề thi cuối kỳ chính quy hki -2014-2015 ca 2.pdf
đề thi cuối kỳ chính quy hki -2014-2015 ca 1.pdf
đề thi cuối kỳ chính quy hk2 2015-2016.pdf
đề thi cuối học kỳ ii-hl 2015-2016.pdf
đề luyện tập 10.pdf
đề luyện tập 9.pdf
đề luyện tập 8.pdf
đề luyện tập 7.pdf
đề luyện tập 6.pdf
đề luyện tập 5.pdf
đề luyện tập 4.pdf
đề luyện tập 3.pdf
đề luyện tập 2.pdf
đề luyện tập 1.pdf
đề_+_đáp_án_2015.pdf
đề_+_đáp_án_2010-2011_ca_2.pdf
đề_+_đáp_án_2009-2010_ca_3.pdf
đề_+_đáp_án_2009-2010_ca_2.pdf
đề_+_đáp_án_2009-2010_ca_1.pdf
đề + đáp án 2015.pdf
ontapdaiso_dethamkhao_dt_he.pdf
nội dung ôn thi đại số học kỳ hè – 2013.pdf
new_de_ktgk_hki_ca2.pdf
new_de_ktgk_hki_ca1.pdf
ktgk_daiso_3.pdf
dstt_ca2_chua_kiem_tra_lai.pdf
dstt_ca1_chua_kiem_tra_lai.pdf
dethi_dap_an_dstt_2010-2011_ca2.pdf
dethi_dap_an_dstt_2010-2011_ca1.pdf
deon_cuoiky_he2015.pdf
de_thi_k2011_dai_so_ca1.pdf
de_thi_hki_2012_dai_so.pdf
de_thi_dapan_k2012_2013_dai_so_ca1_.pdf
de_thi_dapan_k2012-2013_dai_so_ca2_.pdf
bài_giải_đề_1.pdf
2009-2010_3_đề thi hk1.pdf
2009-2010_2_đề thi hk1.pdf
2009-2010_1_đề thi hk1.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về Đại số tuyến tính và cách vận dụng những kiến thức học được trong các bài toán trong kỹ thuật. Đặc biệt quan tâm đến những ứng dụng của đại số tuyến tính trong việc giải quyết một bài toán thực tế.

Kết quả cần đạt được

L.O.1 Hiểu được những khái niệm cơ bản, nắm vững nội dung các phương pháp L.O.2 Vận dụng các phương pháp trong các bài toán kỹ thuật cụ thể. L.O.3 Có khả năng phân tích, lựa chọn phương pháp cụ thể cho bài toán cụ thể L.O.4 Có khả năng sử dụng phần mềm Matlab để giải quyết những bài toán trong kỹ thuật. L.O.5 Có khả năng tìm kiếm và học hỏi kiến thức mới bên ngoài lớp học. L.O.6 Có khả năng làm việc như là thành viên của nhóm một cách hiệu quả.

Tài liệu tham khảo

[1] Sách, Giáo trình chính: Đại số tuyến tính. Trần Lưu Cường, Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Quốc Lân, Nguyễn Bá Thi, Huỳnh Bá Lân, Đặng Văn Vinh – NXB GD 2005 [2] Sách tham khảo: Đại số tuyến tính - Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương.,, Giải tích hàm nhiều biến - Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương. [3] Bài giảng điện tử môn Đại số tuyến tính. Đặng Văn Vinh.