Hệ Thống Số ĐH Bách Khoa HCM Đề thi Bài giảng Bài tập

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

lec01_ds1_2016_number system and codes.pdf
lec02_ds1_2016_boolean constants and variables.pdf
lec03_ds1_2016_combinational circuits.pdf
lec04_ds1_digital logic design 1 flip-flop.pdf
lec05_ds1_digital logic design 1 arithmetic.pdf
lec06_ds1_digital logic design 1 counters and registers.pdf
mux,decode.pdf
_update_deontaptkll1-dapan.pdf
bai 1.pdf
bai_2.pdf
bài thực hành 1 bắt đầu với ic số.pdf
dapan-dethicuoikytkll12013-0001.pdf
exercise 2.pdf
exercise 4.pdf
homework1.pdf
k-map homework.pdf
on tap cuoi ky tkll1_2011.pdf
review_homework_2016.pdf
review_midterm_2017.pdf
trang 9.pdf
ôn tập thi cuối kỳ thiết kế luận lý 1.pdf
đề 09.pdf
đề ôn tập cuối kỳ thiết kế luận lý 1.pdf
2012_2013 đề thi cuối hk2 thiết kế luận lý.pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Co1009_Hethongso.Pdf
Co1009_Hethongso_Digital Design Principles And Practices - Wakerly.Pdf
Co1009_Hethongso_Digital Systems Principles And Applications Tocci Widmer.Pdf
Co1009_Hethongso_Fundamentals Of Digital Logic –stephen Brown, Zvonkovranesic.Pdf
Introduction To Digital Systems Design.Pdf