[PDF]Kinh Tế Tiền Tệ Ngân Hàng - Đh Kinh Tế - Đhqg Hà Nội - Nguyễn Thị Thư

Bài giảng/Giáo trình Kinh Tế Tiền Tệ Ngân Hàng

van de 1_ chuong1 tổng quan về tiền và hệ thống tài chính.pdf
van de 2_ chuong2 lãi suất và các phép đo lãi suất.pdf
van de 3_ chuong2 lượng cầu tài sản.pdf
van de 4_ chuong2 hình thái diễn biến của lãi suất.pdf
van de 5_ chuong3 các tổ chức tài chính.pdf
van de 6_ chuong3 các nguyên lý quản lý ngân hàng thương mại.pdf
van de 7_ chuong 4 ngân hàng thương mại và lượng tiền cung ứng.pdf
van de 8_chuong5 tỷ giá hối đoái.pdf
van de 9_ chuong 5 ngân hàng trung ương với quá trình cung ứng tiền tệ.pdf
van de 10_ chuong 5 chính sách tiền tệ.pdf
van de 11_chuong5 tỷ giá hối đoái.pdf
van de 12_ chuong6 ngân hàng trung ương và thị trường ngoại hối.pdf
van de 13_ chuong7 tiền tệ trong nền kinh tế.pdf
Giáo Trình Tiền Tệ Ngân Hàng Đại Học Kinh Tê Hcm_Ts Nguyễn Minh Kiều.Pdf