Hóa Học Phức Chất ĐH KHTN Hà Nội Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

c1 mở đầu về hóa học phức chất.pdf
c2 cấu tạo của phức chất.pdf
c6 tổng hợp phức chất.pdf