Phép Tính Biến Phân ĐH Khoa Học Tự Nhiên HCM Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

phep tinh bien phan - in.pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Functional Analysis, Sobolev Spaces - Haim Brezis.Pdf
Michael Struwe - Variational Methods - Applications To Nonlinear Partial Differential Equations And Hamiltonian Systems.Pdf